Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Od 24. 5. 2021 se provoz školy řídí následujícími pravidly:

  • je umožněna osobní přítomnost všech žáků 1. a 2. stupně bez rotací,
  • pro každou třídu platí běžný rozvrh (včetně odpoledního vyučování a výuky tělesné výchovy nultou hodinu – s výjimkou žáků 9. tříd, kterým v pondělí a ve středu nultá hodina odpadá).
  • homogenita tříd a skupin není povinná,
  • výuka tělesné výchovy je nadále možná pouze ve vnějších prostorách školy,
  • v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování a nošení ochrany dýchacích cest:
    • pro děti do 15 let nošení chirurgické roušky,
    • pro děti od 15 let platí povinnost nošení respirátoru.

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů, s účinností od 24. 5. 202, stanovuje frekvenci preventivního antigenního testování na jedenkrát týdně.