Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Rozvrh online hodin

Anglický jazyk

On-line hodina

 • Slovní zásoba – v parku, tělo
 • Sloveso ´have got´ – procvičování
 • Poslechová cvičení

Samostatná práce

 • Pracovní list
 • Samostatnou práci vysvětlím na on-line hodině. Zadání budou na Teams / team English 3.A (PM) v sekci ´Zadání´.
 • On-line hodina bude zapsána v kalendáři na Teams a bude se konat

               ve středu 3. března: kluci 8:00-8:30 hod., holky 11:00-11:30 hod.

DISTANČNÍ hodiny (samostatná domácí výuka):

1H Jazyka českého – čtení/psaní: náplň hodiny a obsah učiva /PÁTEK/

 1. Do sešitu Čtenářský deník zapsat novou knihu, kterou jste si přečetli.
 2. Zápis provést podle předcházejících záznamů.
 3. Uvést název knihy, autora, ilustrátora, hlavní postavy, některé z vedlejších postav a stručně napsat obsah knihy nebo podrobněji rozepsat obsah jedné z kapitol.
 4. Svůj záznam doplnit obrázkem.

1H Prvouka: náplň hodiny a obsah učiva /STŘEDA/

 1. Minulost a současnost.
 2. Učivo z učebnice str. 54. celá strana.
 3. Zadání 14 A), B). 15/A) ústně.

Samostatná cvičení, která se zasílají zpět ke kontrole (vyfotit a odeslat jako přílohu)

 1. Čtenářský deník se záznamem.
 2. Diktát napsaný v hodině JČ v pondělí z učebnice JČ.
 3. JČ učebnice do sešitu domácího 18/3 (žáci s P.O. píší 4 řádky.)
 4. Pracovní činnosti – výšková stavba z papíru 3D.
 5. MAT/PS 21/3.,4.,5.
 6. MAT/UČ do sešitu domácího 78/1.,3.
 7. MAT/PS 41/1.
 8. Video do M/G po společné části: https://www.youtube.com/watch?v=CXOe8qP4nbY
 9. Video do TV po společné rozcvičce: https://www.youtube.com/watch?v=F2-6YqjRCw0
 10. K procvičování učiva využíváme kanály v Teams JČ, MAT.