Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Rozvrh online hodin

Anglický jazyk

On-line hodina

 • Slovní zásoba – dům a nábytek (dům, ložnice, obávací pokoj)
 • Sloveso ´have got´
 • Pracovní sešit – poslechová cvičení

Samostatná práce

 • Slovní zásoba: dům a nábytek – zápis do sešitu English
 • Samostatnou práci vysvětlím na on-line hodině. Zadání budou na Teams / team English 3.A (PM) v sekci ´Zadání´.
 • On-line hodina bude zapsána v kalendáři na Teams a bude se konat

               ve středu 17. března: kluci 8:00-8:30 hod., holky 11:00-11:30 hod.

DISTANČNÍ hodiny (samostatná domácí výuka):

1H Jazyka českého – čtení/psaní: náplň hodiny a obsah učiva /PÁTEK/

 1. Hlasitým čtením přečíst druhou kapitolu z knihy Když draka bolí hlava.
 2. Vypracovat zadání k přečtenému textu v Teams.

1H Prvouka: náplň hodiny a obsah učiva /STŘEDA/

 1. Rozmanitost přírody – str. 58.
 2. Opiš nebo zkopíruj a vlep si do učebnice nebo sešitu z PRV celou tabulku, která je vložena v Teams.
 3. Vyzkoušej a doplň si samostatně 1 řádek tabulky a prozkoumej vlastnosti dle zadání. Zkoumaná látka bude OLEJ.

Úkoly, které se posílají zpět ke kontrole a hodnocení:

 1. Zadání do ČT k samostatné mimočítankové četbě z knihy Když draka bolí hlava.
 2. JČ/PS str. 22. Dej si záležet na krasopise i bezchybném vypracování.
 3. Nauč se zpaměti jednu z básní na str. 93. v Čítance.
 4. MAT zadání v hodině MAT v pátek.
 5. MAT/PS 25/5.
 6. MAT/Geometrie z učebnice do velkého sešitu 127/6., 7.
 7. TV odkaz na cvičební video: https://www.youtube.com/watch?v=12pSXygAzwk
 8. Do sešitu PRV napsat jméno a příjmení jednoho sportovce a napsat o něm 5 vět. Můžeš doplnit obrázkem, kopií, výstřižkem článku z novin nebo informacemi z internetu.
 9. PČ foto domácí práce (bez vaření a pečení s přípravou jídla). Foto před a po. Bude vysvětleno na hodině.