Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Rozvrh online hodin

Anglický jazyk

On-line hodina

 • Slovní zásoba – tělo, hračky, přídavná jména
 • Sloveso ´have got´
 • Pracovní sešit – poslechová cvičení

Samostatná práce

 • Pracovní list – vysvětlím na on-line hodině
 • Slovní zásoba ‘body’ – naučit se
 • Samostatnou práci vysvětlím na on-line hodině. Zadání budou na Teams / team English 3.A (PM) v sekci ´Zadání´.
 • On-line hodina bude zapsána v kalendáři na Teams a bude se konat

               ve středu 10. března: kluci 8:00-8:30 hod., holky 11:00-11:30 hod.

DISTANČNÍ hodiny (samostatná domácí výuka):

1H Jazyka českého – čtení/psaní: náplň hodiny a obsah učiva /PÁTEK/

 1. Tichým čtením přečíst první kapitolu z knihy Když draka bolí hlava.
 2. Vypracovat zadání k přečtenému textu v Teams.

1H Prvouka: náplň hodiny a obsah učiva /STŘEDA/

 1. Rozmanitost přírody – str. 55. přečti celou stranu.
 2. Do sešitu odpověz na otz. A),B),C) – vyfotit vypracování.
 3. Odpovídáš na otázky sypké látky od kuchařů a zedníků, na internetu si najdeš význam slova látka a vybereš ten, který souvisí s učivem. Požádáš dospělého, aby Ti změřil, jak dlouho vydržíš se zadrženým dechem. Provedeš a zapíšeš 2 měření.

Úkoly, které se posílají zpět ke kontrole a hodnocení:

 1. Zadání do ČT k samostatné mimočítankové četbě z knihy Když draka bolí hlava.
 2. Diktát napsaný v hodině JČ v pondělí z učebnice JČ.
 3. JČ TEST jako součást hodiny ve čtvrtek zadání v Teams.
 4. Písanka str. 12.
 5. MAT zadání v hodině MAT ve středu.
 6. MAT/UČ do sešitu domácího 82/7.
 7. MAT/PS 42/3. Odkaz na video, ne které se podíváte před vypracováním D.Ú. a před hodinou M/G, která bude ve čtvrtek. https://www.youtube.com/watch?v=ZlBOgWOkn1c
 8. HV do sešitu HV opíšeme popěvek v notovém záznamu s houslovým klíčem a taktem na počátku, v notách a s taktovými čárami. Jeden řádek zápisu „Jen si děti všimněte“. Zadáno bude v hodině a vložen obrázek v Teams.
 9. Kreslení do mouky.
 10. PRV sešit s vypracováním D.Ú.