Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

4. A  – školní týden 16. – 20. 3. 2020

 • Matematika
 • Český jazyk
  • procvičování podstatných jmen rodu středního a ženského
  • určování mluvnických kategorií podstatných jmen -rod, číslo, pád
  • aplikování pravidel pravopisu v koncovkách podstatných jmen
  • aplikování pravidel pravopisu ve vyjmenovaných slovech a slovech příbuzných /opakování/
  • opakování učiva o slovesech -infinitiv, jednoduché a složené slovesné tvary, určování mluvnických kategorií u sloves / osoba, číslo, čas /
  • Čtení -procvičování čtení s porozuměním – pravidelné čtení z čítanky, odpovědi na otázky z knihy , zapisování do sešitu čtení

Procvičování učiva-www.proskoly.cz, www.onlinecviceni.cz