Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

4. A  – školní týden 8. 6. – 12. 6. 2020

 • Pondělí 8.6.
  • Čt- str.111
  • Jč – přečti si a zopakuj si str.113
  • přečti si pozorně růžový rámeček str. 115, 116
  • Zopakuj si : – nejdřív hledáme ve větě přísudek / ptáme se Co dělá? / podtrhujeme vlnovkou
   • hledáme podmět, ptáme se  /Kdo co ?/, podtrhujeme rovnou čárou
   • napiš 7 vět – 115/1, podtrhni holý přísudek a holý podmět, vyznač podle knihy  základní  skladební  dvojici.
  •  M – napiš z knihy 93/4,5
   •  PS 18/5,6
 • Pošli mi úkol z Jč do 15.30.
 • Úterý 9.6.
  • Čt – str.112
  • Jč – zopakuj si podle knihy na str. 116 přísudek holý a rozvitý, podmět holý a rozvitý
   • napiš 116/3, vyznač holý podmět, holý  přísudek a základní skladební dvojici
   • ústně 116/3c
  • M  – PS str. 19 dokonči
 • Pošli mi úkol z Jč a PS z M celou stranu 19.
 • Středa 10.6.
  • Čt – str.113
  • Jč – zapamatuj si růžový rámeček str.116                        
   • napiš 4 věty 111/2 , napiš 116/5 podle zadání v knize
  • – opakovací práce
   • PS 20/5,6
  • Př – str.64 – 66 vypiš : okopaniny, druhy řepy, luskoviny, olejniny, pícniny, plevele, textilní plodiny, str.67 – 68  ekosystém louka vypiš : rostliny, ptáky, savce, hmyz podle obrázku z knihy

 

 •  Opakovací testík : Slovní druhy, podst. jm.- rod, číslo, pád a vzor. ( Žáci doma.)
 •  Pracovní list: Určování podst. jmen – rod, číslo , pád, vzor ( Žáci ve škole.)
 • Zlomky (odt) Zlomky (pdf) 
 • Pošli úkol z Př a z Jč do 15.30.
 • Čtvrtek 11.6.
  • Čt –  str.114
  • Jč –  zapamatuj si růžový rámeček str.117,118
   • přečti si  118/1c , zapamatuj si, co je přičestí minulé
   • napiš první sloupeček 118/1d
   • napiš věty do sešitu , doplň koncovku příčestí minulého: Muži /TI/ zpívali. Páni/TI/ běhal-.                                                                       
   • Stroje /TY/ šil-. Hrady/TY/ stál-.
   • Ženy/TY/ zpíval-. Růže/TY/ voněl-. Písně/TY/ se zpíval-.
   • Kuřata/TA/ běhal-. Města/TA/ se stavěl-. Moře /TA/ se bouřil-.
  • M – vztahy mezi čísly, přečti si  oranžový rámeček na str. 94
  • napiš z knihy 94/1,  95/1
  • PS 20/ 1,2,4, dobrovolný úkol kniha 94/4 
 • Pošli mi úkol z Jč do 15.30.           
 • Pátek 12.6.
  • Čt – napiš do sešitu osnovu 115/1
   • vyprávěj příběh podle osnovy v sešitě
  • Jč – ústně  119/1b,c, přečti si červené věty na str. 119
   • napiš věty do sešitu , ke všem  podmětům napiš zájmeno  TA, TY           
   •     TA                             TY                                 TA
   • Koťata klidně spal- .  Ženy běhal- po trávě.  Pole rozkvetl- . Města se rozsvítil-.  Hříbata spal-.
   • Kola se zastavil-.  Křesla stál-  na svém místě. Pračky se rozbil- . Holky si zpíval-.
   • Děvčata se smál-  na maminku. Housata se houpal-  na vodě. Telata bučel-. Ptáčata pípal-.
   • Čísla se rozpil-. Klubka se rozmotal-. Vědra se nám rozbil-.
  • M – napiš z knihy 96/1,4
   • Dobrovolný úkol kniha 96/2,5.
 • Pošli mi úkol z Jč a Čt..
 • Vlastivěda
 • Angličtina 
  • Milí žáci,tento týden máte všechny informace o domácí přípravě z angličtiny v příloze. P. Mrnuštíková