Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

4. B – školní týden 25. 5. – 29. 5. 2020

 • Pondělí 25.5.
  •  Jazyk český : Opakování určování podst.jmen, psaní koncovek, sloves a mluvnic. kategorií.
   • U str. 31/ cv 6 – Doplň a napiš do sešitu, pod cvičení vypiš 5 podst. jmen a urči rod, číslo, pád a vzor, u sloves, která najdeš urči osobu, číslo a čas.
   • str. 32/ cv 10 –Pracuj podle návodu.
  • Matematika :  Počítáme s milionem – násobení, dělení, písemné sčítání a odčítání.
   • U str. 88/ cv 1, 2 – přečti si návod, jak násobit a dělit 1 000 000. písemně do sešitu
   • PS – str. 16/ cv 5,7
   • V tomto týdnu procvičuj v Početníku na str. 31.
 •   Úterý 26.5.
  • Jazyk český: Opakování – určování slovních druhů a mluvnických kategorií u podst.jm. a sloves.
   • U str. 32/ cv 9 – Pracujte podle zadání – můžeš psát i na papír nebo ve wordu, práci ofoť a pošli na můj email kratochvilova@zsmasaryk.cz ( pouze žáci, kteří pracují z domu, ostatní píšou ve škole do sešitu, který si vyberu).
   • Pracovní list – Slovesa –  Vyplň, nad slovesa dopiš osobu a číslo a také pošli.
  • Čtení : U str. 101 – Když velcí byli kluci- Hana Doskočilová
   • Přečti si o spisovatelce a str. 101
  • Matematika: Počítáme s milionem – zaokrouhlování, porovnávání.
   • U str. 88/ cv3, 6
   • PS str. 17/ cv 1,2,3
 •  Středa 27.5.
  •  Jazyk český: Koncovky podst. jm. , časování sloves
   • U str. 32 / cv 11 – Doplň a napiš.
   • 12 – Časuj ústně.
   • 8 –  Zazpívej si písničku a opiš správně do sešitu, b,c,d, – písemně.
  • Čtení : Když velcí byli kluci- dočti příběh na str. 102 a zkus si říci, co sis z něj zapamatoval(a).
  • Matematika: Počítáme s milionem – součet, součin, násobení, dělení, slovní úlohy.
   • U str. 88/ cv 4,5 písemně
   • PS – str. 17/ cv 4,5
  • Přírodověda :    Opakovací pracovní list po vyplnění pošli na můj email kratochvilova@zsmasaryk.cz  nebo přines do školy.
   • Příroda na jaře- ekosystém potok a řeka – U str. 56 – přečti si a zapiš do sešitu:
   • Mezi přírodní společenstva patří taky potoky a řeky. Potok je menší než řeka a může tvořit i přítoky řek. Místo, kde voda vytéká na povrch se nazývá pramen. Řeky ústí do jezer nebo moří. Dále z článku zjisti a  zapiš kde pramení a kde se vlévají naše největší řeky LabeVltava a Morava. Nakonec si nakresli, jak vypadá vodní tok z U – str. 56.                              
 •  Čtvrtek 28.5.
  • Jazyk český:  Shoda přísudku s podmětem – obecná pravidla.
   • U str. 33/cv 2 – Přečti si tabulku, připomeň si, že přísudek je sloveso, kterým se ptáš 1.p na podmět ( podst. jm., zájmeno, …)
   • cv 3 – Tabulku si opiš do sešitu a barevně vyznač koncovky v přísudku.
   • cv 1 – Zkus si podle tabulky vypsat ze cv. 1 základní skladební dvojice a vyznačit koncovky přísudků v minulém čase barevně.( žlutá slova) Např. Řeknu si: donesly se „kdo,co?“- zvěsti.
    • Základní skladební dvojice : Zvěsti se donesly.( Napíšu- y, protože ty zvěsti- rod ženský- podle tabulky- podívej se a pouze si řekni ).
   • PS str. 25/ cv 4- Zopakuj si doplňování koncovek podst. jm. v různých pádech ( říkej si vzory ve stejném tvaru- v posteli– ta postel bez postele, podle píseň-v písni.)
  • Čtení : Když velcí byli kluci- vyprávěj příběh a odpověz si na otázky str. 102/ cv 1,2,3.
  • Matematika :   Počítáme s milionem – násobení, dělení, slovní úlohy.
   • U str. 89/ cv. 1,2, 5 –  písemně
   • PS – str. 17/ cv 6,7 – u slov. úloh nezapomeň na krátký zápis.
 •   Pátek 29.5.
  • Jazyk český:  Shoda přísudku s podmětem rodu středního, určování podst. jm. a sloves.
   • U str. 34/ cv 1 – číst
   • cv 2 – pracuj s článkem podle zadání
   • Napiš si tabulku cv 3 do sešitu a zapamatuj si.
   • PS – str. 21/ cv 2
  • Čtení : Když velcí byli kluci – str.102/ cv. 4,5 Co jste zjistili o CH. Darvinovi, zapište do sešitu.
  • Geometrie :   grafický součet úseček.
   • U str. 134 – připomeň si, jak rýsuju grafic. součet úseček, narýsuj cv2 do sešitu.
   • PS – str. 40 ( někdo může mít grafický součet úseček až na str. 41)/ cv 3a, 4.