Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Rozvrh online hodin

Anglický jazyk

On-line hodiny

  • What’s the time? – opakování určování času
  • Přídavná jména, 2. stupeň příd. jmen – taller/bigger than
  • Popis zvířete (přídavná jména), popis ZOO (předložky)
  • Učebnice str. 28 – seznámení se slovní zásobou v textu

Samostatná práce

  • Procvičování v pracovním sešitě – vysvětlím na on-line hodině
  • Přídavná jména – naučit se psát slovíčka
  • Samostatnou práci vysvětlím na on-line hodině. Zadání budou na Teams / team English 4.A (PM) v sekci ´Zadání´.
  • On-line hodiny budou zapsány v kalendáři na Teams a budou se konat:

            v pondělí 1. února: kluci 8:00-8:30 hod., holky 9:45:10.15 hod.

            a ve čtvrtek 4. února: kluci 8:00-8:30 hod., holky 11:00-11:30 hod.

Vlastivěda: Opakování – Zemědělství, nerostné bohatství, průmysl ČR

  1. Práce s učebnicí, str. 38–39, přečíst texty, prohlédnout obrázky, prostudovat popisky k obrázkům
  2. Pracovní sešit, doplnit údaje podle obrázků a textů po str. 25

Pozor změna !  Online hodina – středa – 10:50 hodin.

PONDĚLÍ
JČ: VZORY PODSTATNÝCH JMEN RODU STŘEDNÍHO-skloňování, přiřazování ke vzorům
1) www.skolakov.eu: Procvičujeme skloňování vzorů středního rodu: https://skolakov.eu/ceskyjazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/koncovky-vzoru/cviceni.htm
2) uč.s. 9/4-JČŠ
M: ŘÍMSKÉ ČÍSLICE
1) Prezentace: https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-55/
2) uč.s. 68/1,3,4- MŠ.
DÚ: PS s. 5/1- Opsat do MŠ a naučit!
ÚTERÝ
JČ: uč.s.10/2,3- JČŠ
DÚ: PS s.3/2a)
M: Prezentace: https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-56/
PS s.5/3,6
DÚ: PS s. 5/2.
ČT: Čtení online- Bajky: https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-bajky/41
PŘ: EKOSYSTÉM LES
PS s. 15,16+ uč. Zadní obálka- Zopakovat souhrn živé přírody.
STŘEDA
JČ: PS s.3/2b),c)+cv.3
DÚ: PS s. ¾.
M: uč.s.69/1,2- Opsat do MŠ.
PŘ: NEŽIVÁ PŘÍRODA-skupenství látek
Prezentace: https://slideplayer.cz/slide/11672641/
Uč.s.37 přečíst+ DÚ: PS s.19.
ČTVRTEK
JČ: uč.s.11/4-ústně
Prezentace-stavba věty jednoduché-shrnutí: https://slideplayer.cz/slide/3651905/
M: PS s.5/5+DÚ-5/4.
Uč.s.69/3-6
PÁTEK
JČ: uč.s.11/5a), 6,7- JČŠ
DÚ: uč.s.11/5b)- JČD +fotka do Zadání na Teamsy
M: uč.s.70/1,2+DÚ-70/3-MD+fotka na Teamsy
MG: ROVINNÉ ÚTVARY-opakování
Uč.s.115/1,2,4+PS 1.díl- s.37/6
DÚ: PS-1.díl-s.37/7+fotka na Teamsy