Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Rozvrh online hodin

Anglický jazyk

On-line hodiny

  • Slovní zásoba – město
  • Gramatika – vazba there is/are, předložky místa
  • Poslechová cvičení
  • Opakování – younger than

Samostatná práce

  • Procvičování v pracovním sešitě – vysvětlím na on-line hodině
  • There is /are – zápis do sešitu English
  • Samostatnou práci vysvětlím na on-line hodině. Zadání budou na Teams / team English 4.A (PM) v sekci ´Zadání´.
  • On-line hodiny budou zapsány v kalendáři na Teams a budou se konat:

            v pondělí 1. března: kluci 8:00-8:30 hod., holky 9:45:10.15 hod.

            a ve čtvrtek 4. března: kluci 8:00-8:30 hod., holky 11:00-11:30 hod.

Vlastivěda: Poznáváme naši vlast – zámky ČR

  1. Práce s učebnicí, str. 42–43, přečíst texty, prohlédnout obrázky, prostudovat popisky k obrázkům
  2. Pracovní sešit, doplnit údaje podle obrázků a textů str. 28-30 – společně v online   hodině

 Online hodina – středa – 10:50 hod.  

PONDĚLÍ
JČ: Vzory rodu ženského-pokračování
• Uč.s.14/4- pokračování, s.15/6- ústně, cv.7- do JČŠ
• PS s. 7/2- dokončit
DÚ: PS s.7/3 -Kontrola zítra online
M: Písemné násobení dvojciferným činitelem
• PS s. 9/2-7
• Uč.s. 74/1- Jen vypočítej příklady pod sebou-MŠ
ÚTERÝ
JČ:
• Uč.s.15/8- ústně, cv.9- část ve škole, zbytek za DÚ-Pište do JČD!
• PS s.7/4
M:
• Uč.s.73/2- MŠ (zápis, výpočet, odpověď) + 74/3-MŠ
• DÚ: uč.s. 74/2- MD
TV:
• Rozcvička-Vedou postupně všechny děti, každý 1 cvik.
• Youtube: Tělocvik online-přeskakování trička:
https://www.youtube.com/watch?v=3MrY6GHXiNs
• Olympijský tělák: https://www.youtube.com/watch?v=jgAoqt3Q8jQ
STŘEDA
M:
• Uč.s. 74/4,5 + 75/2- MŠ
PŘ: Neživá příroda-Nerosty a horniny
• Uč.s. 40,41-Přečíst, vysvětlit
• PS s. 20(24)/1
• Video o horninách a nerostech: https://www.youtube.com/watch?v=XdWxEMi3SJI
ČTVRTEK
JČ:
• uč.s. 16/2-JČŠ+ cv. 3,4,5- ústně
• PS s. 8/1
• DÚ: PS s.8/ 2a)- Pošli fotku na Teamsy.
M:
• Počítáme příklady z listu sdíleného na online výuce( Násobení, dělení 10, 100, 1 000, 10 000)
PÁTEK
JČ:
• PS s.8/ 2b)
• Uč.s. 17/6- JČŠ
• DÚ: Čítanka s. 54-56: Přečti a splň cv.4 za pohádkou. Odpovídej celými větami! Piš věty do
sešitu čtení. Vyfoť a pošli mi fotku na Teamsy do Zadání.
MG: Rýsování pomocí kružítka
• Uč.s. 117/1- Rýsuj do sešitu MG. Nezapomeň nejprve napsat nadpis: Rýsování pomocí
kružítka
• PS s. 39/1,2,3
• DÚ: PS s.39/4- Fotku pošli na Teamsy.
PČ: Vytvoř z kuchyňského náčiní obrázek. Vyfoť a pošli do Zadání na Teamsy:
https://www.zsabaraka.cz/pracovni-cinnosti-online/