Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Rozvrh online hodin

Anglický jazyk

On-line hodiny

 • Slovní zásoba – dopravní prostředky
 • Gramatika – vazba There is /are, předložky místa
 • V autobuse – rozhovor, poslech
 • Pracovní sešit – poslechová cvičení

Samostatná práce

 • Rozhovor v autobuse – naučit se
 • Dopravní prostředky – zápis do sešitu Vocabulary
 • Pracovní sešit – procvičování
 • Samostatnou práci vysvětlím na on-line hodině. Zadání budou na Teams / team English 4.A (PM) v sekci ´Zadání´.
 • On-line hodiny budou zapsány v kalendáři na Teams a budou se konat:

            v pondělí 15. března: kluci 8:00-8:30 hod., holky 9:45:10.15 hod.

            a ve čtvrtek 18. března: kluci 8:00-8:30 hod., holky 11:00-11:30 hod.

Vlastivěda: Poznáváme naši vlast – Místa, která psala naše dějiny, Jak se žilo dříve

 1. Práce s učebnicí, str. 48–51, přečíst texty, prohlédnout obrázky, prostudovat popisky k obrázkům, samostatně.
 2. Pracovní sešit, údaje str. 33-34 – doplníme společně v online hodině.
 3. Dokončete v PS str. 32 – to, co víte.