Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Vlastivěda

Učivo : Orientace v krajině

1) Opsat do pracovního sešitu do zelených linek nahoře, str.11, tento zápis:

Známe 4 světové strany – sever, jih, východ, západ. Podle nich se orientujeme v krajině a na mapách. Světové strany určujeme pomocí kompasu a buzoly.     V přírodě se můžeme orientovat také podle přírodních úkazů (pařezy – letokruhy, mraveniště…)

2)  Přečíst v učebnici str. 20-21, prohlédnout si obrázky.

3)  Pracovní sešit str. 11-12, doplníme společně údaje v on-line hodině.

Anglický jazyk

Ústně – on-line hodiny

 • Slovní zásoba: jídlo (food), uč. str. 17, video
 • Opakování younger than …., uč. str. 12, prac. sešit str. 12 – kontrola domácího úkolu
 • Opakování his /her (jeho / její)
 • I like … / I don’t like …

Písemně – samostatná práce

 • Zápis do sešitu English – ´his / her´.
 • Zápis do sešitu English – ´Food´.
 • Písemné úkoly vysvětlím na on-line hodinách. Zápisy budou na Teams / team English 4.A (PM) v sekci ´Zadání´.
 •  
 • On-line hodiny budou zapsány v kalendáři na Teams a budou se konat v pondělí 16. listopadu: kluci 8. – 8.30 hod., holky 9.45 – 10.15 hod. a ve čtvrtek 19. listopadu: kluci 8. – 8.30 hod., holky 11. – 11.30 hod.

PONDĚLÍ:

JČ: Opakování, procvičování vyjmen. slov po B, L

Ústní zkoušení: Vyjmen. Slova po B- doplňovací cvičení na Školákově:  https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/slovni-spojeni/cviceni6A.htm

 1. Kontrola DÚ- PS s. 17/1,4
 2. PS s. 17/3

DÚ: Uč.s. 29/11- Zadáno v Teamsech ( Můžeš vypracovat elektronicky nebo psát do JČŠ a poslat fotku na Teamsy.)

M:  Písemné násobení do 10 000

 1. Uč.s. 36/1, 2, 3 a s. 37/1- MŠ

STŘEDA:

: 1. Uč.s. 30/2- Opsat vyjmen. Slova po M do JČŠ a naučit!

 • Uč.s. 30/3- Práce s článkem- písemně do JČŠ.

DÚ: PS s. 18/1

M: PS s. 20/1-4

DÚ: PS s. 20/5

PŘ:  Uč.s. 15, 16- přečíst

Ústní zkoušení: HOUBY

ČTVRTEK:

: PS s. 18/2,3,4

Procvičujeme na Školákově: https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-m

M: Uč.s. 37/4,5

PS s. 20/6,7

DÚ: PS s. 20/8

PÁTEK:

: Uč.s. 31/6- JČŠ

Procvičujeme na Školákově: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/rozlisovani-dvojic/vyber.htm

DÚ: Uč.s. 31/8- Zadáno na Teamsech.

M: Uč.s. 38/1- MŠ

PS s. 21/9, 10, 14, 15, 16

DÚ: PS s. 21/17

: Výměna za čtení

 Uč.s. 17- dočíst+ PS s. 5.