Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Rozvrh online hodin

Anglický jazyk

On-line hodiny

  • Slovní zásoba – město, předložky
  • Gramatika – vazba There is /are
  • V autobuse – rozhovor, poslech
  • Pracovní sešit – poslechová cvičení

Samostatná práce

  • Pracovní sešit
  • V autobuse – zápis do sešitu English
  • Samostatnou práci vysvětlím na on-line hodině. Zadání budou na Teams / team English 4.A (PM) v sekci ´Zadání´.
  • On-line hodiny budou zapsány v kalendáři na Teams a budou se konat:

            v pondělí 8. března: kluci 8:00-8:30 hod., holky 9:45:10.15 hod.

            a ve čtvrtek 11. března: kluci 8:00-8:30 hod., holky 11:00-11:30 hod.

Vlastivěda: Poznáváme naši vlast – Divy přírody, Kouzlo vody

  1. Práce s učebnicí, str. 44–47, přečíst texty, prohlédnout obrázky, prostudovat popisky k obrázkům, samostatně
  2. Pracovní sešit, doplnit údaje str. 31-32 – Můj kraj, společně v online hodině

      Online hodina – středa – 10:50 hod.  

PONDĚLÍ
JČ: Vzory rodu ženského-pokračování
• Děti, oči, uši- skloňování, určení vzoru
• PS s.8/2b)
• Online test-určování vzorů(rod ženský)
M: Vztahy mezi čísly- neznámá
• Uč.s. 76/1,2,3-MŠ + PS s. 10/1,2
ÚTERÝ
JČ:
• uč.s. 17/7-ústně, cv.8-JČŠ, cv.9-ústně
M:
• PS s.10/3,4 + uč.s. 76/4- MŠ
• DÚ: PS s. 10/5
HV:
• KŘÍŽOVKA: Uhádni pohádku podle melodie písniček:
https://learningapps.org/watch?v=pnvdtb46t21
• Doplň text naší hymny.
STŘEDA
M:
• Uč.s. 77/2 a 78/3- MŠ
• DÚ: uč.s. 77/3-MD
PŘ:
• Uč.s. 41-43 Přečíst + PS s. 20(24)/1
• Kvízy, křížovky
ČTVRTEK
JČ:
• uč.s. 17/10,11-ústně, cv.12- Opiš, nadepiš číslicí slovní druhy a urči vzory podstatných jmen.
Cv.13-ústně
M:
• Uč.s.77/4-MŠ, 78/1-ústně, 78/3- dokončit
PÁTEK
JČ:
• Čítanka s. 54, 55- Čteme online.
• DÚ: Dočíst s. 56 + písemně vypracovat ot.4 za článkem do sešitu čtení nebo elektronicky na
Teamsy.
MG: Kružnice, kruh, přenášení a porovnávání úseček pomocí kružítka
• PS s. 39/2 + uč.s. 117/2,3,4
VV: Obrázky z kružnic a kruhů- https://koumaci.rajce.idnes.cz/leden_Obrazky_z_kruznic/