Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Rozvrh online hodin

Anglický jazyk

On-line hodiny

 • Slovní zásoba – opakování: popis školy, předložky místa
 • Gramatika – procvičování: sloveso ´být´, vazba there is / there are, předložky, množné číslo
 • Práce s textem – uč. str. 34, porozumění, vyhledávání informací
 • Písemné opakování: sloveso ´být´, slovíčka – popis školy

Samostatná práce

 • Zápis do sešitu English – množné číslo
 • Procvičování v pracovním sešitě – vysvětlím na on-line hodině
 • Čtení a překlad textu v učebnici str. 34/2 – příprava na práci v on-line hodině – pouze ústně.
 • Písemné úkoly budou na Teams (team English 5.A (PM) v sekci ´Zadání´. Vysvětlím na on-line hodině.
 • On-line hodiny budou zapsány v kalendáři na Teams a budou se konat:
  • kluci: v pondělí 11. ledna 10:30 – 11:00 hod. a ve středu 13. ledna 11:45-12:15 hod.
  • holky: v pondělí 11. ledna 11:15-11:45 hod. a v úterý 12. ledna 12:00-12:30 hod.

Pondělí- 11.1.

VL

Tento týden si napíšeme malý test z JČ na opakování učiva : kniha str.35-44 psaní s,z,  rozlišování  psaní je-ě, slabiky mně-mě  (slova z modrých rámečků v knize), M- test na písemné násobení a dělení.

Vyrob si doma 4 kartičky do JČ: I, Í,Y, Ý

Odkazy na opakování

Nový rok 2021 (skolakov.eu)

Luštěnky | Domů (websnadno.cz)

Umíme česky – Online procvičování češtiny (umimecesky.cz)

JČ online- opakování vyjmenovaných slov po B,L podmět a přísudek, K 45/1,2

DÚ K 45/3 do sešitu POŠLI

DÚ udělej si doma test na procvičování zdvojených souhlásek v JČ v zadání, termín odevzdání úterý do 17h.

VL  přečti si K str.43-48 prohlédni si obrázky, budu z toho zkoušet

Prohlédni si barevnou mapu Evropy vzadu v knize

 M čísla větší než milion

Online K 50/2,3,5

ČT online ,,Mauglího bratři“ -úkol z pátku 8.1. ( Znát odpovědi na otázky č.1,2,3 za článkem. Kdo si je nepamatuje, napíše si je do CS). Dobrovolný úkol-otázka č.5.

DÚ ,,Konečně lidé“- přečti si a napiš do sešitu nadpis a popiš svými slovy, jací byli Eskymáci . Přečti si, co je román.

Úterý – 12.1.

JČ Online PS 40/1,2,3, opakování vyjmenovaných slov po B,L,M

DÚ K 46/4 napiš POŠLI

VL online zkoušení-Praha památky

Online-Evropa orientace podle mapy vzadu v knize, PS 37/11

DÚ PS 37/10 POŠLI

DÚ nauč se sousední státy ČR a jejich hlavní města

PS DÚ přečti si z knihy str.38-39

M online K 50/4,7

DÚ PS sloupeček vpravo str.26

Středa – 13.1.

Zkoušení vyjmenovaných slov

JČ vyjmenovaná slova po B, L, M, online na folii K 46/6, ústně 46/5,10

DÚ  K 46/7, PS 40/4 kontrola podle výsledků vzadu POŠLI

M online K 51/10,11

DÚ K 51/14,15  POŠLI

PŘ online mírný pás opakování, zkoušení

Online polární pás str.40-41

DÚ PS 23/6,7 (minulý týden jsme to nestihli) POŠLI

ČT DÚ přečti si z čítanky ,,Ptačí ostrov“,  odpověz si ústně na otázky za článkem. Kdo si je nepamatuje, napíše si odpovědi do CS.

Kontrola úkolu ,,Konečně lidé“

Čtvrtek 14.1.

Zkoušení vyjmenovaných slov

JČ vyjmenovaná slova po B,F,L,M,P, online K 46/8, PS 40/5, 41/6

DÚ K 47/12 napiš POŠLI

DÚ 47/11 popros rodiče, ať si s tebou napíšou diktát do sešitu

VL  online zkoušení -sousední státy  ČR a jejich hlavní města

Online K str.49

M  online převody jednotek K 52/16, 53/26

DÚ K 52/20,21     53/27 POŠLI

Pátek 15.1.

Zkoušení vyjmenovaných slov

Jč vyjmenovaná slova po B,L,M,P,S,V,Z, online K 47/13,15

DÚ K 47/14 POŠLI

VL  online zkoušení: sousední státy ČR a jejich hlavní města

Online K str.50 Slovensko

DÚ PS 38/1 POŠLI

Dobrovolný úkol PS 38/2 (na jedničku do ŽK)

M online 53/22,24,29

DÚ PS 26/1,3,5 kontrola v pondělí

Dobrovolný úkol dopočítej zbytek str. 26 v PS

ČT DÚ přečti si článek ,,Liška Bystrouška“, napiš do sešitu nadpis a vyprávěj příběh svými slovy do sešitu (minimálně 5 vět ) VV- nakresli k tomu do sešitu čtení  velký obrázek lišky (velikost lišky nejméně 12cm, hezky to vybarvi ) POŠLI