Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

15. – 16. 10. 2020

19. – 23. 10. 2020

2. – 6. 11. 2020

9. – 13. 11. 2020

16. – 20. 11. 2020

Rozvrh online hodin

Anglický jazyk

Ústně – on-line hodiny

 • Slovní zásoba: hobbies/koníčky (uč. str. 30)
 • Gramatika: sloveso ´být´ – otázka (uč. str. 27)
 • Rozhovor – otázky uč. str. 28 – opakování
 • Video – procvičování slovní zásoby

Písemně – samostatná práce

 • Zápis do sešitu English – sloveso ´být´ – otázka
 • Slovní zásoba – hobbies, do sešitu Vocabulary
 • Pracovní list – opakování slovesa ´být´
 • Všechny písemné úkoly budou na Teams v sekci ´Zadání´. Písemné úkoly vysvětlím na on-line hodinách
 • On-line hodiny budou zapsány v kalendáři na Teams a budou se konat:
  • kluci: v pondělí 23. listopadu 10.30 – 11. hod. a ve středu 25. listopadu 11.45 – 12.15 hod.
  • holky v pondělí 23. listopadu 11.15 – 11.45 hod. a v úterý 24. listopadu 9.45 – 10.15 hod.

Pondělí 23.11.

Chválím všechny děti, které dělají své úkoly vzorně a odevzdávají je včas.

Celý týden píšeme do JČ 1 a M 1

Úkoly posíláme po domluvě do 17 h

Focení úkolů na celou stranu, psát perem a čitelně – děkuji

Jč – přídavná jména

Kontrola úkolů  

Online K str.31modrý rámeček

Online píšeme do sešitu 31/1,2

Sami do sešitu K 32/3 POŠLI, PS 22/1 POŠLI

Domácí  procvičování  Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí) (2. úroveň) – online Doplňovačka (umimecesky.cz)

M – čísla větší než milion

Online K 38/7

Online písemné dělení

Sami K 38/5,6 POŠLI

Vl

Přečti si z knihy – Jihomoravský kraj

Doplň v PS cv.2,3

Čt– přečti si Bajky (1. úroveň) – online Čtení s porozuměním (umimecesky.cz)  Liška a lev

Správnou odpověď napiš do sešitučtení POŠLI

Úterý 24.11.

Kontrola úkolů

Online K 32/5

Sami K 32/4 POŠLI

Sami PS 22/2

Domácí procvičování Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí) (2. úroveň) – online Doplňovačka (umimecesky.cz)

Předpona roz-, bez-, zdvojené souhlásky (skolakov.eu)

M čísla větší než milion

Online PS 19/5,6

Sami 20/ 7,8,9

Čt 11.kapitola

Sami str.94-96

Vl- kontrola PS Jihomoravský kraj

Online práce s textem K str.24-25

Sami udělej zápis do PS: Krajské město Jihomoravského kraje….., Řeky ……, Moravský kras propast…….,Vodní nádrže…….., Nejdelší podzemní  řeka …… Celý zápis POŠLI

Středa  25.11.   

Kontrola úkolů

Jč opakování psaní předpon

Online K 33/1

Sami K 33/2

Sami- PS 22/3

PS 22/2,3 POŠLI

Čt – Sami str. 97-99

M- čísla větší než milion

Procvičuj si písemné dělení a násobení

Online PS 20/10,11

Sami PS 20/12,13,14

PS str.20 POŠLI

Online práce s textem K str. 31-32

Zkoušení kniha str. 23-30

Sami- PS udělej zápis podle knihy, vyhledej věty v textu a doplň  do PS str.16

Zápis: Země je třetí planeta …….., Země se skládá…….., Země se otočí kolem své osy za………h, oběhne kolem Slunce za …..h, Jarní rovnodennost je……, letní slunovrat je….., podzimní rovnodennost je….., zimní slunovrat je….   Celý zápis POŠLI

Čtvrtek  26.11.

Kontrola úkolů

Jč- opakování Psaní n/nn (2. úroveň) – online Rozřazovačka (umimecesky.cz)

Kořen a přípona: hlásková změna a zdvojené (2. úroveň) – online Doplňovačka (umimecesky.cz)

Online K 33/3

Sami K 33/4 POŠLI

Sami PS 23/1 doplň, 23/2 spoj čarou POŠLI cv.1,2

M- čísla větší než milion

Online K 39/11,13

Sami K  39/10 udělej zápis, výpočet, odpověď

Sami  PS 21/15,16, 17 POŠLI

Dobrovolný úkol kniha žárovky str.38,39

Vl

Online -práce s textem Kraj Vysočina, zápis do PS

Zkoušení kniha str.22-24

PS online cv. 1,3

Pátek 27.11.

Kontrola úkolů

Jč- zdvojené souhlásky

Online PS 23/3, 24/5

Sami PS 24/6

 PS 23/3,  24/4,5

Čt – sami str.98-101 , udělej test na TEAMS ve čtení. POŠLI

M- čísla větší než milion

Online PS str.21 sloupeček na kraji strany

Sami K 40/1,2,3

K 40/3 POŠLI

VL  

Online K str. 28-29 Jihočeský kraj,

Sami pracuj podle mapy v knize PS cv. 1,2 kontrola ve škole

Sami udělej zápis do PS: Krajské město ……., Přehradní nádrže…….., Jaderná elektrárna……….

Významná města…….,řeka Vltava pramení………… celý zápis POŠLI

Všechny úkoly posílej do 17 h.