Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Rozvrh online hodin

Anglický jazyk

On-line hodiny

 • Slovní zásoba – popis osoby
 • Gramatika – sloveso ‘have got’ – záporná věta a otázka
 • Pracovní sešit – procvičování

Samostatná práce

 • Pracovní sešit – práce s textem
 • Pracovní list – procvičování slovesa ‘have got’
 • Samostatnou práci vysvětlím na on-line hodině. Zadání budou na Teams / team English 5.A (PM) v sekci ´Zadání´.
 • On-line hodiny budou zapsány v kalendáři na Teams a budou se konat:
  • kluci: v pondělí 8. března 10:30 – 11:00 hod. a v úterý 9. března 12:00-12:30 hod.
  • holky: v pondělí 8. března 11:15-11:45 hod. a ve středu 10. března 11:45-12:15 hod.

Pondělí 8.3.

online opakování učiva: podstatná jména, samostatná práce v hodině-test / pád, číslo, rod, vzor/,PS OPAKOVÁNÍ

JČ: DÚ PS 14/5a)b) pošli do ZADÁNÍ

JČ DÚ vyrob si kartičky se slovy : vzor TVRDÝ, vzor MĚKKÝ, vzor PŘIVLASTŇOVACÍ

MLADÝ, JARNÍ, OTCŮV, MATČIN /celkem 7 kartiček /

M online písemné dělení dvojciferným dělitelem

M: DÚ opiš příklady do sešitu a  pošli do ZADÁNÍ 

567 098 :23=   5 687:34=   6 543:59=   32 567: 88=    65 408: 71=     42 684:42=

ČT online  Božena Němcová: Řemeslo má zlaté dno (websnadno.cz)

ČT: DÚ pošli do ZADÁNÍ výsledky  Božena Němcová: Řemeslo má zlaté dno (websnadno.cz)

HV online, rytmická výchova, hra na flétnu, zpěv nové písně : Vzory podstatnych jmen – YouTube

Úterý 9.3.

online přídavná jména K 66/1,2, druhy přídavných jmen K tabulka str. 68, DÚ-nauč se druhy přídavných jmen

Online druhy přídavných jmen Druhy přídavných jmen – tvrdá, měkká, přivlastňovací. 5. ročník ZŠ – YouTube

JČ: DÚ PS 15/1,3 pošli do ZADÁNÍ

M online písemné dělení dvojciferným dělitelem

PS 6/4,5,7

M: DÚ K 67/9 první a druhý sloupeček pošli do ZADÁNÍ

VL online Přemyslovci K str.3, PS 3/ 5,6

Středa 10.3.

nachystej si kartičky, onlinepřídavná jména K str.67, druhy přídavných jmen

JČ:DÚ pošli do ZADÁNÍ výsledky   Urči u přídavného jména jeho druh. (websnadno.cz)

M online  Cvičení (onlinecviceni.cz)

K 67/ 9 poslední sloupeček, K 67/ 10

ČT Mach a Šebestová str.94-97

ČT: DÚ odpověz na otázky v ZADÁNÍ

PŘ- online svalová soustava K str.51, PS 31/3, opakování  kostra člověka

PŘ:DÚ  KOSTRA ČLOVĚKA (websnadno.cz)  kontrolu  pošli do ZADÁNÍ

VV vyber si obrázek sněženek a nakresli pastelkami nebo barvami podobný obrázek    výtvaRKA SNĚŽENKY – Bing images

výtvaRKA SNĚŽENKY – Bing images

VV: obrázek pošli do ZADÁNÍ do 12.3.

Čtvrtek 11.3.

online přídavná jména, nachystej si kartičky                   

Urči u přídavného jména jeho druh. (websnadno.cz)

K 68/8,9

JČ: DÚ ZADÁNÍ druhy přídavných jmen-test /zatrhni druh přídavného jména/

Urči u přídavného jména jeho druh. (websnadno.cz)

M online K 67/7

M: DÚ K 68/13 a, b, c, d, e  pošli do ZADÁNÍ

VL online opakování K str.2-3, Lucemburkové K str.4, PS 4/7, 8, 11

Pátek 12.3.

online přídavná jména, nachystej si kartičky, K 69/10

JČ: DÚ  K 69/11  pošli do ZADÁNÍ 

M online K 68/15, PS 6/8

M:DÚ vypočítej a pošli do ZADÁNÍ    

 65 780:61=    54 780:89=      7 654: 13=       897: 76=       65 400: 95=      54 655: 55=

ČT Docela malá zemětřesení str. 76-78

ČT: DÚ odpověz na otázky v ZADÁNÍ

VL online test podle knihy K str. 2-4

Život ve středověku K str.4

Opakuj si doma

  3. Urči u podstatných jmen – rod, číslo, pád, vzor. (websnadno.cz)

 KONCOVKY PODSTATNÝCH JMEN – 1.cvičení (websnadno.cz)

3. Urči u podstatných jmen – rod, číslo, pád, vzor. (websnadno.cz)

Cvičení (onlinecviceni.cz) písemné dělení

 PŘ SVALSTVO ČLOVĚKA (websnadno.cz)

KOSTRA ČLOVĚKA (websnadno.cz)

M   Cvičení (onlinecviceni.cz)