Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Rozvrh online hodin

Anglický jazyk

On-line hodiny

 • Slovní zásoba – popis osoby
 • Sloveso ´have got´ – procvičování
 • Čtení – práce s textem

Samostatná práce

 • Pracovní sešit
 • Porozumění textu: čtení, vyhledávání informací

Vlastivěda: Evropa – sjednocující se světadíl – poloha, povrch, vodstvo

 1. Práce s učebnicí str. 58-62 – přečíst texty, prohlédnout obrázky
 2. Pracovní sešit str. 44-45 vyplnit celé strany, na volné řádky opsat rámeček ze str. 58,60,62 v učebnici – vyberte tučně vytištěné informace

Online hodina – pátek – 10:00 hod.

Pondělí 1.3.

Jazyk český – Podst. jm. opakování, Přídavná jména – obecně

 • On -line:  PS – str. 10 / cv 1,2
 • U – str. 66 / cv 1 ( ústně ) cv 2 písemně do JČ 2
 • DÚ : PS str. 10 / cv 3,4 – ofoť a pošli

Matematika – Písem. dělení dvojcif. dělitelem, počítání se závorkou

 • On -line: U str. 65 / cv 1 – rozcvička, postup při písem.
 • dělení dvojcif. číslem str. 65 / cv 2 ( 1. sloup )
 • PS – str. 4 / cv 7

Přírodověda – Člověk – dýchací soustava – U str. 52- přečíst,

 • Naučit – dýchací cesty, PS – str. 32 / cv 5

Pracovní čin. – První sněženky – Krokotak – Snowdrops

 • Práce s papírem
  • 1 ks barevného papíru A4
  • 1 ks bílého papíru A4
  • 1 ks zeleného pap. (nebo fix)
  • zel. fix, nůžky, tužku, lepidlo,
  • malý kelímek ( průměr 4-7cm)
  • nebo sklenička.

Postup na on-line hodině.

Úterý 2.3.

Jazyk český – Podst. jm. opakování, Přídavná jména,  – ě, ně, je

 • On-line :  PS str. 11 / cv 1, 2
 • U str. 66 / cv 4 do JČ 2 – podtrhni příd. jm.,cv 3(ústně)

Matematika – Dělení dvojcif. čin., počítání se závorkou

 • On -line : PS str.4 / cv 10, 11
 • U str. 65 / cv  2 ( 2.sloup. ), cv 3 – společný zápis
 • DÚ – PS – str. 5 / cv 1 – vypočítej a pošli

Čtení –  Jak hořelo Národní divadlo– str. 49 – 51

DÚ : Do sešitu čtení zapiš cv 1 za článkem a krátce průběh požáru.

 ( 4 – 5 vět ) – pošli

Středa 3.3.

Jazyk český – Podst. jm. opakování, Přídavná jména – skloňování

 • On-line:   PS str. 12 / cv 1
 • str. 67 / 5 a) b) – určování do JČ , PS – str. 15 / cv 3
 • DÚ – PS – str. 12 / cv 2,3 – doplň a pošli

Matematika – Písemné děl. dvojcif. děl., slovní úlohy.

 • DÚ- U str. 66 / cv 7,  str. 65 / cv 2 ( 3. sloup. )- pošli
 • PS – str. 4 / cv 8,9 – doplň, procvičuj

Přírodověda –  Člověk – dýchací soustava

 • On -line : Zařazování živoč. a rostlin do společenstev
 • Opakování – kostra člověka, svaly.
 • Dýchací soustava – U str. 52, PS – str.32 / cv 4

Čtvrtek 4.3.

Jazyk český – Podst. jm. opakování, Přídavná jména

 • On -line : PS str. 13 – Národní divadlo( práce s textem).
 • Str. 15/ cv 1
 • str. 67 / cv 6 – skládání příd. jmen ze slabik

 Matematika – Písemné děl. dvojcif. děl., slov. úlohy.

 • On -line : U str. 66 / cv 6 , 4 ( 1. sloup. )
 • PS – str. 5 / cv 2,3
 • DÚ : U str. 66 / cv 4 ( 2. a 3. sloup.)  i se zk.-pošli

Pátek 5.3.

Jazyk český – Podst. jména procvičování, Příd.jm.-tvoření z podst.jm.

 • On -line : PS – str. 12 / cv 4,  str. 15 / cv 2,4
 • U – str.67 / cv 7 – Z podst. jmen utvoř příd. jm.

Matematika – geometrie – obvody různých obrazců, dělení čísel.

 • On -line : PS – str. 45 – celá, vzorce pro obvody a obsahy geom. obrazců zopakuj.

TV – Cviky na posilování různých druhů svalových skupin ( zadání na on-line hodině )

Hodnocení prázdninového čtení – pověst o Vratimovu.