Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

ROZVRH ONLINE VÝUKY

Vlastivěda

Učivo: Česká republika – Praha – hlavní město 

 1. Práce s učebnicí str. 43 – 48 – přečíst texty, prohlédnout obrázky  
  1. Pracovní sešit str. 34 – 37- vyplnit celé strany – jen to, co budou žáci vědět, chybějící údaje doplníme společně

                      Online hodina v pátek v 8:50 hodin.

Anglický jazyk

On-line hodiny

 • Slovní zásoba – opakování: popis školy, předložky místa
 • Gramatika – procvičování: sloveso ´být´, vazba there is / there are, předložky, množné číslo
 • Práce s textem – uč. str. 34, porozumění, vyhledávání informací
 • Písemné opakování: sloveso ´být´, slovíčka – popis školy

Samostatná práce

 • Zápis do sešitu English – množné číslo
 • Procvičování v pracovním sešitě – vysvětlím na on-line hodině
 • Čtení a překlad textu v učebnici str. 34/2 – příprava na práci v on-line hodině – pouze ústně.
 • Písemné úkoly budou na Teams v sekci ´Zadání´. Vysvětlím na on-line hodině.
 • On-line hodiny budou zapsány v kalendáři na Teams

______________________________________________________________________________

Samostatnou práci a úkoly odevzdávejte do Teams 5. B – kanál Obecné – Zadání. Vysvětlím na on-line hodině.

On-line hodiny jsou zapsány v kalendáři Teams.

Pondělí- 11.1.

JČ online- opakování vyjmenovaných slov po B,L podmět a přísudek, K 45/1,2

DÚ K 45/3 do sešitu POŠLI

Kvíz na procvičování zdvojených souhlásek od 11:00, termín odevzdání úterý.

M čísla větší než milion

Online K 49/2,3,5

Samostatná práce PS str. 25/1-3

ČT pracovní list v Zadání (odevzdat do pátku). Úspěšní řešitelé budou oceněni 🙂

Úterý – 12.1.

ČJ online PS 40/1,2,3, opakování vyjmenovaných slov po B,L,M

DÚ K 46/4 napiš POŠLI

M online K 49/4,7

Samostatná práce PS str.25/4-5

Středa – 13.1.

JČ vyjmenovaná slova po B, L, M,

Samostatně PS 40/4 kontrola podle výsledků vzadu

DÚ  K 46/7 POŠLI

M K 50/10,11 – ústně

DÚ K 50/14, POŠLI

PS str. 25/6-8 POŠLI CELOU STRANU 25

PŘ online podnebné pásy

Čtvrtek 14.1.

JČ vyjmenovaná slova po B,F,L,M,P, online K 46/8, PS 40/5, 41/6

DÚ K 47/12 napiš POŠLI

M  online převody jednotek K 51/16, 52/26

Samostatně PS str. 26 – sloupečky vpravo

DÚ K 52/20   POŠLI

Pátek 15.1.

Jč vyjmenovaná slova po B,L,M,P,S,V,Z, online K 47/13,15

DÚ K 47/14 POŠLI (aspoň 6 řádků)

M online 52/22,24,29

PS 26/1,3,5 kontrola v pondělí

Dobrovolný úkol dopočítej zbytek str. 26 v PS

ČT DÚ  z pondělí

Odkazy na opakování

Nový rok 2021 (skolakov.eu)

Luštěnky | Domů (websnadno.cz)

Umíme česky – Online procvičování češtiny (umimecesky.cz)