Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Vlastivěda

Učivo: Kraj Vysočina, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj – dokončení

1) Přečíst v učebnici str. 26–31,  prohlédnout obrázky, přečíst k nim text.

2) Vyhledat tučně vytištěné názvy na mapě v učebnici.

3) Pracovní sešit str. 19, 20, 21- vyplnit celé strany. Vytvořit krátké zápisy z        rámečků na str. 25, 29, 31 v učebnici dole.

     Zadané učivo splnit do pátku 20. 11. 2020

PO – 16.11.

JČ – Zdvojené souhlásky- koncovky přídavných jmen, stavba slov.

U str. 29 – přečíst si modrou tabulku- zdvojování souhlásek u příd. a podst. jmen.

Cv 3, 4  na on-line hodině ( jinak do sešitu JČ 2 podle zadání)

PS str. 18 / cv 5 –  on-line           

PS str.19 / cv 1 ( vyznač i kořen slova, napiš větu) – pošli dnes nejpozději do 18h.

MA – Čísla větší než milion- porovnávání.

U str. 32 / cv 12 přes fólii,

PS str. 14 / cv. 1,2, 3,4

JA – opakování countries and nationalities, časování to be( kladná věta), identity card ( famous person)

  • ústní zkoušení ( countries, nationalities, to be ) vět – př. Já jsem Čech. Oni jsou z Kanady apod.
  • identity card ( famous person ) rozhovory
  • PS str. 31 / cv. 1,2 – on-line

– Vesmír

U str. 23 – přečti si a odpověz ústně ( budu se ptát na on-line hodině ve středu) Co se povídá o vzniku vesmíru? Co je to Mléčná dráha? Kteří vědci se zajímali  o vesmír?

Písemně vypracuj a pošli ještě dnes do večera str. 23 / cv 1 ( žlutý rámeček)- můžeš psát přímo do chatu.

On -line hodina JČ / JA

ÚT – 17.11. – Státní svátek

ST –  18.11.

JČ –  Zdvojené souhlásky u podst. a příd. jmen, stavba slov.

U str. 30 / cv 7- napište do JČ 2 a pošlete dnes nejpozději do 18h.

PS str. 19 / cv 2,3 – sami- DÚ ( kontrola na příští on-line hodině)

MA – Čísla větší než milion – zaokrouhlování čísel.

U str. 33 / projít a připomenout si pravidla zaokrouhlování. cv. 1 do sešitu M-2 – on-line

PS str. 15 / cv 4 – on-line, příklady na boku strany ( násobení -on-line) 

PS str. 16 / cv 6,7

PŘ – Slunce

U str. 24 – přečíst si ( otázky na on-line hodině)

PS – str. 14 / cv 1, 2 – on-line  cv 3 – osmisměrka – DÚ

On-line hodina MA / PŘ

ČT – 19.11.

JČ – Zdvojené souhlásky, tvoření vět, určování slovních druhů.

U – str. 30 / cv 5 společně přes folii, cv 6 – piš do sešitu JČ 2 – on-line 

PS – str. 20 / cv 4 společně ( zdůvodnit, určování slovních druhů)- on-line

cv 5 – doplňte doma – DÚ ( kontrola na příští on-line )

MA – Čísla větší než milion – zaokrouhlování čísel

 U str. 32 / cv 13 – ústně – on-line, str. 34 / cv 2 – fólie on-line

PS str. 16 / cv 9,10, 11, 12 pošli ještě dnes do 18 h.

ČT – str. 37 – Jarmareční píseň na počest prvních vzduchoplavců – J. Žáček

Přečti si báseň a do sešitu čtení napiš její název,  jméno básníka a odpověz: Co vynalezl Daidalos? Proč vše špatně dopadlo a skončil v moři ?

Nakresli i obrázek ( dobrovolný úkol).

On-line hodina JČ / MA

PÁ – 20.11.

Zdvojené souhlásky, určování podst. jm. – opakování

U str. 30 / cv 8 – společně do JČ 2( zdůvodnit ústně)- on-line

PS – str.20 / cv 6 společně on-line

PS – str. 21 / cv 7,8 doplň a pošli dnes nejpozději do 18h.

MA – geometrie – Kruh, kružnice.

Youtube – Matýskova matematika- geometrie pro 5.ročník – opakování kruh-kružnice ( shlédněte video)

U str. 115 – Narýsuj a popiš kružnici a kruh podle obrázku v učebnici cv 1 – do sešitu.

cv 2 a)b)c)d)

PS str. 43 / cv 5,6.

JA – Identity card, časování to be – zápor

PS – str. 32 / cv 1 ( přečíst tabulku)- rozhovor podle otázek – About me- my identity card

cv 2 sami – kontrola- on-line

Sloveso to be – zápor – přehled si napiš do sešitu English – kanál JA – soubory.

On – line hodina VL – od 9h ( obě skupiny ) , JČ / JA ( podle skupin )