Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

ROZVRH ONLINE VÝUKY

Vlastivěda

Učivo: Česká republika – průmysl a doprava, cestovní ruch

1)  Práce s učebnicí str. 41 – 42

2)  Pracovní sešit str. 31 – 32 vyplnit celé strany – jen to, co budou žáci vědět, chybějící údaje doplníme společně v on-line hodině

Online hodina v pátek v 9:00 hodin.

Anglický jazyk

Ústně – on-line hodiny

 • Slovní zásoba – popis školy, předložky místa
 • Gramatika – vazba there is / there are, předložky, množné číslo
 • Práce s textem – uč. str. 34, porozumění, vyhledávání informací

Písemně – samostatná práce

 • Zápis do sešitu English – vazba there is / there are, předložky místa
 • Zápis do sešitu Vocabulary – slovní zásoba ´škola´
 • Čtení a překlad textu v učebnici str. 34/2 – příprava na práci v on-line hodině – pouze ústně.
 • On-line hodiny budou zapsány v kalendáři na Teams a budou se konat:
  • 1. skupina: v pondělí 4. ledna 12:00 – 12:30 hod.
  • 2. skupina: ve čtvrtek 7. ledna 12:45-13:15 hod.

Úkoly na školní týden od 4.1. – 8.1. jsou společné pro 5.A a 5.B. Pokud něčemu nebudete rozumět, napište na TEAMS na chat Kateřina Mellová.

Vysvětlivky pro 5.B: K-kniha, PS-pracovní sešit

Online – společná práce v hodině, samostatně-práce doma

Úkoly posílejte do 17 h všechny najednou na TEAMS.

Pondělí 4.1.

– online opakování psaní s, z, skupiny bě, pě, vě, mě ,

Online K-42/9, 10 písemně do sešitu, PS-34/12

Samostatně PS-34/13,  33/5  POŠLI

M – římské číslice K-str.46 

Online K-46/2,3,5, PS-25/1

Samostatně PS-25/2                                                                                                                                 

Čt – online čtení  str.156-157 

Samostatně -napiš do sešitu čtení, co sis  zapamatoval o poušti a velbloudovi. Nezapomeň napsat nadpis a autora článku. POŠLI

Úterý 5.1.

Jč – dělení slov na konci řádku 

Online K-43 /1,2 , PS-36/ 1

Samostatně K-43/4 napiš polovinu do sešitu, PS-36/2 POŠLI

M – římské číslice K- str.47

Online K -47/7,8,9

Samostatně do sešitu K-48/11, 48/12 a) POŠLI

Dále již upraveno podle správných učebnic!

Středa 6.1.

– opakování: zdvojené souhlásky, předpony, psaní s,z, skupiny bě, pě, vě, mě

PS- 35/14,15,16 , 36/5

Samostatně PS str.37 úkoly z textu/ modrý rámeček a úkoly a,b,c,d,e, 37/1 POŠLI

Dobrovolný úkol pro bystré hlavičky PS 35/17

M-římské číslice

Online K- 47-48

– opakování: podnebné pásy, tropický, subtropický pás

Online K-str. 34-37, PS – str.21 cv.2 tropický a subtropický pás

Samostatně PS- 21 cv.1 doplň tabulku tropický a subtropický pás

Čt

Samostatně -přečti si str.67-69, do sešitu odpověz na otázku 69/1, napiš nadpis a autora, nakresli barevný obrázek POŠLI

Čtvrtek 7.1.

Jč- opakování: zdvojené souhlásky, předpony, psaní s,z, skupiny bě, pě, vě, mě

Online K-44/1,2,4

Samostatně PS-37/2, 38/3, POŠLI

M-římské číslice K-str. 48

Online K-48/17,18,

Samostatně K-48/21 jen první sloupeček, 48/22 první sloupec  – vše POŠLI

Pátek 8.1.

Jč- opakování zdvojené souhlásky, předpony, psaní s,z, skupiny bě, pě, vě, mě                                                                                                              

Online K-44/5 ústně, PS-38/6

Samostatně PS 39/7 POŠLI

M-římské číslice

Online 48/20 čtení číslic

Samostatně K-47/15 POŠLI

PŘ- mírný pás

Samostatně PS-23/6

Opakujte si učivo online:  

Předložka s/se, z/ze (websnadno.cz)

Předpona roz-, bez-, zdvojené souhlásky (skolakov.eu)

Pravopisná cvičení (skolakov.eu)

PÍSEMNÉ DĚLENÍ SE ZBYTKEM (websnadno.cz)