Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Rozvrh online hodin

Anglický jazyk

On-line hodiny

 • Slovní zásoba – popis osoby
 • Gramatika – sloveso ‘have got’ – záporná věta a otázka
 • Pracovní sešit – procvičování

Samostatná práce

 • Pracovní sešit – práce s textem
 • Pracovní list – procvičování slovesa ‘have got’

Vlastivěda: Evropa – podnebí, rostliny a živočichové, hospodářství a obyvatelstvo

 1. Práce s učebnicí str. 63-66 – přečíst texty, prohlédnout obrázky
 2.  Pracovní sešit str. 46-47 vyplnit celé strany, na volné řádky opsat rámeček ze str. 63,65,66 v učebnici – vyberte tučně vytištěné informace

Online hodina – pátek – 10:00 hod.

Pondělí 8.3.

Jazyk český : Opakování podst. jm., druhy příd. jmen

 • On-line :  PS str. 14a / cv 3,4.    U str. 68 -druhy příd.                   
  • jmen – tabulka, cv 8 do sešitu JČ 1
  • DÚ : PS – str. 14a / cv 5a, str. 14b / cv 6 – pošli

Matematika: Dělení dvojcif.číslem, slovní úlohy.

 • On -line: PS str. 45 / 2 sl. – dělení se zbytkem,
  • U str. 66 / cv 9 ( 1.sl) cv 8 – rozbor složené slov. úlohy

Přírodověda : Člověk a dýchací soustava

 • U str. 52 – Co jsou to plíce, nemoci dýchací soustavy.
  • Naučit se – rámeček Zapamatuj si ! Popis obrázku:
  • Dýchací cesty –  Plíce. PS str. 32 / cv 4

Výtvarná vých.: Popis mého kamaráda – postava.

 • Pomůcky: výkres nebo list papíru A4, tužka, pastelky.
  • Postup v on-line hodině.

Úterý 9.3.

Jazyk český : Opak. práce – podst. jm., slov. druhy, podmět a přísudek

 • On -line: U str. 69 / cv 10  – dělení příd. jmen,
  • Společná práce do sešitu JČ 1
  • Opakovací testík- on-line.

Matematika : Dělení dvojcif. číslem, pamětné počítání, slov. úloha

 • ON -line : PS – str. 6 / cv 4,5     U str. 66 / cv 10
  • DÚ : U str. 66 / cv 9 ( 2. a 3. sl. ) i zk – pošli

Čteni : Pohádka – Malinový král, Krásný hlas str. 74 – 75, po přečtení

 • rozhodni a zapiš do sešitu ČT odpovědi ke cv.1 obou pohádek
  • Pošli – do PÁ

Středa 10.3.

Jazyk český :  Skloňování příd. jmen tvrdých, doplňování i-í, y-ý

 • On -line: Ustr.68/ cv 9 do JČ 1, skloňování př.jm. tvrdých
  • Tabulka – str. 70 , cv 1 do JČ 1, PS str. – 14a/ 5b,
  • Křížovka – cv7.
  • DÚ: PS str.16 / cv 1,2 – pošli

Matematika : Dělení dvojcif. číslem, slovní úlohy se zápisem.

 • DÚ: U str. 67 /cv 15 ( 1.sl. i zk), cv.13 a,b ( i zápis)-pošli        
  • PS – str. 6 / cv 8 – doplň tabulku

Přírodověda : Člověk –  Srdce a oběhová soustava

 • On – line : U str. 53, PS – str. 32 / cv 7,8

Čtvrtek 11.3.

Jazyk český : Koncovky př.jm. tvrdých, koncovky podst. jmen

 • On -line: koncovky př.jm. – U str. 71 ( tabulka)/ cv 2,3
 • Do sešitu JČ1, PS – str.16 / cv 3 ( samostatně) str 13 /cv1

Matematika : Dělení dvojcif.číslem, počítání se závorkou– opakování

 • On -line : U str. 67 / cv 13 c)d) samostatně, cv17
  • DÚ : U str. 67 / cv 15 ( 2. a 3. sl. i zk )

Pátek 12.3.

Jazyk český : Koncovky př.jm. tvrdých, tvoření vět se slov.spojeními

 • On -line: U str. 71 / cv 5  – ústně, tvoříme věty
  • PS str.16 / cv 4,  str.17 /cv 5

Matematika- geometrie : Obvody geometric. útvarů

 • On -line : PS str.45 – sl 3.,4.( děl. se zbytkem)
  • Str. 46 / cv 5,6,10
  • DÚ : PS str. 46 / cv 8,9 – pošli