Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

5. třída – školní týden 11. 5. – 15. 5. 2020

Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice.online.

Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa obsahující výklad učiva na 
www.matyskova-matematika.cz.

Procvičování učiva pro žáky 1. stupně ZŠ

LUŠTĚNKY –  http://www.rysava.websnadno.cz/

http://www.diktatyapriklady.cz/


Na webových stránkách školy v sekci výuka pondělí – pátek a na elektronické škole budete mít upřesněn postup a denní dávku pro každý den.

Prosím o zasílání krátkých zpráv o plnění učiva, úkolech, případných problémech. Posílejte je v úterý a v pátek do 15:00. Díky !!

 • Přírodověda
  • Téma: Lidské tělo – nervová soustava
   • Učebnice: str. 62 – 63
   • prezentace nervová soustava
   • str. 37 – dokončit, vytvoř zápis do sešitu Př. z učebnice str. 63 – Zapamatuj si!!
   • Do pátku tento list vypracuj. Nezapomeň zapsat jméno a příjmení!!!
 • Vlastivěda
  • Téma: život na vesnici a ve městě v 18. století
  • Učebnice: str.17 – 19
  • Do sešitu Vl. – historie – odpověz stručně na otázky z učebnice Vl. Str. 20  4, 6
  • Procvičování z vlastivědyDo středy tento list vypracuj. Nezapoměň zapsat jméno a příjmení!!!!
 • Anglický jazyk – skupina P. Mrnuštíkové
  • Milí žáci,tento týden máte všechny informace o domácí přípravě z angličtiny v příloze. P. Mrnuštíková

SKUPINA p. uč. A. ČAVOJSKÉ

 • Matematika
  • Cíl učiva:  Písemné opakování a procvičování – základní početní operace, rozvinutý zápis čísel, zaokrouhlování, lichá a sudá čísla, osová souměrnost
  • 11. 5. PS str. 32/1,2,3,4
  • 12. 5. PS str. 32/5,6,7,8
  • 13. 5. PS str. 33/9,10,11
  • 14. 5. PS str. 33/12,13 (tabulka, př. 12 – horní řádek, dělíme dolním řádkem)
  • 15. 5. PS str. 43/1,2,3,4 – udělejte to, co umíte
  • Počítejte zpaměti, kalkulačka jen pro kontrolu výsledků!
  • Po splnění úkolů ofoťte sloupečky na str. 45 (dělení se zbytkem) v PS  a zašlete už obvyklou cestou přes WhatsApp na moje telefonní číslo 602 814 502.  Vaše práce zkontroluji a dám vědět, jak jste si vedli. To je vše, zdravím.
  • Pochvala všem žákům a rodičům, kteří se se mnou komunikují a zasílají úkoly.
 • Český jazyk
  • Cíl učivaProcvičování –  shoda přísudku s podmětem, základní větné členy
   • 11. 5. Učebnice str. 93/6 (nová učeb.), 89/6 (stará učeb.) – opište cvičení do školního sešitu, slovesa v závorkách dejte do času minulého
   • 12. 5. Učebnice str. 95/6 (nová učeb.), 91/6 (stará učeb.) – ve cvičení doplňte  chybějící písmena a napište. Máte-li popsaný školní sešit, pište do domácího. Toto cvičení je dobrým tipem pro další mimočítankovou četbu. Další informace níže u bodu Čtení.
   • 13. 5. Učebnice str. 123/1 (nová učeb.), str. 119/1 (stará učeb.), str. 124/5 (nová učeb.), str. 120/5 (stará učeb.), cvičení opište do sešitu, podtrhněte podmět (čarou) a přísudek (vlnovkou). Získali jste tak základní skladební dvojice.
   • 14. 5. Čtení
    • Možná jste zaznamenali, že si naše republika připomínala v minulých dnech 75. výročí od konce 2. světové války. Na toto období nezapomněli ani autoři čítanky  v článku, který si dnes přečtete. Je to článek Janíček (124 -127) ze stejnojmenné knihy. Po přečtení se zamyslete nad otázkami, které jsou pod článkem. Zajímá mě bod 4, ke kterém  jsou 2 otázky.  Pokud znáte odpovědi, četli jste pozorně. Pokud ne, čtěte ještě jednou. Odpověďi na otázky v bodě 4 napište písemně do sešitu Čtení  – napište datum, název článku, autor, odpověďi a potom obvyklým způsobem (Whatsapp 602 814 502) zašlete ke kontrole. Předem děkuji.
    • 15. 5. Najděte si novou knihu, která vás bude bavit a začněte s četbou. Asi na začátku června budu chtít po vás zápis do vašeho čtenářského deníku. To už se možná s některými z vás setkáme ve škole. Zatím zdravím s doporučením čtěte, čtěte, čtěte ….. 
    • Pochvala všem žákům a rodičům, kteří se se mnou komunikují a zasílají úkoly. 

SKUPINA p. uč. K. SADÍLKOVÉ

 • Matematika
  • Téma: zlomky
  • Cíle:
   • zapisovat zlomky
   • číst zlomky
   • početní operace se zlomky
   • procvičovat matematické operace
  • Učebnice: str. 95 – 98
   • ústně tato cvičení v pondělí: str. 95 cv. 17 nebo písemně na papír, cv. 18 sčítej podle vzoru – POZOR !!! sčítej pouze čitatel, jmenovatel zůstává stejný- neměnný.
   • ústně tato cvičení v úterý: str. 96 cv. 21, 22, 23
   • ústně tato cvičení ve středu: str. 96 cv. 24 – odčítej podle vzoru, str. 97 cv. 27, 28
   • ústně tato cvičení ve čtvrtek: str. 97 cv. 29, 30, 31 – prohlédni si vzor – 1 převeď na zlomek podle jmenovatele.
   • ústně tato cvičení v pátek: str. 98 cv. 22
  • Pracovní sešit: str. 23 – 25
   • pondělí: str. 24 cv. 12, 13, 14
   • úterý: str. 23 cv. 8, str. 24 cv. 15, 16
   • středa: str. 25 cv. 17, 18, 19
   • čtvrtek: str. 25 cv. 20, 22
   • pátek: str. 23 – boční sloupec
 • Český jazyk
  • Téma: přídavná jména přivlastňovací
  • Cíle:
   • opakovat učivo o přídavných jménech
   • třídit přídavná jména
   • skloňovat přídavná jména
   • procvičovat pravopis koncovek přídavných jmen
   • stupňování přídavných jmen
  • Učebnice nová: str. 78 – 83
   • ústně tato cvičení v pondělí: str.78 cv. 2, 3,
   • ústně tato cvičení v úterý: str. 79 cv. 4, 6,
   • ústně tato cvičení ve středu: str. 80 – modrá tabulka, str. 81 cv. 3, 4,
   • ústně tato cvičení ve čtvrtek: str. 82 cv. 1, 2
   • ústně tato cvičení v pátek: str. 83 cv. 3, 4, 6
  • Pracovní sešit: str. 22 – 25b
   • pondělístr. 22 cv. 1, 2, 3,
   • úterý: str. 23 cv. 6 do Jč/D,
   • středa: str. 24 cv. 9, 10,
   • čtvrtek: 25a,
   • pátek: 25b.
  • Jč/ čtení
   • Téma: Četba knihy dle vlastního výběru
  • Anglický jazyk
   • Téma: Family
   • Cíle:
    • ovládat slovní zásobu rodina – family, znaky osob (slovíčka str. 73 stále opakovat i písemně)
    • používat tvary have got ve větách
    • tvořit otázky have got a krátké odpovědi
   • Učebnice: str. 50 cv. 3, str. 51 cv. 1 – číst a cv. procvičovat ústně.
   • Pracovní sešit: str. 59 cv. 8, 10 , str. 60, str. 61
   • Pracovní listAJ 11.5. -15.5.