Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

5. třída – školní týden 4. 5. – 7. 5. 2020

Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice.online.

Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa obsahující výklad učiva na 
www.matyskova-matematika.cz.

Procvičování učiva pro žáky 1. stupně ZŠ

LUŠTĚNKY –  http://www.rysava.websnadno.cz/

http://www.diktatyapriklady.cz/


Na webových stránkách školy v sekci výuka pondělí – pátek a na elektronické škole budete mít upřesněn postup a denní dávku pro každý den.

Prosím o zasílání krátkých zpráv o plnění učiva, úkolech, případných problémech. Posílejte je v úterý a v pátek do 15:00. Díky !!

 • Přírodověda
  • Téma: Lidské tělo – kožní soustava
   • Učebnice: str. 61
   • prezentace Vylučování a kůže
   • Pracovní sešit: str. 37 cv. 25
    • úterý:
    • číst informace o kůži
    • vypracuj PS str. 37 cv. 25
    • ústně odpovídej na otázky 34, 35, 36, 37 z učebnice str. 61
    • přečti si také Co je to?
    • zapiš do sešitu Př. zápis ze str. 61 – Zapamatuj si!! a do dolní části sešitu udělej otisk svého prstu – cv. 38
 • Vlastivěda
  • Téma: vláda Josefa II.
  • Cíle:
   • charakterizovat osobnost Josefa II.
   • vysvětlit pojem zrušení nevolnictví
  • Učebnice: str. 16
 • Anglický jazyk – skupina P. Mrnuštíkové
  • Milí žáci,tento týden máte všechny informace o domácí přípravě z angličtiny v příloze. P. Mrnuštíková

SKUPINA p. uč. A. ČAVOJSKÉ

 • Matematika
  • Cíl učiva: Písemné opakování a procvičování – základní početní operace, dělení se zbytkem
  • 4. 5. PS str. 23 –   boční sloupečky (máte-li hotovo, pokračujte dále)
  • 5. 5. PS str. 45 –  boční sloupečky (dělení se zbytkem)
  • 6. 5. PS str. 49 –   boční sloupečky
  • 7. 5. PS str. 55 –  boční sloupečky
   • Počítejte zpaměti, kalkulačka jen pro kontrolu výsledků!
   • Po splnění úkolů ofoťte sloupečky na str. 23 v PS  a zašlete už obvyklou cestou přes WhatsApp na moje telefonní číslo 602 814 502.  Vaše práce zkontroluji a dám vědět, jak jste si vedli.  To je vše, zdravím.
 • Český jazyk
  • Cíl učivaProcvičování – skloňování zájmen, shoda přísudku s podmětem, slohový útvar – dopis
   • 4. 5. Učebnice str. 96/2 (stará učeb.), 100/2 (nová učeb.) – opište cvičení  do školního sešitu, potom vypište tučně vytištěná zájmena (je jich tam 12), určete u nich pád. Není to těžké, představte si, že místo zájmena je tam nějaké podstatné jméno. Doporučuji zájmena vypsat do 2 sloupečků vedle sebe. V tomto cvičení se jedná o zájmena osobní, kterých je v češtině nejvíce.
   • 5. 5. Učebnice str. 95/4 (nová učeb.), 91/4 (stará učeb.) – ve cvičení doplňte chybějící písmena a napište. Máte-li popsaný školní sešit, pište do domácího. Cvičení je dlouhé, rozdělte si ho na 2 části, v polovině si udělejte přestávku, ať vám to myslí nebo dopište až odpoledne.
   • 6. 5. Sloh – napište mi dopis do slohového sešitu, nadpis Dopis paní učitelce, ve kterém mi napište, co děláte, jak se máte, co čtete, co děláte venku, jak pomáháte doma ……cokoliv, asi na 1 stránku. Snažte se dodržet tyto body  – datum, oslovení, obsah, závěr, podpis. Práci ofoťte a pošlete obvyklou cestou ke kontrole.
   • 7. 5Čtení
   • Ahoj děcka, už je mi po vás smutno! Radši bych se s vámi rozčilovala ve škole, místo každodenního přemýšlení, co zase uvařím k obědu. Už jsme se dostali do měsíce května.  Chtěla bych vám připomenout, že druhou květnovou neděli si připomínáme Den matek. O historii tohoto významného dne si přečtěte v čítance článek na str. 121 (Den matek). Letošní Den matek připadá na 10. 5. Nezapomeňte svým  maminkám popřát a vymyslet něco, co je potěší (třeba si ukliďte v pokoji, pomozte s úklidem ….. ) Možná by se jim líbila báseň  Jaroslava Seiferta  –  První dopis mamince (čítanka, str. 120). První 2 sloky této básně opište krasopisně do sešitu Čtení.  Začněte na nové stránce, nezapomeňte na nadpis a jméno autora. Pište tak, jak se to učíme ve škole – 1 řádek v knize = 1 řádek v sešitě. Nakonec nakreslete obrázek  (kytička, srdíčko, …..) Určitě to budete mít krásné. Můžete mi svou práci  ofotit a poslat – tentokrát úkol dobrovolný. Zdraví AČ

SKUPINA p. uč. K. SADÍLKOVÉ

 • Matematika
  • Téma: G –  obvody a obsahy čtverce a obdélníka – dokončení, zlomky
  • Cíle:
  • Učebnice: str. 92 – 94.
  • Pracovní sešit: str. 49 – celá strana, str. 50 cv. 3, 4, 6, str. 22 – 23.
  • Doporučený denní plán:
   • pondělídokonči geometrii v PS str. 49 – celá strana.
   • úterý: dokonči geometrii v PS str. 50 cv. 3, 4, 6, uč. str. 92 cv. 1, 2, 3 a 5 – ústně, PS str. 22 cv. 1 a 2.
   • středa: uč. str. 93 cv. 7, 8, 9 ústně  – tabulka k připomenutí výpočtů se zlomky, PS str. 22 – dokončit celou stranu.
   • čtvrtek: uč. str. 93 cv. 6  – písemně do M/Š, uč. str. 94 cv. 12 -ústně, PS str. 23 cv. 7, 9, 11.
 • Český jazyk
  • Téma: přídavná jména přivlastňovací
  • Cíle:
   • skloňovat vzory přivlastňovacích přídavných jmen – otcův, matčin, otcova, matčina, otcovo, matčino – v množném čísle
   • doplňovat koncovky přídavných jmen přivlastňovacích podle pravopisných pravidel
   • Učebnice nová: str.76 – str.77
  • Pracovní sešit: str. 20 – 21 bez cv. 6, str. 23 cv. 4 a 5, str. 24 cv. 8
  • Doporučený denní plán:
   • pondělí: PS – str. 20 cv. 3, uč. str. 76 nahoře na stránce – skloňování přídavných jmen přivlastňovacích v množném čísle – skloňuj ústně podle vzorů – přidej si k nim vhodná podstatná jména, pak si přečti modrou tabulku,  uč. str. 76 cv. 1 – ústně. PS str. 20 cv. 1
   • úterý: uč. 76 – 2. modrá tabulka – koncovky přídavných jmen a cv. 2 ústně, PS str. 20 cv. 2 a cv. 4
   • středa: PS str. 20  cv. 5uč. str. 77 – přečti modrou tabulku nahoře stránky a cv. 3 ústně, PS – str. 24 cv. 8
   • čtvrtek: PS str. 23 cv. 4 a cv. 5uč- str. 77 – další modrá tabulka uč. str. 77 cv. 5 – ústně,  PS str. 21 cv. 7
  • Jč/ čtení
   • Téma: Četba knihy dle vlastního výběru
  • Anglický jazyk
   • Téma: Family
   • Cíle:
    • ovládat slovní zásobu rodina – family, znaky osob (slovíčka str. 73 stále opakovat i písemně)
    • používat tvary have got ve větách
    • tvořit otázky have got a krátké odpovědi
   • Učebnice: str. 50 – str. 51 – číst a cv. procvičovat ústně.
   • Pracovní sešit: str. 57 cv. 4, str. 58 – celá strana