Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

6. třída – školní týden 16. – 20. 3. 2020
6. třída – školní týden 23. – 27. 3. 2020
6. třída – školní týden 30.3. – 3.4. 2020
6. třída – školní týden 6. – 10. 4. 2020


 6. třída – školní týden 13. – 17. 4. 2020

 • Matematika

 • Český jazyk a literatura 
 • Anglický jazyk
  • pro 6. A  a 6. B (p. uč. Parmová) 
   • Přes DM Software jsem vám poslala úkol, který mi prosím vypracovaný pošlete zpět.
   • Vypište si do slovníčku slovíčka z pracovního sešitu ze str. 81 s názvem HOUSEHOLD JOBS a naučte se je.
   • Vypracujte v pracovním sešitě na straně 10 cvičení 1 a 2.
   • Na tomto odkazu:
    https://elt.oup.com/student/project/level2/unit1/audio?cc=cz&selLanguage=cs
    najdete audionahrávku z učebnice ze strany 14 pro cvičení 2 (Page 14, Exercise 2a) – Chlapec a robot Quasar. Poslechněte si ji a pak čtěte nahlas a přeložte (ústně). Naučte se správně vyslovovat. Nahrávku si můžete pouštět opakovaně.
  • 6. B (p. uč. Mrnuštíková)
 • Zeměpis + Dějepis
 • Přírodopis 
 • V tomto týdnu uzavřeme učivo Brouci. Na str. 61 – 62 v učebnici si přečtěte informace o zbývajících skupinách brouků.
 • Zápis opět najdete zde v příloze: Brouci
 • V následujícím odkazu je krátké video o lýkožroutu smrkovém: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214729714-kapitolky-o-haveti/209572230550007-kurovec
 • Fyzika
  • Na úvod si zopakuj jednotky hmotnosti, vyplň úkol (zadání v elektronické ŽK) a pošli mi ho.
  • Tento týden si doma proberete další fyzikální veličinu – čas. Začnete zápisem do sešitu:
   • Čas, jednotky času
   • pokračuj opsáním 3. a 4. strany z prezentace
    https://drive.google.com/drive/folders/1vtfrAYOOFiaxIjk_FzXWABDMEbYakd0p (značka veličiny, základní jednotka, další jednotky)
   • překresli si do sešitu hodiny a vyznač
    • 1 h = 60 min
    • 3/4 h = 0,75 h = 45 min
    • ½ h = 0,5 h = 30 min
   • Další převody:
    • 1 min = 1/60 h
    • 6 min = 1/10 h = 0,1 h → 12 min = 2/10 h = 0,2 h
    • 20 min = 1/3 h → 40 min = ⅔ h
   • najdi si v učebnici kapitolu Měření času 1.31 Jednotky času a do sešitu si vypracuj cvičení na převody jednotek – U 1., 2., 3., 4./ str. 116 – 117 (strana možná opět nebude souhlasit). Své výpočty si můžeš zkontrolovat s výsledky vzadu v učebnici.
 • Rodinná výchova pro 6. A
 • Rodinná výchova pro 6. B
  • Milí žáci, posílám týdenní plán na tento týden. Další práci dostanete až za dva týdny, tudíž máte na vypracování domácích úkolů a testů dostatek času. Všechno mi posílejte na mail (sebesta@zsmasaryk.cz). Datum odevzdání je 24.4.2020.
  • Dokončení tématu „Zdraví a péče o zdraví“
  • z prezentace péče o zdraví 2 vypsat celou prezentaci do sešitu
  • Vypracovat pracovní list PL_péče o zdraví a poslat na mail. Pracovní list bude ohodnocen známkou.
 • Občanská výchova pro 6. B
  • Milí žáci, posílám týdenní plán na tento týden. Další práci dostanete až za dva týdny, tudíž máte na vypracování domácích úkolů a testů dostatek času. Všechno mi posílejte na mail (sebesta@zsmasaryk.cz). Datum odevzdání je 24.4.2020.
  • Osvojení a dokončení tématu „Materiální funkce rodiny“
  • prezentace rodina dělá z domu domov 2 
  • k prezentaci si vezměte učebnici, text je uveden na straně 41-43.
  • udělat úkol (osobnosti na bankovkách) z prezentace a poslat na mail.
  • Vypracovat písemný test NRV_test  a poslat na mail. Test bude ohodnocen známkou.
 • Náboženství