Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře
Školní týden 14. – 16. 10. 2020
Školní týden 19. – 23. 10. 2020
Školní týden 2. – 6. 11. 2020
Školní týden 9. – 13. 11. 2020

Školní týden 16. – 20. 11. 2020

NOVÝ ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE

 • Matematika 6. ANásobení a dělení desetinného čísla 10, 100 a 1 000
  • PS str. 58 – zápis vložím do Souborů – Výukové materiály
  • PS – příklady na str. 59 – 62
 • Matematika 6. BNásobení a dělení desetinného čísla 10, 100 a 1 000
  • prezentace v Teams/Soubory/Výukové materiály
  • opakovací test z předešlého učiva najdete v zadání MS Teams ve středu 18.11.
  • příklady v pracovním sešitě na str. 59 – 62
 • Český jazyk a literatura pro 6. B
  1. mluvnice – Zvuková stránka věty
   • do sešitu vypsat příklady vět ze strany 22 v učebnici
   • ústně vypracovat cvičení 1 na str. 22 v učebnici
   • cv. 4 a 6 v učebnici na str. 23 vypracovat písemně do sešitu
   • vypracovat cv. 1.a) a 2 na str. 14 v pracovním sešitě
  2. literatura – Karel Čapek: Velká policejní pohádka
   • (četba a zápis do čtenářského deníku)
  3. sloh Osnova vypravování
   • opsat modrý rámeček v učebnici na str. 125
   • ústně cv. 10, v učebnici na str. 125
   • ze cv. 11 v učebnici na str. 125 si vyber jeden obrázek, vypracuj k němu osnovu,  svou práci odešli na  Zadání Osnova vypravování na Teams do pátku  20. 11. 2020
 • Český jazyk a literatura pro 6. A
 • Anglický jazyk
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Přírodopis
  • V tomto týdnu vypracujete kvíz na prvoky a žahavce. Najdete jej v zadání MS Teams ve středu 18.11.  Před testem si zopakujte PrvokyŽahavce  
  • Další skupinou mnohobuněčných živočichů jsou ploštěnci. Učivo najdete v učebnici na str. 26. V online hodině probereme stavbu těla ploštěnky a uděláme zápis. Sami si pak pročtete informace o dalších zástupcích: motolici a tasemnicích. Zápis k tomuto učivu je zde nebo na MS Teams.
  • Zkuste si popsat podle obrázku stavbu ploštěnky a tasemnice: Cvičení
  • Pro zájemce: učivo je shrnuto i v tomto videu: Ploštěnci
 • FyzikaMagnetické vlastnosti látek (str. 49)
  • Do sešitu si napiš nadpis a odpověz na otázky:
   1. Co znamená pojem feromagnetická látka? Uveď příklad feromagnetických látek. (uč. druhý odstavec)
   2. Které kovy nepatří mezi feromagnetické látky? (třetí odstavec)
  • Otevři si odkaz a odpověz:
   1. Jak dělíme magnety?
   2. Jak se jmenuje nerost, který má magnetické vlastnosti?
   3. Nakresli si obrázek magnetu i s popisem a opiš si informace pod obrázkem (pět vět).
 • Občanská výchova
  • Online hodina: 6. A – pátek 20. 11. 2020
  • Téma naší online hodiny bude „Funkce rodiny“. V hodině si zopakujeme učivo minulé hodiny – příbuzenské vztahy – a procvičíme si jej. Zároveň si vyhodnotíme Váš úkol, který jste měli odevzdat do čtvrtku 19. 11. 2020 (rodokmen Vaší rodiny).
  • Nové učivo: Funkce rodiny
   1. funkce výchovná,
   2. funkce citová
   3. funkce ochranná
   4. funkce materiální (ekonomická)
   5. funkce biologická (reprodukční)
  • Zápis budeme provádět v průběhu online hodiny.