Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

 6. třída – školní týden 16. – 20. 3. 2020

 • Matematika
  • Téma: Procvičování učiva
   Pokud někdo zapomněl, jak se rýsuje osa úhlu, podívejte se na následující video:
   https://www.youtube.com/watch?v=5rp6Q-4bgOA. Přenášení úhlu si můžete připomenout na tomto odkazu: 
   https://www.youtube.com/watch?v=ERaZ5UT_jWE
  • Všechna cvičení vypracujte do školního sešitu. Práci si rozvrhněte, měli byste to všechno zvládnout
   do pátku 20. 3.

   1. Učebnice geometrie str. 33/5, 6
   2. Narýsujte trojúhelník ABC, jsou-li dány velikosti stran a = 7 cm, b = 8 cm, c = 9 cm. Sestrojte osy vnitřních úhlů trojúhelníku ABC. Udělejte si náčrtek. 
   3. Narýsujte obdélník ABCD: a = 10 cm, b = 6 cm. Vnitřní úhly označte α, β, γ, δ a sestrojte jejich osy. Udělejte si náčrtek. 
   4. Narýsujte čtverec EFGH s délkou strany 7 cm. Sestrojte osy vnitřních úhlů.
   5. Učebnice geometrie str. 31/1, 2, 3, 4
   6. Narýsujte libovolný trojúhelník ABC a přímku p. Na přímce p zvolte bod P. Do bodu P přeneste postupně všechny úhly trojúhelníku. 
   7. Narýsujte si tři libovolné úhly α, β, γ, které budou mít různou velikost. Narýsujte přímku q. Na přímce q si zvolte libovolný bod Q. Přeneste všechny tři úhly do společného vrcholu Q. 
  • Pokud si nebudete s některým úkolem vědět rady, podívejte se nejprve do pracovního sešitu na
   str. 127 až 129, kde jsme společně řešili podobné příklady. Když ani to nepomůže, můžete mě
   kontaktovat na e-mailu: kotaskova@zsmasaryk.cz
 • Český jazyk a literatura 
  1. mluvnice 
   • PS str. 38 zopakovat si teorii v modrém rámečku,
    PS str. 39/ cv. 17, str. 40/ cv. 18, 19
   • Dozadu sešitu vypracovat následující cvičení:
    učebnice strana 46/ cvičení 2, strana 47/ cvičení 6, strana 45/ cv. 1 – pět vět
  2. literatura 
   • Stará čítanka strana 128 dole – rámečky
    Do sešitu si napsat zápis:
    1) Báje (mýtus) – opsat první větu z rámečku
    2) Mytologie – opsat celý text
    3) nadpis: Daidalos a Ikaros – Eduard Petiška (stará čítanka strana 130)
         a) četba
         b) napsat stručný děj
   • Do sešitu napsat nadpis: Bajka
   • zápis: (stará čítanka str. 135 dole – první dvě věty + kdo je považován za zakladatele)
   • ukázka: Chamtivec (strana 134)
    a) Četba
    b) Napsat stručný děj:
    c) Napsat poučení, jací bychom měli/neměli být
    d) Vymyslet vhodné přísloví k textu.
   • ukázka: Vrána a džbán (str. 135)
    a) Četba
    b) Napsat stručný děj:
    c) Napsat poučení, jací bychom měli/neměli být
    d) Vymyslet vhodné přísloví k textu
 • Anglický jazyk
 •  pro 6. A – Přítomný čas prostý
  Teorii jsme probrali, máme zápis v sešitě, gramatiku najdete i v PS (pracovní sešit) na str. 72

 • pro 6. B (p. uč. Parmová) – Přítomný čas prostý
 • pro 6. B (p. uč. Mrnuštíková)
  • slovní zásoba: měsíce v roce, denní režim, volný čas
  • rozhovor ve sportovním centru (osobní údaje)
  • práce s textem: čtení, porozumění, vyhledání informací
  • gramatika: přítomný čas prostý
 • Dějepis
  • Opakování- Palestina, Indie, Čína
   Učebnice strana 60- úkoly 1 a 3 do sešitu.
  • Starověké Řecko
   Přečíst polohu a přírodní podmínky Starověkého Řecka, udělat jednoduchý výpisek (důležité jsou tučné pojmy). Obkreslit schéma ,,Dějiny starověkého Řecka“
  • Pustit video: https://www.youtube.com/watch?v=ZhgEIVA4xkQ
  • Pročíst stranu 63 a opsat do sešitu shrnutí na konci strany
 • Zeměpis
  • Opakování zeměpisných souřadnic- práce s atlasem
  • Úkol: najdi souřadnice daného místa, či města: Addis Abeba, Durban, sopka Vesuv, ostrov Vostok, Los Angeles
  • Úkol: najdi dle zadaných souřadnice daného místa, či města: 31° s. š., 121° v. d.; 6° j. š., 106°′ v. d.; 38° s. š., 9° z. d.;
  • Pročíst a udělat výpisek do sešitu z učebnice strana 28-29: DNO SVĚTOVÉHO OCEÁNU
  • Zapsat do sešitu 1-2 věty o daném pojmu: Pevninský šelf, pevninský svah. oceánská pánev, středooceánský hřbet, hlubokooceánské příkopy.
  • Překreslit obrázek ze strany 29: Schéma oceánského dna
   Strana 31- úkol 2 (opsat věty a doplnit správná slova) a úkol 3.
  • Vyplnit tento testík, pouze jedna odpověď je správná
 • Přírodopis
  Žáci se mohou zdarma zaregistrovat na internetových stránkách http://ucebnice.online/. Po registraci klikněte na katalog. K dispozici je zde interaktivní učebnice přírodopisu a chemie i pracovní sešit, které používáme i v tištěné podobě v hodinách. V učebnici jsou rovněž k učivu videa s pokusy (označené ikonou kamery), interaktivní cvičení (označené IC) Na spodní liště mohou žáci přepínat mezi učebnicí (UČ) a pracovním sešitem (PS)

 • Fyzika
  • Délka – opakování a procvičování
  • Učebnice F str. 85 cv. 2 – zapiš do sešitu
  • Procvičení např. Online cvičení – Převody jednotek délky
   http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=2152&action=show#selid
  • Úkol: Znáš přibližnou délku svého kroku? (Zápis měření proveď do sešitu).
   Změř délku svých 3 kroků. Naměřenou délku vyděl 3 a výsledek zapiš do sešitu. Měření alespoň čtyřikrát opakuj. Z výsledků spočítej aritmetický průměr.
 • Občanská výchova 6. A
  • Pročíst strany 93-94.
  • Strana 93 – udělat úkol s výhodami a nevýhodami školní docházky do sešitu.
  • Nakreslit ,,školu snů“- Jak by měla vypadat tvá vysněná škola?
  • Strana 94 – odpověz na otázku: Chtěl/a by ses raději učit doma než ve škole? Proč ano? Proč ne? Odpovědi napiš do sešitu.
 • Občanská výchova 6. B
  1. Dodělat a osvojit si téma náhradní rodinná výchova (viz. prezentace Náhradní rodinná výchova a učebnice).
  2. Využít učebnici (str. 48-50)
  3. Procvičování a opakování témat – odkaz: www.skolasnadhledem.cz
   na odkaze jsou vypracované různé druhy testů. Je to rozdělené podle předmětů a ročníků. Vybrat si pět testů na témata, které jsme od začátku roku probrali.
  4. Udělat test na aplikaci www.kahoot.com
   udělat test pro ostatní žáky, který si někdy v hodině uděláme na tabletu. Test bude obsahovat maximálně 10 otázek na vybrané téma z občanské výchovy (které jsme brali)!! Zapamatovat název toho testu, dát tam obrázky či grafy atd. !!!
 • Náboženství