Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE

Vzhledem k tomu, že všichni žáci dostávají během online výuky veškeré informace, zadání domácích úkolů i prací, stejně tak i zápisy a prezentace, které jsou jim k dispozici ve výukových materiálech na Teamsech, nebudou již od 22. 3. 2021 na webových stránkách školy zveřejňovány týdenní plány učiva.

Školní týden 15. – 19. 3. 2021

 • Matematika
 • Český jazyk a literatura 
 • Anglický jazyk
  • 7. A, 7. B (p. uč. Mrnuštíková)
  • On-line hodiny
   • Slovní zásoba – přídavná jména, kontinenty
   • Gramatika – stupňování přídavných jmen
   • Record breakers (The longest river / The highest mountain in the world.)
  • Samostatná práce
   • Stupňování přídavných jmen – naučit se
   • Počasí, roční období – opakování slovní zásoby
   • Samostatnou práci vysvětlím na on-line hodině. Zadání budou na Teams / team English 7. A a 7. B (PM) v sekci ´Zadání´.
 • 7. A a 7. B (p. uč. Parmová)
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Dějepis pro 7. A
 • Dějepis pro 7. B
  • Tento týden se seznámíme se změnami, které provedl Břetislav I. (Peter H. si pro nás připraví referát) a s prvním českým králem Vratislavem II.
  • Zápis k probrané látce vám dám opět k dispozici po online hodině.
  • Připomínám, že si v online hodině napíšeme krátký opakovací test na počátky Přemyslovců od Bořivoje po sv. Václava (učebnice str. 29 – 33 a zápisky v sešitě).
 • Zeměpis
 • Fyzika
  • Téma: Tlaková síla. Tlak – str.- 86
   • Fyzikální veličina tlak – označení, jednotka
   • Jak závisí tlak na velikosti plochy S?
   • Jak závisí tlak na velikosti tlakové síly F?
   • Vzoreček pro výpočet tlaku
   • Příklad s řešením – str. 88
 • Přírodopis 7. A
  • Opakování – Pes domácí – formou testu
  • Nové učivo – Šelmy psovité – učebnice str. 45-46, samostudium, zápis připravím, nepřehlédněte zajímavosti po stranách listů v učebnici, prohlédnout obrázky                      
 • Přírodopis 7. B
 • Fyzikální praktika
 • Občanská výchova
  • Online hodina
   • Začínáme poslední učivo ve velkém tematickém celku „Člověk a kultura“. Jedná se o učivo Slušnost pro každý den. V minulé hodině jsme si lehce řekli, o čem se budeme v hodinách bavit. Chování, zdravení a reakce člověka v různých společenských situacích, které mohou v každodenním životě nastat.
 • Rodinná výchova
  • Online hodina
   • Stále budeme pokračovat v učivu „Zneužívání návykových látek“. Rozdělíme si drogy na lehké a tvrdé a řekneme si jaké drogy do jednotlivých kategorií patří. Účinky drog na lidský organismus, změny chování a postavení ve společnosti.
   • V druhé části hodiny budeme diskutovat na různé otázky ohledně zneužívání návykových látek.
  • Otázky k zamyšlení do hodiny:
   • Proč člověk bere drogy?
   • Jak je může člověk sehnat a kolik taková droga stojí?
   • Změny, které mohou vést při nadměrném užívání?
 • Hudební výchova
  • Po stopách Baroka- J. S. Bach: zde
 • Informatika
  • Téma: Word
 • Pracovní činnosti
  • Domácí úkol najdete v zadání v Teamsech v předmětu Pracovní činnosti.          
  • Vložen bude v pondělí 15. 3., termín odevzdání do 28. 3. 2021.