Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

7. třída – školní týden 16. – 20. 3. 2020
7. třída – školní týden 23. – 27. 3. 2020
7. třída – školní týden 30. 3. – 3. 4. 2020
7. třída – školní týden 6. – 10. 4. 2020
7. třída – školní týden 13. – 17. 4. 2020
7. třída – školní týden 20. – 24. 4. 2020
7. třída – školní týden 27. 4. – 1. 5. 2020
7. třída – školní týden 4. – 8. 5. 2020
7. třída – školní týden 11. – 15. 5. 2020


7. třída – školní týden 18. 5. – 22. 5. 2020

 • Matematika
  • Téma: Počet procent
  • Chlapci a děvčata, v tomto týdnu se naučíte vypočítávat počet procent, budete využívat trojčlenku.
  • Seznamte se s přiloženým pracovním listem a vyplněný pošlete zpět do 22. května. 
  • Pracovní list – počet procent
  • Dále vypočítejte příklady z pracovního sešity ze strany 214 – A – 4, 5, 6 a ze strany 215 – A -9, 10
  • Do pracovního listu zaznamenejte i výsledky příkladů z pracovního sešitu.
  • On-line výuka proběhne pro zájemce ve středu 20. května od 10 hodin, přihlásit se můžete v úterý 19. května.
 • Český jazyk a literatura 
 • Anglický jazyk pro 7. A
 • Anglický jazyk pro 7. B
 • Dějepis
  • pro 7. B
   • Minulý týden jste si zahráli na Karla IV. a věřím, že jste se dozvěděli také něco o jeho životě.
    Tento týden si vše zapíšeme.
   • Přečtěte si v učebnici kapitolu věnovanou Karlu IV. – str. 59 – 61.
   • Do sešitu si napište nadpis Karel IV. (1346 – 1378) a udělejte si zápis podle přiložené prezentace (Karel IV.)
   • Zápisky si doplňte o obrázek, který se vztahuje ke Karlu IV. – korunovační klenoty, nějaká významná stavba nebo i jeho podobizna. Na co se budete cítit.
   • Poté si vytiskněte a vypracujte pracovní list (Prac. list) a nalepte si jej do sešitu pod zápis. Kdo nemá možnost tisknout, samozřejmě si otázky může do sešitu jen opsat. Pokud si pozorně přečtete kapitolku v učebnici,bude to pro vás hračka.
   • Hotový zápis (= zápis o Karlu IV., obrázek a pracovní list) opět vyfoťte a pošlete mi na e-mail:
    jenukoly@gmail.com.
  • pro 7. A:
   • viz Zeměpis
 • Zeměpis
 • Přírodopis 
  1. Budeme pokračovat v učivu sudokopytníci. Další skupinou jsou sudokopytníci přežvýkaví.
  2. Učivo najdete na straně 59 – 60 v učebnici. Nejprve se zaměříme na tura domácího, přečtěte si o něm informace v kapitole 2.
  3. Vědomosti si můžete upevnit a rozšířit také v tomto videu: Skot domácí
  4. Zápis najdete Sudokopytníci přežvýkaví – tur domácí
  5. V tomto interaktivním cvičení si můžete informace zopakovat: cvičení
 • Fyzika
  • Nová kapitola – Světelné jevy
  • Zápis do sešitu vypracuj podle: Zdroje světla, optická prostředí – to bude nadpis
  • Jako zápis odpověz na otázky:
   1. Co je zdroj světla? Jak zdroje dělíme? Uveď příklady zdrojů.
   2. Co je optické prostředí? Jak prostředí dělíme? Uveď příklady.
   3. Jakým směrem a jakou rychlostí se šíří světlo ve vzduchu?
   4. Písemně zpracuj otázku 6
 • Občanská výchova pro 7. A:
 • Občanská výchova pro 7. B:
  •  
 • Rodinná výchova pro 7. A:
 • Náboženství
  •