Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

7. třída – školní týden 16. – 20. 3. 2020
7. třída – školní týden 23. – 27. 3. 2020


7. třída – školní týden 30. – 3. 4. 2020

 • Matematika
  • TÉMA: Úměra, pravoúhlá soustava souřadnic
  • Chlapci a děvčata, bude vám poslán pracovní list, v němž se seznámíte s pojmem úměra a s výpočtem neznámého člena úměry. Sledujte, prosím, elektronickou žákovskou pod Vaším účtem, ne účtem rodičů. Tento pracovní list vypracujte a pošlete zpět. Pro jistotu přikládám Prac. list Úměra
  • Zkopírujte si následující odkaz https://jane111.chytrak.cz/M7/7_4.7.pdf
   a seznamte se s pravoúhlou soustavou souřadnic.
   Pak do pracovního sešitu vypracujte tato cvičení:

   • Str. 157 – A- 1,2,3,4
   • Str. 158 – A-5 
 • Český jazyk a literatura 
 • Anglický jazyk pro 7. A
 • Anglický jazyk pro 7. B
  • Ústně: (tato cvičení si pouze říkejte, odpovědi nikam nepište)
   • v učebnici na straně 62 si přečti komiks a odpověz na otázky ve cvičení č.1
   • v učebnici na stranně 63 / 3 si přečti věty o různých kempech a potom sestav pořadí od nejlepšího po nejhorší
   • procvič si stupňování nepravidelných přídavných jmen good-better-the best a bad-worse-the worst. Podle učebnice na straně 63 tvoř věty, kkterý je nejlepší a nejhorší sport, den v týdnu, atd. Můžeš použít i druhý stupeň na poorvnání, např. Friday is better than Tuesday.
  • Písemně: (vypracuj do Word dokumentu a pošli přes ´Domácí úkoly´ – musíš být přihlášen sám v dm software/on-line škola (ne rodič) nebo pošli na email: mrnustikova@zsmasaryk.cz)
   • budou to cvičení ze strany 66 v učebnici:
    – cvičení 1 doplň stupňování přídavných jmen, napiš všechny 3 sloupečky
    – cvičení 2 podívej se na tabulku a informace z ní použij k doplnění vět. Napiš celé věty.
    – podle obrázků ve cvičení 5 napiš osm vět o počasí, např. 1) It´s freezing. (slovní zásobu najdeš na straně 58)
    – cvičení 6 napiš, deset slov podle očíslovaných částí krajiny (slovní zásobu najdeš na straně 56)
 • Dějepis
 • Zeměpis
  • Milí žáci. Zdravím Vás a posílám Vám hodně energie, dobré nálady a síly do učení. V případě
   nejasností mě můžete kontaktovat na: ukolydejzem@gmail.com. Budu se Vám snažit pomoct
   alespoň na dálku. I tento týden budete pracovat s interaktivní učebnicí a interaktivním sešitem z webu:
   https://ucebnice.online/
  • VÝCHODNÍ ASIE – Japonsko a další státy
   Stáhni si prezentaci  Japonsko+Korea a pokračuj dle instrukcí v prezentaci:
  • Opakování z interaktivního sešitu – strana 17/otázky 1-10. Napiš otázku a správnou odpověď
   do sešitu.
 • Přírodopis
 • Fyzika
 • Rodinná výchova pro 7. A
  • Dokončení úkolů z minulého týdne
   – tento týden máte prostor na dokončení úkolů z předminulého týdne
      (drogová závislost, doping a příběh),
   – příběh, prosím, vypracujte krátký, přehledný a stručný,
   – hotovou práci na téma „Doping“ zasílejte na emailovou adresu: sebesta@zsmasaryk.cz do 3. 4. 2020
 • Občanská výchova pro 7. B
  • Úvod do tématu „Zásady slušného chování“
   • ze souboru Slušnost pro každý den 1 vypište vše, co je podtržené a vypracujte zadané úkoly,
   • domácí úkoly pošlete na emailovou adresu: sebesta@zsmasaryk.cz (vypracované ve Wordu nebo v jiném, Vám dostupném, programu).
  • Téma „Etiketa“
   • Na odkazu uvedeném níže se podívejte na videa, která se zabývají základními tématy etikety, kterými jsou zdravení, podání ruky a představování (jedná se o videa, která jsou určena především jako přehled zajímavých situací, se kterými se můžete potkat v reálném životě) https://www.youtube.com/watch?v=ocVpv9Wbufs&list=PLA351425B4BD562D2
 • Náboženství