Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Školní týden 4. – 8. 1. 2021

NOVÝ ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE

 • Matematika
 • Český jazyk a literatura 
 • Anglický jazyk
 • Dějepis pro 7. A
  • Pročíst strany 24-25.
  • Prosím Johanku, aby si připravila referát na kupce Sáma, Radima referát na Mojmíra I.
  • Napište si velký nadpis: VELKÁ MORAVA
  • Obkreslete si schéma ze strany 24 (nahoře).
  • Procvič si s učebnicí: zde
 • Dějepis pro 7. B
 • Zeměpis
  • Procvičení: zde
  • Pročíst stranu 32-33.
  • Stáhni si prezentaci: zde
  • Prezentaci si pročtěte, udělejte zápis (máte to na snímku zápis) a na 5. snímku máte práci s atlasem. Odpovědi si napište do sešitu, probereme to v online hodině.
 • Fyzika
  • Zopakuj si Zákon síly.
   1. Jaký vliv má síla na změnu rychlosti tělesa?
   2. Na čem závisí změna rychlosti tělesa?
   3. Které síly patří mezi síly brzdné?
  • Téma: Zákon setrvačnosti – str. 60
  • Opiš si žlutý rámeček na str. 62.
  • Přečti si str. 62 a vypiš, kde se se setrvačností setkáváme v denním životě a v technice. Prezentace Rande s fyzikou – Newtonovy zákony
 • Přírodopis 7. A
  • Opakování učiva – samostatná práce, test v Teamsech, zadání v on-line hodině
  • Sovy, další skupiny ptáků – učebnice str. 31-32, samostudium, výpisky do sešitu
 • Přírodopis 7. B
  • V minulé hodině jsme začali probírat třídu Ptáci. V učivu budeme pokračovat a v online hodině probereme vnitřní stavbu těla. V učebnici je učivo na str. 24 -25.
  • Zájemci si mohou přehrát výukové video: Ptáci
  • Zápis najdete zde a na MS Teams. Nakreslete si i stavbu ptačího vejce.
  • Zopakujte si stavbu ptačího vejce:  Stavba vejce a pera: Stavba ptačího pera
  •  V tomto online cvičení si připomeňte stavbu těla ptáků: Cvičení
 • Občanská výchova
  • Online hodina
  • Opakování témat Kultura a Umění
   • Prosím o přečtení a zopakování učiva ze sešitu. Budu se vás ptát a dávat menší známky za aktivitu.
  • Nové téma – „Krása kolem nás“ (učebnice str. 30 – 32)
   • V online hodině si pomocí prezentace ukážeme a řekneme, co vůbec znamená slovo „Krása“ nebo co pro nás v životě může být „krásné“.
 • Rodinná výchova