Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

8. třída – školní týden 16. – 20. 3. 2020
8. třída – školní týden 23. – 27. 3. 2020
8. třída – školní týden 30. 3. – 3. 4. 2020
8. třída – školní týden 6. – 10. 4. 2020
8. třída – školní týden 13. – 17. 4. 2020
8. třída – školní týden 20. – 24. 4. 2020
8. třída – školní týden 27. 4. – 1. 5. 2020
8. třída – školní týden 4. – 8. 5. 2020


 8. třída – školní týden 11. 5. – 15. 5. 2020

 • Matematika
  • Téma: Statistika, medián
  • Chlapci a děvčata, v tomto týdnu budeme pokračovat statistikou, naučíte se určovat medián. Bude vám zaslán pracovní list (PL MEDIÁN), vypracovaný mi jej pošlete zpět do 15. května. https://www.median.eu/cs/?p=2183
 • Český jazyk a literatura 
  1. mluvnice
   • Interpunkce ve větě jednoduché – oslovení a citoslovce
   • Důkladně přečíst modré rámečky v pracovním sešitě na str. 14.
   • Vypracovat cvičení 3, 4 na straně 14 v pracovním sešitě.
   • Dále procvičovat na pravopisně.cz – Čárka v oslovení a Najděte ve větě citoslovce.
  2. literatura 
  3. sloh
   1. Zhlédnout prezentaci ÚVAHA 8.ročník základních škol, opsat do sešitu ze slohu.
   2. Podle prezentace vypracovat myšlenkovou mapu na téma COVID – 19 (alespoň 20 položek), odeslat na prakticke.ukoly@gmail.com do 15. 5. 2020
 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Dějepis
  • Tento týden se podíváme opět do světa.
  • Do sešitu si udělejte nadpis „Svět ve druhé polovině 19. století“.
  • Přečtěte si v učebnici str. 64 – Viktoriánská Anglie a nalepte nebo opište si do sešitu přiložený
   pracovní list (PL Viktoriánská Anglie) a vyplňte jej s pomocí učebnice, internetu nebo videa (odkaz dole).
  • Úkol opět vyfoťte a zašlete do pátku na email: jenukoly@gmail.com.
  • Video: Korunovace královny Viktorie
  • Sjednocení Itálie a Německa si necháme na příští rok. Tyto kapitolky si číst nemusíte.
  • Přesuneme se do Ruska a Turecka. Přečtěte si v učebnici str. 66 – 67 a udělejte si zápis podle přiložené prezentace Carské Rusko a Osmanská říše
 • Zeměpis
 • Přírodopis
  1. Dokončili jsme nervovou soustavu a zopakovali jsme ji online testem. Další učivo na ni navazuje, jde o hygienu duševní činnosti, zásady zdravého způsobu života, závislosti. Spoustu informací již znáte např. z rodinné výchovy. Učivo je v učebnici na str. 52 -53.
  2. Kapitolu si přečtěte, zápis najdete zde: Hygiena duševní činnosti
  3. V tomto videu si zájemci mohou přehrát informace o návykových látkách (video)
  4. Zde je (opět pro zájemce) online cvičení na téma Návykové látky:
   https://www.skolasnadhledem.cz/game/1886
 • Fyzika
 • Chemie 
  1. V pracovním sešitě vypracujte na str. 58 cv. 2-5. Můžete pracovat i v interaktivním PS zde 
  2. Na str. 68 v učebnici začíná kapitola Tříprvkové sloučeniny. Patří mezi ně hydroxidy, kyseliny a soli kyslíkatých kyselin. Nejdříve se podíváme na hydroxidy, názvosloví si opět necháme na později. Přečtěte si definici hydroxidů a pravidla bezpečné práce.
  3. Zápis najdete zde: Tříprvkové sloučeniny, hydroxidy
  4. Vypracujte následující křížovku (Křížovka) a pošlete mi ji zpět. Najdete ji zde i v domácích úkolech na dm.software od 11.5. – 15.5. Můžete ji poslat i na email hajduskova@zsmasaryk.cz
  5. Ve středu v 10:00 proběhne hodina chemie online na odkazu, který máte ve zprávě na dm.software. Pokud nemáte možnost hodinu absolvovat, přehrejte si následující videa, kde je učivo rovněž vysvětleno:
   Názvosloví halogenidů
   Názvosloví oxidů 
 • Náboženství
  •