Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE

Vzhledem k tomu, že všichni žáci dostávají během online výuky veškeré informace, zadání domácích úkolů i prací, stejně tak i zápisy a prezentace, které jsou jim k dispozici ve výukových materiálech na Teamsech, nebudou již od 22. 3. 2021 na webových stránkách školy zveřejňovány týdenní plány učiva.

Školní týden 15. – 19. 3. 2021

 • Matematika
 • Český jazyk a literatura pro 8. B
  1. mluvnice – Příčinný a důsledkový poměr mezi větami hlavními
   • společně v online hodině prostudovat modrý rámeček v učebnici na straně 28
   • vypracovat cvičení 1 a 2 na str. 28 v učebnici
   • v pracovním sešitě vypracovat cvičení 5, 6 a 7 na straně 17
   • dokonči souřadná souvětí ve cvičení 12 na str. 33 v učebnici, vyznač spojovací výrazy a urči významové poměry mezi větami hlavními. Svou práci odešli na Teams Zadání Tvoření souřadných souvětí do pátku 19. března 2021.
  2. literatura – Knížky lidového čtení a kramářská píseň
   • jako zápis opsat oranžové rámečky z čítanky na str. 7-8
   • přečíst ukázky v čítance na str. 7-8
  3. sloh Metoda trojího čtení
   • jako zápis opsat modrý rámeček na str. 126
   • vypracovat cvičení 1 a 2 na str. 126 v učebnici
 • Český jazyk a literatura pro 8. A
 • Anglický jazyk pro 8. A
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Anglický jazyk pro 8. B
  • On-line hodiny
   • Slovní zásoba – přírodní katastrofy, části domu – opakování, procvičování
   • Gramatika – minulý čas průběhový x minulý čas prostý
   • Everyday English – uč. str. 39
  • Samostatná práce
   • Přírodní katastrofy – písemné opakování
   • Práce s textem
   • Samostatnou práci vysvětlím na on-line hodině. Zadání budou na Teams / team English 8.B (PM) v sekci ´Zadání´.
 • Německý jazyk
  • Tento týden budeme procvičovat slovní zásobu k tématu „škola“ a vysvětlíme si, jak se používá určitý a neurčitý člen.
  • Samostatná práce – budete procvičovat členy podstatných jmen. Projděte si slovíčka v PS na str. 42 (první dva odstavce) a vyplňte cv. PS 34/1, 2 a 35/4. Hotový úkol mi opět vložte do pátku 19.3. do zadání v Teams (Úkoly: týden 15. – 19.3.2021).
 • Dějepis
  • Tento týden se seznámíme s novými pojmy – osvícenstvím a osvícenským absolutismem a jeho představitelkou Marií Terezií.
  • Zápis vám dám k dispozici po online hodině.
  • S osobností Marie Terezie nás seznámí Zuzka F. (8.A) a Nikol K. (8.B).
  • Připomínám, že do pátku 19.3. mi máte odeslat přes chat foto vašich zápisků a obrázků k baroku.
  • Jako opakování baroka si vyzkoušejte následující cvičení: zde
 • Zeměpis
 • Přírodopis
  • Pokračujeme učivem metabolismus, v online hodině probereme vitaminy, zásady vyvážené stravy a poruchy příjmu potravy.
  • Zápis najdete v souborech na MS Teams a zde.
  • Zkuste přiřadit vitamin a jeho zdroj: Zdroje vitaminů
  • Vyberte, zda jsou tvrzení o výživě správná: Výživa  
  • Ústně odpovězte na otázky 1-7 na str. 43 v učebnici.
  • Video z cyklu NEZkreslená věda: Metabolismus
 • Fyzika
  • Tepelné záření a jeho využití – str. 68
  • Změny skupenství látek – přehled – str. 74
  • Tání a tuhnutí – teplota tání – str. 76
 • Chemie 
  • Zopakujeme kvízem halogeny, C, S, P a polokovy. Vypracujete jej v online hodině a ohodnocen bude známkou.
  • Nové učivo jsou Významné kovy (str. 57). Probereme je v online hodině. Zápis najdete na MS Teams a zde.
  • Zopakujte si vlastnosti kovů a nekovů: Kovy a nekovy
  • Zde si procvičte znalosti významných kovů a jejich slitin: Kovy a slitiny kovů  
  • Pro zájemce výukové video: Nejpoužívanější kovy
 • Hudební výchova
  • Zadání samostatné práce v online hodině dle rozvrhu hodin
 • Pracovní činnosti