Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

 8. třída – školní týden 16. – 20. 3. 2020


 8. třída – školní týden 23. – 27. 3. 2020

 • Matematika
  • Téma: Povrch válce
  • V následujícím odkazu se seznamte s vyvozením vzorců pro objem a povrch válce:
   https://www.youtube.com/watch?v=rahmTcS-_Ao
  • Vypracujte tato cvičení z pracovního sešitu:
   Str. 199 – A- 1, 2, 3
   Str. 200 – A- 4 (jen povrch), 5
   Str. 201 – A- 8, 9 – výpočet neznámé ze vzorce – nepovinné
   Str. 202 – A- 12
   Str. 203 – A- 14
 • Český jazyk a literatura 
  1. mluvnice – pracovní sešit strana 8, cvičení 12 a), b) – do sešitu vypracuj graf jednotlivých souvětí:
   počet vět, věty hlavní a vedlejší, druhy vedlejších věty, poměry mezi větami, souvětí souřadné/podřadné)
  2. literatura – četba a zápis do čtenářského deníku povídky Karla Boženy Němcové
   • začít se učit text básně na recitační soutěž (rozsah 8 slok)
  3. sloh – vypracuj referát na téma Můj oblíbený film podle návodu na internetovém odkazu přes google.cz REFERÁTzadání samostatné práce film (rozsah A4, písmo 9 – 12, termín odevzdání 27. 3. 2020 na prakticke.ukoly@gmail.com)
 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
  • pro 8. A
   • Všechna cvičení prosím vypracujte písemně ve Wordu (příp. jiném podobném programu) a
    zašlete mi vždy nejpozději v pátek na e-mail: jenukoly@gmail.com. Opravené vám je budu zasílat zpět.
   • Opakovací test na 3. lekci – PS s. 31 – 32 (kromě cv. 6), u cvičení 5 si věty očíslujte, ať je nemusíte přepisovat
   • Nezapomeňte na projekt z minulého týdne – Mein Freund/Meine Freundin
   • Procvičovat němčinu si můžete zde, vyberte si kvíz nebo cvičení, na které stačíte:
    https://www.skolasnadhledem.cz/profil/cizi-jazyky/1072-nemeckyjazyk?page=2&type=exercise&scroll=0
  • pro 8.B:
   • Všechna cvičení prosím vypracujte písemně ve Wordu (příp. jiném podobném programu) a
    zašlete mi vždy nejpozději v pátek na e-mail: jenukoly@gmail.com. Opravené vám je budu zasílat zpět.
   • porozumění textu – učebnice 39/12, přečíst text, vyhledat neznámá slovíčka a písemně odpovědět na otázky (část 12b)
   • cvičení z PS 28/12, 15
   • Nezapomeňte na projekt z minulého týdne – Mein Freund/Meine Freundin
   • Procvičovat němčinu si můžete zde, vyberte si kvíz nebo cvičení, na které stačíte:
    https://www.skolasnadhledem.cz/profil/cizi-jazyky/1072-nemeckyjazyk?page=2&type=exercise&scroll=0 
 • Dějepis
  • Přečtěte si v učebnici s. 38 – 40 a do sešitu si napište nadpis a odpovězte na otázky:
  • Napoleonské války
   • Od kterého roku Francie válčila a která událost (kongres) tyto války ukončila?
   • Vypište Napoleonovy nejvýznamnější bitvy (použijte také mapu v učebnici) a doplňte údaje:
    místo, letopočet, názvy zúčastněných států, výsledek bitvy.
   • Která území Napoleon ovládl?
   • Na našem území se odehrála bitva u Slavkova. Zjistěte (s pomocí internetu) tři zajímavosti o
    této bitvě nebo místu.
   • Zkuste vypátrat podrobnosti o tom, díky čemu a jak Napoleon v této „bitvě tří císařů“ zvítězil i
    proti velké přesile?
   • Jakou spojitost mají s Napoleonem ostrovy Elba a Sv. Helena?
   • Co je to Svatá aliance?
  • Video:
   Waterloo: https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-doslo-k-bitve-u-waterloo-18-
   cerven-152307
 • Zeměpis
  • Prosím všechny žáky za pomoci rodičů, aby se zdarma zaregistrovali na internetových stránkách http://ucebnice.online/. Po registraci klikněte na katalog. K dispozici je zde interaktivní učebnice zeměpisu, které používáme i v tištěné podobě v hodinách. Navíc je zde i pracovní sešit, ze kterého žáci plní natisknuté úkoly v hodinách. V učebnici jsou rovněž k učivu videa s pokusy (označené ikonou kamery), interaktivní cvičení (označené IC). Na spodní liště mohou žáci přepínat mezi učebnicí (UČ) a pracovním sešitem (PS).
  • STŘEDOČESKÝ KRAJ
  • Učebnice strana 42-44. Vypsat základní informace o kraji – tabulka (prosím ověřit informace o počtu obyvatel na internetu a aktualizovat).
  • Přírodní podmínky – povrch, vodstvo, CHKO – zvýrazněné pojmy, stačí heslovitě. Podívejte se do atlasu nebo na mapu na straně 42 a pojmy se pokuste v mapě najít.
  • Obyvatelstvo a hospodářství:
   • Krajské město. Proč ve středočeském kraji roste počet obyvatel? Nachází se v kraji velký, nebo malý počet malých obcí?
  • Zemědělství: vypsat nejrozšířenější plodiny
  • Průmysl: odvětví+místo+název firmy
  • Na straně 44 v multimediální učebnici v postranní liště na levé straně jsou ikonky IC- prosím proklikat a zkusit testy.
 • Přírodopis
 • Fyzika
 • Chemie 
  1. Pracovní sešit str. 42-43 – Nekovy a polokovy
  2. Kovy alkalických zemin – přečíst str. 59 v učebnici (tištěné nebo www.ucebnice-online.cz )
  3. Zápis učiva – viz příloha Kovy alkalických zemin (vybrat si alespoň jednu z křížovek ze zápisu a vypracovat do sešitu)
  4. Opakování – str. 60 – učebnice ústně
  5. Pro zájemce – je možné se zdarma přihlásit i na stránky www.interaktivita.etaktik.cz (login: bawajana@zsmasaryk.cz heslo: AKA15M)
   Najít učebnici chemie, na boku stránky bonusy – vědomostní hra, chemické pokusy, interaktivní testy…
 • Náboženství