Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

8. třída – školní týden 16. – 20. 3. 2020
8. třída – školní týden 23. – 27. 3. 2020


 8. třída – školní týden 30. – 3. 4. 2020

 • Matematika
  • Téma: Objem válce
  • Na základě vzorce pro objem válce V = πr²v (r – poloměr podstavy, v – výška válce) vypočítejte následující příklady z pracovního sešitu.
   • Str. 200 – A-4 – výpočet objemu, A-7 – výpočet neznámé ze vzorce
   • Str. 201 – A-8, A-9 – dobrovolně
   • Str.202 – A-11
   • Str. 203 – A-13 – dobrovolně, A-15, A-16 – dobrovolně
  • Z učebnice geometrie vypočítejte tyto příklady, řešení pište do sešitu zezadu.
   • Str. 46 – cv.2
   • Str. 47 – cv.5
 • Český jazyk a literatura 
  1. mluvnice – pracovní sešit strana 9, cvičení 13 – do sešitu vypracuj graf jednotlivých souvětí: počet vět, věty hlavní a vedlejší, druhy vedlejších věty, poměry mezi větami, souvětí , souřadné/podřadné)
  2. literatura – zhlédnout film na youtube Lakomec Viktor Preiss
  3. sloh – vypracuj referát na téma Lakomec Viktor Preiss podle návodu na internetovém odkazu přes google.cz REFERÁT – zadání samostatné práce film a svůj referát odešli na prakticke.ukoly@gmail.com do pátku 3. dubna 2020
 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Dějepis
  • České země na přelomu 18. a 19. století
   • Podívejte se na videa k tématu – Český lev
    https://www.youtube.com/watch?v=–6U9WHODok
    https://www.youtube.com/watch?v=EIEZRc8ikBQ
   • Přečtěte si v učebnici s. 41 – 43 a do sešitu si udělejte zápis.
   • České země byly součástí mnohonárodnostní habsburské monarchie. Vyjmenujte národnosti žijící
    v českých zemích.
   • Kde se používala němčina a kde čeština?
   • Vysvětlete pojem „národní obrození“ a ke dvěma zástupcům – Josefu Dobrovskému a Josefu
    Jungmannovi připište vždy dvě informace.
   • Proč se obrozenci zabývali rozšířením české slovní zásoby?
   • Co to jsou rukopisy královédvorský a zelenohorský a proč byl jejich nález důležitý?
   • Jak se nazývaly první česky psané noviny a kdo je založil?
   • Kde se hrála první česká divadelní představení?
   • Co to byla „Bouda“?
   • Čím se proslavil Matěj Kopecký?
  • Úkol pro všechny:
   Najděte na internetu 10 slov, která vznikla v době národního obrození i s jejich „překladem“ do
   dnešní češtiny a 10 slov, která se používají dodnes.
   Váš seznam mi pošlete opět na email: jenukoly@gmail.com
 • Zeměpis
  • Milí žáci. Zdravím Vás a posílám Vám hodně energie, dobré nálady a síly do učení. V případě
   nejasností mě můžete kontaktovat na: ukolydejzem@gmail.com. Budu se Vám snažit pomoct
   alespoň na dálku. I tento týden budete pracovat s interaktivní učebnicí a interaktivním sešitem z webu:
   https://ucebnice.online/
  • Opakování – interaktivní pracovní list- strana 27. Napiš si otázky do sešitu a k tomu pouze
   správnou odpověď.
  • Dále pokračujte dle instrukcí z prezentace Jihočeský kraj, udělejte si zápis. U povrchu a vodstva si můžete
   jednoduše nakreslit mapu do sešitu a vyznačit body, které jsou v prezentaci. Kdo kreslit
   nechce, stačí vypsat.
  • Procvičení: Interaktivní učebnice strana 48- záložky IC.
 • Přírodopis
  1. Opakování – učebnice str. 47/otázky 1-7 ústně
  2. V elektronické žákovské je k vyplnění test na Vylučovací a kožní soustavu. Je třeba rozkliknout záložku Výuka – výukové zdroje.
  3. Nervová soustava – str. 48 přečíst po Reflexy
  4. Zápis – viz příloha Nervová soustava
  5. Video Nervová soustava: https://drive.google.com/drive/folders/1MLCGEFFLislRTdXMtm2BlnqPIQIuETjT
  6. Opakování – www.ucebnice-online.cz str. 76 ústně
 • Fyzika
  • V minulém týdnu jste si zapsali a nakreslili, jak vypadají základní zapojení elektrického obvodu.
   Aby vám to bylo jasnější, připravila jsem vám krátkou praktickou ukázku.
   https://drive.google.com/drive/folders/16Kg8aOcIAuqkzRuaNtXKhnbQuz4Wn2Yu
  • V elektronické ŽK si v záložce Výuka otevřete test. Na jeho odevzdání máte čas do 3. 4. Test můžete otevřít celkem dvakrát.
 • Chemie 
  • Zopakujte si značky chemických prvků, které jsme se učili.
  • Opakování – pracovní sešit str. 44 – Rozdělení a vlastnosti kovů – písemně
  • Učivo Dvouprvkové sloučeniny si upravíme. Názvosloví (tvorbu chemických vzorců) si vysvětlíme, až se uvidíme. Zatím se zaměříme na významné sloučeniny a jejich využití.
  • Přečíst učebnice str. 63 – odstavec chlorid sodný, v učebnici online je pokus Elektrická vodivost NaCl na stejné straně.
  • Zápis – viz příloha Halogenidy
 • Náboženství