Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

8. třída – školní týden 16. – 20. 3. 2020
8. třída – školní týden 23. – 27. 3. 2020
8. třída – školní týden 30. 3. – 3. 4. 2020
8. třída – školní týden 6. – 10. 4. 2020
8. třída – školní týden 13. – 17. 4. 2020
8. třída – školní týden 20. – 24. 4. 2020
8. třída – školní týden 27. 4. – 1. 5. 2020


 8. třída – školní týden 4. 5. – 8. 5. 2020

 • Matematika
  • Téma: Statistika, aritmetický průměr
  • Chlapci a děvčata, v tomto týdnu se seznámíte se statistikou a procvičíte si určování aritmetického průměru. Bude vám zaslán pracovní list, vypracovaný mi jej pošlete zpět do 8. května.
  • Statistika není nuda!
  • Pracovní list – statistika, průměr
 • Český jazyk a literatura 
  1. mluvnice
   • Interpunkce v souvětí
    • pozorně přečíst a zopakovat si pravidla pro psaní čárek v modrém rámečku na straně 23 v pracovním sešitě
    • podle rámečku vypracovat cvičení 4 a), b), 5, 6 v pracovním sešitě na str. 24–25, opravit z klíče, vedle cvičení napsat počet chyb
  2. literatura 
   • zhlédnout 2. díl filmu Babička 
   • vypracovat přiložený pracovní list Božena Němcová a poslat na prakticke.ukoly@gmail.com do 7. 5. 2020
  3. sloh
   • opsat jednotlivé body osnovy z přiloženého zápisu (Film – osnova zápisu) do svého čtenářského deníku a vypracovat zápis filmu Babička
 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
   • Děkuji všem, kteří mi poslali nahrávky z minulého týdne, povedlo se vám to! 
   • Když se podíváte do vaší učebnice, opakuje se tam stále určitý a neurčitý člen. Podle vašich
    úkolů soudím, že to ovládáte již celkem dobře.
   • Ještě jednou si vše zopakujeme a příští týden (od 11.5.) si napíšeme krátký test na tuto látku
    (určité a neurčité členy, slůvka mein – dein).
   • Vypracujte si cvičení PS 37/10 a 38/14 a přeložte tyto věty:
    Opakování 4. lekce:
    1. Je to tvoje tužka? To přece není tužka, to je propiska.
    2. Je to Martinův sešit? Ne, to je můj blok.
    3. Tam je nějaký stůl. Ten stůl je velký a hnědý.
    4. Co je to? Je to pravítko? (mluvíme o něm poprvé)
    5. Tady je nějaká kočka. Je malá a černá.
   • Vše mi opět pošlete jako fotku nebo scan do pátku na: jenukoly@gmail.com .
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Přírodopis
  1. Dokončíme nervovou soustavu. Učivo najdete na str. 50 -51 v učebnici.
  2. Přečtěte si o koncovém mozku, shrnutí učiva a ústně zkuste odpovědět na otázky za kapitolou.
  3. Zápis najdete zde: Mozek3
  4. Zopakujte si význam jednotlivých částí mozku v tomto cvičení
  5. V DmSoftware pro vás bude připraven online test na nervovou soustavu. Test vyplňte a odešlete 6.5. Test bude možné vyplnit jen tento den, bude ohodnocen známkou s hodnotou 0,3. Na test máte 20 minut a můžete jej otevřít jednou, k otázkám se můžete vracet.
 • Fyzika
 • Chemie 
  1. Zopakujte si učivo Významné oxidy v pracovním sešitě 55/11 a 57/12.
  2. Cvičení najdete i v online verzi pracovního sešitu: 55/11, 57/12
  3. Posledními dvouprvkovými sloučeninami jsou sulfidy, které najdete na str. 67. Přečtěte si tuto stranu, názvosloví si opět necháme na později.
  4. Zápis najdete zde: Sulfidy
 • Náboženství