Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře
8. třída – školní týden 16. – 20. 3. 2020
8. třída – školní týden 23. – 27. 3. 2020
8. třída – školní týden 30. 3. – 3. 4. 2020
8. třída – školní týden 6. – 10. 4. 2020
8. třída – školní týden 13. – 17. 4. 2020
8. třída – školní týden 20. – 24. 4. 2020
8. třída – školní týden 27. 4. – 1. 5. 2020
8. třída – školní týden 4. – 8. 5. 2020
8. třída – školní týden 11. – 15. 5. 2020
8. třída – školní týden 18. – 22. 5. 2020
8. třída – školní týden 25. – 29. 5. 2020
8. třída – školní týden 1. – 5. 6. 2020

 8. třída – školní týden 8. 6. – 12. 6. 2020

 • Matematika
  • Téma: Slovní úlohy
  • Chlapci a děvčata, v tomto týdnu si připomenete řešení slovních úloh pomocí rovnic, případně úvahou.
  • Vypočtěte úlohy z pracovního listu (PL SLOVNÍ ÚLOHY zadání), zaznamenejte postup řešení a odešlete do pátku 12. června.
  •  
 • Český jazyk a literatura 
  1. mluvnice – Opakování ze skladby
   • Vypracuj cvičení 7, 8, 9 na straně 31 v pracovním sešitě, oprav podle klíče.
   • Pozorně si přečti modrý rámeček na straně 46.
   • Vypracuj cvičení 1, 2, 3, 4 na straně 47 – 48, oprav podle klíče.
  2. literatura – Karel Hynek Mácha: Máj 
   • Přečti si básnickou sbírku Máj.
   • Vypracuj pracovní list Máj Karla Hynka Máchy: zde a odešli ho na prakticke.ukoly@gmail.com do 12. 6. 2020.
  3. sloh – Proveď zápis básnické skladby Máj do čtenářského deníku
 • Anglický jazyk
  • Úkoly na tento týden najdete zde.
 • Německý jazyk
  • Tento týden se ještě na chvíli podíváme do učebnice a zopakujeme si časování sloves.
  • Tématem 5. lekce jsou především záliby. My už jsme si na toto téma malou slovní zásobu vytvořili a teď si ji ještě trochu rozšíříme.
  • Podle vašeho sešitu nebo pracovního sešitu str. 48 si zopakujte časování sloves (ich spiele, du spielst…).
  • Poté vypracujte do sešitu cvičení z učebnice 51/3 a 4 (obě části).
  • Cvičení 4.a) čtěte nahlas, můžete se i sami nahrávat a poslouchat (tentokrát mi nahrávku posílat nemusíte) – trénujte.
  • Všimněte si: du tanzt (není tam tanzst) a ich bastle (není tam ich bastele). Jinak jsou tato slovesa pravidelná a můžete jim dávat koncovky tak, jak jsme se to učili nebo podle vzoru v pracovním sešitě str. 48.
  • Foto celého úkolu mi pošlete opět do pátku 12.6. na e-mail: jenukoly@gmail.com.
  • Tento týden je učiva méně, využijte ho tedy také na doplnění úkolů, na které jste dosud neměli čas.
   Vzhledem k tomu, že už se budeme scházet opět ve škole, ruším úterní online hodiny!
 • Dějepis
 • Zeměpis
  • Milí žáci. Blížíme se téměř ke konci poznávání krás ČR. Tento týden si něco povíme o Olomouckém kraji.
  • Stáhněte si prezentaci (Olomoucký kraj), pročtěte si ji a udělejte zápis. Nezapomeňte dodat krajské město, počet obyvatel, sousedící kraje a rozlohu kraje.
  • Z učebnice (interaktivní) ze strany 77 si procvičte všechny záložky IC- jsou 4.
  • Z interaktivního PS si procvičte stranu 39 – cvičení 3 a 4.
 • Přírodopis
  1. Dokončili jsme a zopakovali hormony a žlázy s vnitřním vyměšováním.
  2. Dalším učivem jsou Smysly.
  3. Učivo najdete v učebnici na str. 56. Přečtěte si úvod, hmat přeskočte a dál si přečtěte Zrak až po obrázek Stavba oka.
  4. Prohlédněte si 3D model oka: zde
  5. Zde si můžete pustit výukové video k tématu: video
  6. Zápis najdete zde: Smyslová ústrojí, zrak
 • Fyzika
  • Podívejte se na prezentaci: Elektrická práce.
  • Do sešitu si udělejte zápis – stránka 3, 4 a řešený příklad na straně 7.
  • Za DÚ spočítej z učebnice příklad 1. na straně 160.
 • Chemie 
  1. Zopakujte si značky prvků a názvoslovná zakončení (tabulka str. 61)
  2. Budeme pokračovat učivem Kyseliny.
  3. První skupinou jsou bezkyslíkaté kyseliny a tou nejvýznamnější je kyselina chlorovodíková.
  4. Učivo je v učebnici na str. 70 -71. Přečtěte si jej. 3.
  5. Pusťte si následující video k tématu: zde
  6. Zápis najdete zde: Kyseliny bezkyslíkaté
  7. Zkuste v tomto cvičení rozdělit kyseliny na kyslíkaté a bezkyslíkaté: zde
 • Náboženství