Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře
Školní týden 12. – 16. 10. 2020
Školní týden 19. – 23. 10. 2020
Školní týden 2. – 6. 11. 2020

Školní týden 9. – 13. 11. 2020

 • NOVÝ ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE
 • Matematika
 • Český jazyk a literatura pro 8. B
  1. mluvnice – Příslovečné určení
   • prostudovat prezentaci Příslovečné určení (uložena na Teams v sekci Soubory – Výukové materiály)
   • jako zápis do sešitu opsat stránku č. 7 a 16 z prezentace, písemně vypracovat str. č. 12
  2. literatura – Jonathan Swift: Cesta do země Hvajninimů (IV. díl knihy Gulliverovy cesty)
   • četba a zápis do čtenářského deníku
  3. sloh  – Charakteristika literárních postav – ukázky
   • charakteristika postav z ukázek na str. 114, 115, 116 ústně
   • str. 118, cv. 10 písemně do sešitu
   • napiš charakteristiku vybrané literární postavy a odevzdej na Teams Zadání Charakteristika literární postavy do pátku 13. 11. 2020
 • Český jazyk a literatura pro 8. A
 • Anglický jazyk pro 8. A
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Anglický jazyk pro 8. B
 • Německý jazyk
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Přírodopis
  • V tomto týdnu dokončíme kosterní soustavu. Stavbu kostry jsme již probrali a teď se ještě zaměříme na růst a stavbu kostí.
  • Zopakujte si stavbu kostry dolní končetiny: Dolní končetina
  • Učivo najdete v učebnici na str. 20 – 21. Projděte si jej, prohlédněte si obrázek stavby kosti. Zápis najdete zde a na MS Teams.
  • Stavbu kosti si procvičte v tomto interaktivním cvičení: Stavba kosti
  • Pro zájemce: Další procvičování stavby kostry:  Stavba kostry
  • V online hodině spolu cvičení projdeme a učivo si vysvětlíme.
  • Na příští týden připravím online kvíz na kosterní soustavu.
 • Fyzika
  • Nové učivo – Tón, výška tónu – str. 170
  • Kmitočet (frekvence)
  • Kterou vlastnost zvuku a jak ovlivňuje frekvence?
  • Jak značíme frekvenci, jakou má jednotku?
  • Jakou hodnotu má horní a dolní hranice slyšitelnosti, co tyto pojmy znamenají? (str. 172)
  • Co víš o infrazvuku a ultrazvuku? (str. 173)
  • Odraz zvuku (str. 177)
  • Jak vzniká ozvěna, jak daleko a proč musí být od zdroje zvuku překážka?
  • Kdy nastává dozvuk? Čím se liší od ozvěny? Uveď příklad dozvuku.
  • Spočítej příklad 17 na straně 180.
 • Chemie 
  • V tomto týdnu dokončíme učivo Složení a třídění směsí. Zbývají nám tři metody – vyluhování, sublimace a chromatografie.
  • Učivo je na str. 20 – 21 nebo zde. Přečtěte si o těchto třech metodách.
  • Přehrajte si pokus: Sublimace
  • Metody oddělování složek směsi si zopakujte v tomto cvičení: Oddělování složek směsi 
  • V online hodině dokončíme str. 19 v pracovním sešitě a učivo před online kvízem zopakujeme. Podíváme se na pokus chromatografie. Odpovíme na otázky v učebnici na str. 20 -21
  • Po probrání učiva vypracujte online kvíz na učivo Směsi a Oddělování složek směsi. Najdete jej v MS Teams dne 12.11.  Kvíz bude přístupný jen tento den a ohodnocen známkou. Pozdní odevzdání již nebude možné.
 • Výtvarná výchova 8. A
  • ti, co už začali tvořit obraz z písmen a mají je ve škole, si je dodělají po návratu do školy, ti, co toto téma ještě nezačali si je mohou vytvořit nyní doma
  • technika výrazné barevné malby (varianty: tempery, anilinky, fixy, pastelky), formát A4 bílý papír
  • v prezentaci máte ukázky (inspiraci), jak by mohly vaše práce vypadat, věc, zvíře, jídlo, cokoliv tvořené z písmen nebo slov vystihující danou věc (např. meloun tvořený ze slova MELOUN)
  • po dokončení nemusíte malby fotit a zasílat, stačí, když mi je dodáte po návratu do školy
 • Výtvarná výchova 8. B
  • Práce do výtvarné výchovy bude spojena s projektem do angličtiny. Na výběr budou 2 témata, podrobnosti vysvětlím v úterní on-line hodině angličtiny. Pokud by se někdo nemohl zúčastnit této on-line hodiny, budou instrukce k projektu na Teams v sekci ´Soubory / Výukové materiály´. Termín dokončení je pondělí 16. listopadu 2020.
 • Pracovní činnosti