Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře
Školní týden 12. – 16. 10. 2020
Školní týden 19. – 23. 10. 2020
Školní týden 2. – 6. 11. 2020
Školní týden 9. – 13. 11. 2020

Školní týden 16. – 20. 11. 2020

 • NOVÝ ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE
 • Matematika
  • Téma: Slovní úlohy o společné práci
  • Chlapci a děvčata, v tomto týdnu si procvičíme řešení náročnějších slovních úloh o společné práci řešených pomocí rovnic. Domácí úkol bude zadán ve čtvrtek, řešení zašlete během pátku.
  • K přípravě na přijímací zkoušky se sejdeme on-line s 9.A v pátek od 11:45, s 9.B již v pondělí od 7:55, připravte si pomůcky.
  • Pokud jste si ještě nezakoupili publikaci „Přijímačky v pohodě“ z vydavatelství Taktik, neváhejte.
 • Český jazyk a literatura
  1. mluvnice – Zvuková stránka věty
   • do sešitu písemně vypracuj cv 1. v učebnici na str. 18
   • cv. 2 na str. 18 v učebnici vypracuj ústně
   • vypracuj cv. 1 – 3 v pracovním sešitě na str. 11
  2. literatura – Václav Havel
   • podle zeleného rámečku na str. 92 v čítance vypracovat písemně zápis do sešitu
   • přečíst ukázku z Odcházení v čítance na str. 90 – 92
   • Epigramy K. H. Borovského (do středy 18. 11. 2020 poslat úkol z minulého týdne na Teams Zadání Epigramy)
  3. sloh Popis pracovního postupu
   • opiš modrý rámeček na str. 108
   • do sešitu vypracuj cv. 1. a) na str. 109 v učebnici
   • ústně cv. 2 na str. 109 v učebnici
 • Anglický jazyk
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Anglická konverzace 9. A
  • Samostatná práce – písemně: práce s textem – čtení, vyhledávání informací, slovní zásoba. Práce bude na Teams v sekci ´Zadání´ ve středu 18. listopadu 8 – 14 hod. Termín odevzdání je 18. listopadu do 14:00 hod. Pokud někdo nemůže vypracovat úkol v tomto termínu, napište mi omluvenku předem a já se s vámi dohodnu na náhradním termínu.
 • Anglická konverzace 9. B
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Německý jazyk
  • Tento týden se naučíme další dvě nepravidelná slovesa a vše si procvičíme.
  • V učebnici na straně 17 si pročtěte slovesa Ski laufen a lesen (17/10-a) a zapište si do sešitu jejich časování (na okraji stránky).
  • Do sešitu vypracujte cvičení z učebnice 17/10-b+c. A abychom si zopakovali také slovesa fernsehen a Rad fahren, vypracujte z pracovního sešitu str. 13/cv. 12.
  • Všechny úkoly opět vyfoťte a pošlete přes zadání v Teams do pátku 20.11. Vytvořím tam opět zadání s názvem „úkoly, týden 16.-20.11.“.
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Přírodopis
  • Probrali a zopakovali jsme fyzikální vlastnosti nerostů. Dále se budeme zabývat systémem nerostů. Začneme těmi nejjednoduššími – prvky.
  • V učebnici je téma na str. 16. Přečtěte si o zlatu, grafitu, diamantu a síře. V online hodině spolu učivo projdeme. Zápis můžete najít i zde a na MS Teams. V hodině také vypracujete kvíz na opakování rozmnožování člověka.
  • V tomto cvičení vyberte, které nerosty jsou prvky: Prvky – cvičení
  • Zopakujte si vlastnosti nerostů vyluštěním křížovky: Křížovka
  • Pro zájemce: Výukové video na dané téma: Prvky
 • Fyzika
 • Chemie 
  • Zopakujte si vědomosti v interaktivním cvičení: Hnědé uhlí
  • Dalším neobnovitelným zdrojem energie je ropa. Přečtěte si v učebnici str. 23. Učivo ze str. 24 – Zpracování ropy frakční destilací probereme v online hodině. Učivo si také procvičíme vypracováním úkolů v pracovním sešitě. (8, 9, 10/ str. 12)
  • Zápis najdete zde nebo na MS Teams.
  • Přehrajte si pokus: Ropná skvrna. Zamyslete se nad otázkami u pokusu.
  • Pro zájemce: Zkuste si vybírat ano – ne v tomto cvičení: Paliva  a zopakujte si tak informace o zdrojích energie.
  • V online hodině ve středu 18.11. vypracujete kvíz na redoxní reakce. Ohodnocen bude známkou.
 • Občanská výchova
  • Online hodina: středa 18. 11. 2020
  • V průběhu hodiny si zopakujeme učivo minulé hodiny – tři základní právní systémy ve světě:
   1. Evropsko – kontinentální systém práva
   2. Anglosaský systém práva
   3. Islámské (muslimské) právo
  • V online hodině se budeme podrobněji zabývat islámským právem, kde si objasníme:
   1. co je to šaría,
   2. z čeho vychází islámské právo – co je považováno za pramen práva,
   3. jak vypadají některá nařízení koránu,
   4. jaké je postavení žen v muslimské společnosti.
  • Zápis budeme provádět v průběhu online hodiny. Součástí hodiny bude Vaše samostatná práce, která bude klasifikována. Na její podobě a termínu odevzdání se domluvíme na online hodině.
 • Mediální výchova
  • Mediální obsahy a sdělení – používání manipulace v médiích
  • realizováno v hodině literatury v tématu Václav Havel