Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

 9. třída – školní týden 16. – 20. 3. 2020

 • Matematika
 • Český jazyk a literatura
  1. mluvnice – učebnice strana 144 -156 Souhrnné testy (každý den vypracovat do sešitu 1 test, odpovědi zkontrolovat z klíče, zapsat počet bodů)
  2. literatura – výběr básně na recitační soutěž (rozsah 8 slok )
  3. sloh – slohová práce na téma Důležitý okamžik v mém životě ( rozsah A4, písmo 9 – 12, termín odevzdání 17. 3. 2020 na prakticke.ukoly@gmail.com)
 • Anglický jazyk
  • Každodenní angličtina – hovorové fráze a výrazy
   Pracovní sešit str. 30 – celá.
 • Konverzace AJ
 • Německý jazyk
 • Dějepis
  • Přečtěte si v UČ str. 55 – 57 a odpovězte na otázky. Odpovědi vypracujte přímo do sešitu, budete se podle nich učit. Po návratu do školy si vše zopakujeme a budeme pokračovat v dalším učivu. Přistupujte proto k vypracovávání odpovědí zodpovědně.
  • Menší nadpis: Letecká bitva o Británii
   Kdo to byl Winston Churchill?
   Proč došlo k leteckému útoku na Velkou Británii?
   Jak se nazývá britské a německé letectvo?
   Kdy bitva probíhala a jaký byl její výsledek?
   Na britské straně létali i českoslovenští letci. Najdi na internetu jména alespoň tří z nich.
  • Video: Den bombardování Londýna na https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-bombardovani-londyna-7-zari-152387
  • Menší nadpis: Obsazení Balkánu
   Které balkánské země a kdy Německo obsadilo?
  • Menší nadpis: Přepadení Sovětského svazu
   Kdy a proč napadlo Německo SSSR?
   Popiš postup německých vojsk, kde se zastavil?
   Kdy a kde byla německá armáda poprvé poražena? Jaký obrat ve válce tato bitva znamenala?
   Kdy a kde došlo k největší tankové bitvě II. světové války?
   Vysvětli pojmy „Spojenci“ a „československá exilová vláda“.
  • Video: Den, kdy Hitler napadl Sovětský svaz na https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-hitler-napadl-sovetsky-svaz-22-cerven-151262Můžete zkusit následující cvičení D9 a správné řešení mi zašlete na e-mail: jenukoly@gmail.com. Úspěšní řešitelé dostanou malou jedničku.
 • Zeměpis
  • PRŮMYSL – učebnice str. 50 
   Do sešitu zapiš nadpis Struktura průmyslu a překresli SCHÉMA ze strany 50
  • LOKALIZAČNÍ FAKTORY- učebnice str. 51
   Do sešitu přepiš 1. odstavec a překresli SCHÉMA ze strany 51
 • Přírodopis
  Žáci se mohou zdarma zaregistrovat na internetových stránkách http://ucebnice.online/. Po registraci klikněte na katalog. K dispozici je zde interaktivní učebnice přírodopisu a chemie i pracovní sešit, které používáme i v tištěné podobě v hodinách. V učebnici jsou rovněž k učivu videa s pokusy (označené ikonou kamery), interaktivní cvičení (označené IC) Na spodní liště mohou žáci přepínat mezi učebnicí (UČ) a pracovním sešitem (PS)
  Přírodopis 9

  1. Opakování učiva: Sopečná činnost – tištěná učebnice str 53/ otázky a úkoly 1-11 ústně, učebnice online: PS str. 27 – ústně
  2. Nové učivo – Vnější geologické děje, zvětrávání – tištěná učebnice str. 53 – 54 – pročíst
  3. Zápis – viz příloha Vnější geolog. děje, zvětrávání
  4. Video – Jak vzniká zemětřesení:
   https://www.youtube.com/watch?v=ydbFUbDVLEg&list=PL0APKSsMMMZSKywgFT1kDIZhb4EiE2k91&index=24
 • Fyzika
 • Chemie 
  • Opakování – karbonylové sloučeniny – v interaktivní učebnici chemie str. 60 – 61 – interaktivní cvičení označená IC
  • Karboxylové kyseliny – str. 62 – 63, pročíst, shlédnout pokus Reakce kovů a hydroxidů s kyselinami
  • Zápis – viz příloha Karboxylové kyseliny , křížovku překreslit nebo vytisknout a nalepit do sešitu a doplnit
  • Opakování – Pracovní sešit str 34/1,2,3
 • Občanská výchova