Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře
Školní týden 12. – 16. 10. 2020
Školní týden 19. – 23. 10. 2020
Školní týden 2. – 6. 11. 2020
Školní týden 9. – 13. 11. 2020
Školní týden 16. – 20. 11. 2020

Školní týden 23. – 27. 11. 2020

 • NOVÝ ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE
 • Matematika
  • Téma: Slovní úlohy o společné práci, lomené výrazy
  • Chlapci a děvčata, v tomto týdnu si procvičíme řešení náročnějších slovních úloh o společné práci řešených pomocí rovnic a seznámíme se s lomenými výrazy. Domácí úkol bude zadán ve čtvrtek, řešení zašlete během pátku.
  • K přípravě na přijímací zkoušky se sejdeme on-line s 9.A v pátek od 11:45, s 9.B v pondělí od 7:55, připravte si pomůcky.
  • Pokud jste si ještě nezakoupili publikaci „Přijímačky v pohodě“ z vydavatelství Taktik, neváhejte, budeme je využívat k přípravě k přijímacím zkouškám.
 • Český jazyk a literatura
  1. mluvnice – Pravopis a výslovnost přejatých slov
   • ústně cv 1. v učebnici na str. 20
   • do sešitu vypracovat cv. 2 v učebnici na str. 20
   • vytvořit věty se slovy ze cvičení 3. a) v učebnici na str. 20, pak cvičení odevzdat na Teams Zadání Tvoření vět s přejatými slovy do pátku 27. 11. 2020
  2. literatura –  Charles Dickens: Vánoční koleda
   •  opsat zápis do sešitu z literatury dle pracovního listu Charles Dickens (zde)
   •  společná četba ukázky z Vánoční koledy v online hodině
  3. sloh Osnova popisu pracovního postupu
   • opsat modrý rámeček na str. 109
   • přečíst ukázky ve cv. 4 a 5 v učebnici na str. 110
   • vybrat si jedno z témat ze cv. 6 v učebnici na str. 110 a napsat popis pracovního postupu do slohového sešitu, odevzdat v hodině slohu v pátek 4. prosince 2020
 • Anglický jazyk
  • Práci na tento týden najdete zde
 • Anglická konverzace 9. A
  • Samostatná práce – písemně: Na Teams v sekci ´Zadání´ budete mít (středa 25.11.) pracovní list, který vypracujete do sešitu JAK – anglická konverzace a připravíte si to na středu 2. prosince, kdy už budete ve škole.
 • Anglická konverzace 9. B
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Německý jazyk
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Přírodopis
  • V rámci opakování si přehrajte video z cyklu NEZkreslená věda: Diamant
  • Probrali jsme nerosty, které se v přírodě vyskytují jako prvky. Další skupinou jsou sulfidy a halogenidy. Učivo je na str. 19, pročtete si jej. Probereme je společně v online hodině.
  • Zápis najdete zde a na MS Teams.
  • V tomto výukovém videu (od 11. minuty) najdete i sulfidy a halogenidy: Sulfidy a halogenidy
  • V tomto interaktivním cvičení zkuste pojmenovat probrané minerály: Poznávání nerostů
  • Pro zájemce: Podívejte se, jak to vypadá v muzeu soli na ostrově Fuerteventura: Muzeum soli  
 • FyzikaVedení elektrického proudu opakování (str. 50)
  • Písemně odpověz na otázky:
   1. Za jakých podmínek prochází obvodem elektrický proud?
   2. Co je vodič a co je izolant? Uveď příklad.
   3. Čím je tvořen elektrický proud?
   4. Které částice vedou proud v kovech?
  • Vedení elektrického proudu v kovech (str. 51)
  • Nejdříve se podívejte na video.
   1. Proč destilovaná voda nevede elektrický proud?
   2. Proč voda s kuchyňskou solí el. proud vede?
   3. Vysvětli pojem elektrolyt. (str. 52)
   4. Čím se liší vedení proudu v elektrolytech od vedení proudu v kovech? (zelený otazník str. 53)
    Odpověď najdeš v odstavečku nad obrázkem: Při průchodu elektrického proudu …….
   5. Jak se dá vedení proudu v elektrolytech využít? (str. 53 dole, str. 54 nad žlutým rámečkem). Rámeček nepiš.
 • Chemie 
  • Minulý týden jsme probírali ropu, zopakujte si informace o ropě v tomto videu z cyklu NEZkreslená věda: Ropa
  • Pokračujeme v učivu Paliva – podíváme se na zemní plyn a elektrárny v ČR. Zemní plyn si nastudujte sami v učebnici na str. 25, v online hodině si učivo zopakujeme a společně probereme elektrárny.
  • Zápis je opět zde a na MS Teams.
  • Zopakujte si učivo: Fosilní paliva
  • V pracovním sešitě vypracujeme v online hodině str. 13.
  • Pro zájemce na upevnění učiva výukové video: Ropa a zemní plyn 
 • Občanská výchova
  • Online hodina: středa 25. 11. 2020
  • V minulých hodinách jsme se zabývali vývojem práva a právních norem, rovněž jsme se seznámili s existencí tří právních systémů ve světě.
  • Tématem online hodiny bude „Právní systém České republiky“. Během této hodiny si objasníme:
   • co je to právní řád,
   • pojmy – právní odvětví, právní předpis, právní norma (rozdíl mezi normou právní a normou morální – „Právo je minimum morálky).
  • Na závěr si pomocí praktického cvičení upevníme probrané učivo.
  • Zápis budeme provádět v průběhu online hodiny.
 • Mediální výchova
  • Možnosti tvorby mediálního sdělení
  • kniha, komiks, e- kniha, audiokniha, film, seriál, divadlo, rozhlasová hra, muzikál
  • realizováno v hodině literatury v tématu Vánoční koleda Charlese Dickense
 • Výtvarná výchova