Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře
9. třída – školní týden 16. – 20. 3. 2020
9. třída – školní týden 23. – 27. 3. 2020
9. třída – školní týden 30. 3. – 3. 4. 2020
9. třída – školní týden 6. – 10. 4. 2020
9. třída – školní týden 13. – 17. 4. 2020
9. třída – školní týden 20. – 24. 4. 2020
9. třída – školní týden 27. 4. – 1. 5. 2020
9. třída – školní týden 4. – 8. 5. 2020
9. třída – školní týden 11. – 15. 5. 2020
9. třída – školní týden 18. – 22. 5. 2020

9. třída – školní týden 25. – 29. 5. 2020

 • Matematika pro 9. A
  • Téma na tento týden – Řešení slovních úloh pomocí rovnic.
  • Zadání všech slovních úloh najdete na: Slovní úlohy řešené rovnicemi
  • Ukázkové řešení některých úloh najdete na internetu Řešení některých sl. úloh
  • Žáci, kteří se připravují na přijímací zkoušky, mají za úkol si projít všechny příklady. Pokud si s některým nebudou vědět rady, můžeme si jeho řešení vyzkoušet v pondělí ve škole.
  • Žáci, kteří studují z domova, mají za úkol vybrat si čtyři slovní úlohy a pokusit se je vyřešit. Samozřejmě, že si nebudou vybírat ty, které jsou vyřešené v následujícím odkazu. Vyřešené úlohy mi zašlou! Pomůže vám možná i video YouTube: rovnice
 • Matematika pro 9. B
  • Milí žáci, tento týden si zopakujete učivo vypracováním str. 230, 231 a 236 v pracovním sešitě.
  • Dále vypracujete pracovní list: pracovní list M
  • S žáky, kteří se připravují na přijímací zkoušky ve škole, zkonzultuji všechny vypracované příklady v pondělí 1. 6.
  • Ostatní žáci pošlou vyfocené stránky a pracovní list do pátku 29. 5. V případě jakýchkoli problémů s řešením příkladů pište.
 • Český jazyk a literatura
  1. mluvnice – Věta a souvětí
   • Pozorně si přečti modrý rámeček na straně 23.
   • Vypracuj cvičení 1, 2, 3, 4, 6 na str. 23 – 25, oprav podle klíče.
  2. literatura – Jiří Svetozar Kupka: Krvavé jahody
   • Přečti ukázku v čítance na straně 43 – 45.
   • Do sešitu z literatury opiš název ukázky, jeho autora a výtah z knihy (na straně 43, 1. odstavec pod nadpisem).
  3. sloh – Charakteristika
   • Modré rámečky na str. 111 a 112 opiš do sešitu ze slohu.
   • Vyber si jednu osobnost na fotografiích ve cvičení 4 na straně 112, pojmenuj ji a podle svého prvního dojmu ji charakterizuj podle osnovy v modrém rámečku na straně 112.
   • Svou charakteristiku zašli na prakticke.ukoly@gmail.com do 29. 5. 2020.
 • Anglický jazyk
 • Konverzace AJ
 • Německý jazyk
  • Tento týden se opět vrátíme k povídce na pokračování. Lauru a Simona jsme opustili ve
   chvíli, kdy nesli do čistírny kabát dědy Breuera a po cestě z jeho kapsy vypadly zlaté mince.
   Ve stejnou chvíli se z novin dozvěděli, že v muzeu někdo zlaté mince ukradl. Nyní do příběhu
   vstoupí další osoba…
  • Kap. 5 Clarissa
  • Opět si kapitolu přečtěte a vypracujte pracovní list: Prac. list Clarissa
   (nemusíte si jej tisknout, vypracujte do sešitu). Foto hotového úkolu mi pošlete do neděle 31.5. na e-mail: jenukoly@gmail.com.
  • Ve 3. lekci jsme se učili slovní zásobu na téma jídlo a popis dne. Příští týden (od 1.6.) si
   slovíčka z této lekce zopakujeme formou kahootu.
 • Dějepis
  • Minulý týden jsme skončili u tzv. únorového převratu v roce 1948. Tento týden si přečtete o tom,
   jak se komunistický režim v Československu upevňoval. Začíná doba totality.
  • Přečtěte si v učebnici str. 88 – 91 a podle přiložené prezentace: Upevňování komunistického režimu si udělejte zápis.
  • Poté vyplňte pracovní list: PL_ČSR 50. léta a nalepte si jej do sešitu místo zápisu. Vyplněný pracovní list mi pošlete opět jako foto nebo scan do neděle 31.5. na email: jenukoly@gmail.com.
  • Proces s Miladou Horákovou: video
  • V příštím týdnu (od 1.6.) si napíšeme krátký opakovací test na ČSR po válce (prezentace z
   posledních dvou týdnů nebo v učebnici str. 84 – 91).
 • Zeměpis
 • Přírodopis
  1. Na opakování učiva jsem připravila doplnění do textu a osmisměrku na téma Půda. Najdete ji v domácích úkolech na dm.software nebo zde: Osmisměrka Půda. Pošlete mi řešení do 29. 5.
  2. Novou kapitolou je Vznik a vývoj života na Zemi.
  3. V učebnici je učivo na str. 65 – 66. Přečtěte si o různých teoriích na vznik života a o životě Charlese Darwina.
  4. Zápis je zde: Vznik a vývoj života, Charles Darwin 
  5. Můžete si přehrát následující krátké video k tématu: video
  6. Pro zájemce: Kvíz na horniny, půdu a vodu
 • Fyzika
  • Naše Galaxie
  • Zápis:
   • 1. část: Naše Galaxie = Mléčná dráha (str. 161-162 – učebnice)
   • 2. část: Galaxie –
    • definice galaxie (1. stránka prezentace)
    • rozdělení galaxií podle tvaru
    • základní části spirální galaxie
    • větší struktury (poslední stránka prezentace)
  • Zajímavosti o Mléčné dráze najdeš zde:
   1. Mléčná dráha – zajímavosti1,
   2. Mléčná dráha – zajímavosti 2
 • Chemie 
  1. Poslední skupinou sacharidů jsou polysacharidy. V učebnici je učivo na str. 74 nebo v interaktivní učebnici zde
  2. Přečtěte si informace o škrobu a glykogenu.
  3. Zápis najdete zde: Polysacharidy1
  4. Zopakujte si, v čem se nachází jednotlivé sacharidy v tomto cvičení: cvičení
  5. Pro zájemce: Video o výrobě cukru: video
 • Občanská výchova
 •