Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

9. třída – školní týden 16. – 20. 3. 2020
9. třída – školní týden 23. – 27. 3. 2020


9. třída – školní týden 30. 3. – 3. 4. 2020

 • Matematika
  • třída 9. A
   • řešení úkolů z minulého týdne: 
    https://drive.google.com/drive/folders/1FQafjstVjnRR2j2AIVmh6h7BvyRFa5dp
   • v PS si najděte test na straně 231. (příklad 5 – urči smysl výrazu znamená určit podmínky, jmenovatel se nesmí rovnat nule). Pokud něco nebudete vědět, najděte si to v učebnici nebo ve starších PS. Všechno jsme brali! Vyplněný test vyfoťte nebo naskenujte a pošlete mi na email : dalihodova@gmail.com
  • třída 9. B
   • Výsledky příkladů z minulého týdne: Výsledky
   • Tento týden budete postupně řešit online testy v DM software. Musíte být přihlášeni pod svým účtem, ne účtem rodičů. Testy budou k dispozici v pondělí, ve středu a v pátek vždy do 15:00h, proto nezmeškejte jejich vyplňování. Budete řešit vždy 4 úlohy v časovém limitu 45 min. Každý test můžete spustit pouze 2 krát, po uvedeném čase testy již nelze spustit a nebudete mít splněný úkol. 
   • Procvičování ilustračních testů CERMAT – Testy z řádných termínů na stránce:
    https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-
    matematika 
   • Pro zájemce: soubor příkladů k přijímacím zkouškám – 6.lekce
 • Český jazyk a literatura
  1. mluvnice – Opakování shody přísudku s několikanásobným podmětem,
   • učebnice strana 67 – opsat modré rámečky,
   • do sešitu napsat cvičení 25, 26, 27
  2. literatura – zhlédnout na youtube film Dobrý voják Švejk animovaný
   • vypracovat přiložený pracovní list a poslat na prakticke.ukoly@gmail.com do pátku 3. dubna 2020
   • pracovní list Švejk
  3. sloh – Slohové postupy a jazykové prostředky
   • do sešitu ze slohu opsat modré rámečky z učebnice ze strany 137 (opakování pojmů)
   • pomocí internetu najít synonyma ke slovům ze cvičení 10, 11, vypracovat do sešitu
 • Anglický jazyk
 • Konverzace AJ
 • Německý jazyk
  • Projekt vypracujte dozadu do sešitu jako obvykle a jako fotku nebo scan mi jej pošlete zase
   nejpozději v pátek na e-mail: jenukoly@gmail.com. Tentokrát nic nepište do wordu, vše prosím do sešitu!
   V tomto projektu můžete popustit uzdu své fantazii a vymyslet výlet na místo, kam byste opravdu
   chtěli jet, nebo kde už to znáte a rádi byste tam vzali i své spolužáky. Může to být kdekoliv v ČR, ale
   všechno, co napíšete, musí skutečně existovat! Samozřejmě vyhledávejte informace na internetu.
  • Projekt Nr. 5: Unser Schulausflug
   Termín: 03.04.2020
   Používejte jen přítomný čas!

   1. Plant einen Ausflug für drei Tage für euere Klasse – schreibt in Sätzen, wohin ihr fahrt, wo
    ihr eine Unterkunft habt und warum gerade dieser Ort interessant ist.
    (Naplánujte pro vaši třídu výlet na tři dny – napište ve větách, kam pojedete, kde se
    ubytujete a proč je právě toto místo zajímavé)
   2. Plant für jeden Tag einen Ausflug in die Umgebung – ihr müsst beschreiben, wohin ihr geht
    oder fahrt, wie weit es ist, was ihr dort sehen könnt oder welche Aktivität ihr dort machen
    könnt.
    (Naplánujte na každý den nějaký výlet do okolí – musíte popsat, kam půjdete nebo pojedete,
    jak je to daleko, co tam uvidíte nebo jakou aktivitu tam budete dělat.)
   3. Schreibt für euere Klasse eine Speisekarte für die drei Tage – d.h. Frühstück, Mittagessen
    (wahrscheinlich in einem Paket für den Ausflug) und Abendessen mit min. zwei Speisen
    (Sestavte pro vaši třídu jídelníček na celé tři dny – tzn. snídani, oběd (nejspíš do balíčku na
    výlet – co v balíčku bude?) a večeři alespoň o dvou chodech)
 • Dějepis
  • Přečtěte si v učebnici s. 60 – 63 a do sešitu si vypracujte zápis:
  • Protektorát Čechy a Morava
   • Komu byly podřízeny české státní orgány a kdo měl v protektorátu nejvyšší moc? Jaké byly
    jeho pravomoci a kdo jako první tuto funkci vykonával?
   • Jak byl omezován veřejný život Čechů a co všechno se změnilo?
   • Jak zasáhla okupace české hospodářství?
   • Co se za okupace vyrábělo v závodech Škoda Plzeň?
   • Vysvětli pojem totální nasazení.
   • Jak fungoval přídělový systém?
   • Jaká opatření byla zavedena vůči Židům a Romům?
   • Co vzniklo za protektorátu z bývalé pevnosti Terezín a k čemu tato pevnost slouží dnes?
    (zjistěte na internetu)
  • Úkol pro všechny!
   Poslechněte si následující píseň
   https://www.youtube.com/watch?v=CkSL3RkGVbI
   a vypracujte na jejím základě Pracovní list. Vyplněný mi jej opět pošlete na známý email: jenukoly@gmail.com.
 • Zeměpis
 • Přírodopis
  1. Učebnice str. 56-57 přečíst
  2. Zápis – viz příloha Krasové oblasti, působení mořské vody
  3. www.ucebnice-online.cz str. 56 – video Krasové jevy,
   str. 57 – video Působení vody (ikona kamery)
 • Fyzika
 • Chemie 
  1. Pokus www.ucebnice-online.cz str. 64 – Pokus „Nahé vejce“ (můžete si i sami doma vyzkoušet) a „Tajné písmo“
  2. Karboxylové kyseliny – str. 65 v učebnici – přečíst kyselina benzoová, palmitová, stearová
  3. Zápis – viz příloha Kyselina benzoová, stearová, palmitová
  4. Opakování – interaktivní cvičení (IC) na str. 64-65 v učebnici online