Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Školní týden 4. – 8. 1. 2021

NOVÝ ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE

 • Matematika
  • Téma: Funkce – pojem, přímá úměrnost
  • Chlapci a děvčata, v tomto týdnu se seznámíme s pojmem funkce, připomeneme si již známou přímou úměrnost, zaměříme se na vyjádření funkce rovnicí, tabulkou a grafem. Připravte si učebnice algebry a pracovní sešity – 2. díl, školní velké sešity a pomůcky na rýsování, tyto pomůcky jsou nezbytné. Domácí úkol bude zadán ve čtvrtek.
  • K přípravě na přijímací zkoušky se sejdeme on-line s 9.A v pátek od 11:45, s 9.B v pondělí od 7:55, připravte si pomůcky.
  • Pokud jste si ještě nezakoupili publikaci „Přijímačky v pohodě“ z vydavatelství Taktik, neváhejte, budeme je využívat k přípravě k přijímacím zkouškám.
 • Český jazyk a literatura
  1. mluvnice – Způsoby tvoření slov
   • zopakovat si způsoby tvoření slov podle tabulky na str. 22 v učebnici
   • ústně cv. 7, 8 na str. 23 v učebnici
   • do sešitu vypracovat cv. 2, 4, 9 a 10 na str. 23 – 24 v učebnici
   • vytvořit správné věty jako odpovědi na otázky v testu číslo 4 na str. 27 v učebnici, věty odevzdat na Teams Zadání Test č. 4 do pátku 8. 1. 2021
  2. literatura – Jakub Arbes: Svatý Xaverius
   • prostudovat prezentaci Jakub Arbes (uložena na Teams v záložce Soubory), opsat stránku číslo 4 jako zápis do sešitu z literatury
   • společná četba ukázky z romaneta Svatý Xaverius v online hodině (uložena na Teams v záložce Soubory)
  3. sloh Charakteristika vnitřní, vnější, přímá, nepřímá (opakování)
   • opsat první modrý rámeček na str. 111 do sešitu ze slohu
   • procvičování jednotlivých druhů charakteristik podle fotografií ve cvičení 4 na straně 112
 • Anglický jazyk
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Anglická konverzace 9. A
  • Samostatná práce – práce s mluveným textem. Na Teams budete mít v záložce Soubory – výukové materiály video, v záložce Zadání budete mít úkoly k tomuto videu, které vypracujete a pošlete ve čtvrtek 7. ledna 12:00-13:30 hod.
 • Anglická konverzace 9. B
 • Německý jazyk
 • Dějepis
 • Zeměpis
  • Místo online hodiny prosím dodělejte vaše projekty, které máte ve skupině. Udělejte prezentaci (úvodní snímek- název náboženství; hlavní charakteristika; rozložení na světě; obrázky, mapa)
  • Můžete přidat i krátké video.
 • Přírodopis
  • V tomto týdnu uzavřeme učivo Nerosty. Téma jsme již probrali a zbývá vám dokončit zápis. Každá třída skončila s jeho vypracováním jinde, proto vám jej vložím zde a na MS Teams celý a sami si najděte, která část vám chybí.
  • Zopakujte si křemičitany v tomto online cvičení: Cvičení
  • Zájemci si mohou probrané učivo upevnit v tomto výukovém videu:  Fosforečnany, křemičitany, organolity 
  • V tomto pracovním sešitě si učivo můžete také zopakovat: Pracovní sešit
  • Cvičení projdeme v online hodině. 
 • Fyzika
 • Chemie 
  • Ve škole jsme si vyzkoušeli sestavit modely molekul alkanů a cykloalkanů. Věřím, že již také umíte vyjmenovat homologickou řadu alkanů (methan, ethan, ……..)
  • Dále se podíváme na vlastnosti a využití významných alkanů. Učivo je v učebnici na str. 39 – 40. Zápis k methanu a propan – butanu najdete zde a na MS Teams. V online hodině probereme benzín a naftu a učivo zopakujeme v pracovním sešitě.
  • V tomto cvičení si zopakujte, jak probíhá nedokonalé hoření methanu: Cvičení
  • Přehrajte si pokus: Vlastnosti propanbutanové směsi
  • Pro zájemce výukové video: Alkany
 • Občanská výchova
 • Mediální výchova
  • Mediální obsahy a sdělení – role médií v klíčových společenských situacích
  • realizováno v hodině literatury v tématu Jakub Arbes