Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře
Školní týden 12. – 16. 10. 2020
Školní týden 19. – 23. 10. 2020
Školní týden 2. – 6. 11. 2020

Školní týden 9. – 13. 11. 2020

 • NOVÝ ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE
 • Matematika
  • Téma: Slovní úlohy o pohybu
  • Chlapci a děvčata, v tomto týdnu si procvičíme řešení náročnějších slovních úloh o pohybu řešených pomocí rovnic.
  • Domácí úkol bude zadán ve čtvrtek, řešení zašlete během pátku.
  • K přípravě na přijímací zkoušky se sejdeme on-line s 9.A v pátek od 11:45, s 9.B již v pondělí od 7:55, připravte si pomůcky. Pokud jste si ještě nezakoupili publikaci „Přijímačky v pohodě“ z vydavatelství Taktik, neváhejte.
 • Český jazyk a literatura
  1. mluvnice – Zvuková stránka slova
   • učebnice str. 17, prostudovat modré rámečky, vypracovat cv. 1 ústně, cv. 2 a 3 písemně do sešitu
   • pracovní sešit str. 8, cv. 1 – 4, str. 10, cv. 1 – 3
  2. literatura – Počátky českého realismu: Karel Havlíček Borovský
   • opsat prezentaci Počátky českého realismu: Karel Havlíček Borovský (uložena na Teams v sekci Soubory – Výukové materiály)
   • přečíst ukázky z děl Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest svatého Vladimíra (uloženy na Teams v sekci Soubory – Výukové materiály
  3. sloh Subjektivně zabarvený popis
   • prostudovat prezentaci Subjektivně zabarvený popis (uložena na Teams v sekci Soubory – Výukové materiály), jako zápis do sešitu opsat stránku č. 1, 2, 3, 5 a 6
   • písemně vypracovat pracovní list Subjektivně zabarvený popis (uložen Teams v sekci soubory – Výukové materiály)
   • str. 108, ze cv. 2. b) si vybrat jedno téma, na které napsat subjektivně zabarvený popis a odeslat na Zadání Teams – Subjektivní popis děje do pátku 13. 11. 2020
 • Anglický jazyk
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Anglická konverzace 9. A
  • Samostatná práce – písemně: práce s textem – čtení, vyhledávání informací, slovní zásoba. Práce bude na Teams v sekci ´Zadání´ ve středu 11. listopadu 8 – 14 hod. Termín odevzdání je 11. listopadu do 14 hod. Pokud někdo nemůže vypracovat úkol v tomto termínu, napište mi omluvenku předem a já se s vámi dohodnu na náhradním termínu.
 • Anglická konverzace 9. B
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Německý jazyk
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Přírodopis
  • V tomto týdnu vypracujete online kvíz na téma Země ve vesmíru a Mineralogie. Kvíz vypracujete v online hodině, kdy vám bude zpřístupněn a odevzdáte jej.
  • Pokračovat budeme učivem Fyzikální vlastnosti nerostů – pevnost a soudržnost, optické vlastnosti, magnetické a elektrické vlastnosti. Učivo je na straně 14-15. Pročtěte si jej.
  • Zde si můžete přehrát výukové video: Optické vlastnosti
  • Zápis najdete zde nebo na MS Teams.  Vypracujte jej před online hodinou.
  • Zopakujte si pojmy v tomto cvičení: Minerály
 • Fyzika
  • Nové učivo – Transformátory – str. 42  nebo prezentace
  • K čemu slouží transformátor? (první věta ve žlutém rámečku na str. 44)
  • Z jakých tří částí se skládá transformátor?
  • Ke zdroji jakého napětí musí být připojena primární cívka a proč? (str. 42)
  • Nakresli si schematickou značku transformátoru.
  • Opiš druhou větu ze žlutého rámečku na str. 44
  • Z textu nad žlutým rámečkem si vypiš co platí, je-li p˃1 a co platí v opačném případě.
  • Na závěr opiš vzoreček, který je v rámečku dole.
  • Vyřeš příklady 7, 8 na str. 44.
  • Návod na řešení příkladů najdeš v odkaze.
 • Chemie 
  • Zopakujte si pojem koroze v tomto cvičení: Koroze
  • Dokončili jsme kapitolu Redoxní reakce. Na příští týden připravím online kvíz na uvedené učivo a vypracujete jej.
  • Třetí kapitolou jsou Zdroje energie. Učivo najdete na str. 21. Rozdělení zdrojů energie (úvod) si vypracujete sami. Přečtěte si učivo v učebnici a udělejte si zápis, který najdete zde nebo na MS Teams.
  • V online hodině probereme učivo Uhlí na str. 22. a vypracujeme str. 11 v pracovním sešitě.
  • Přehrajte si pokus: Rozklad uhlí a dřeva 
 • Občanská výchova
  • Online hodina: středa 11. 11. 2020
  • V průběhu hodiny si zopakujeme učivo minulé hodiny (vývoj práva, právo zvykové, právní obyčej, první písemné prameny práva). Dále se budeme zabývat třemi základními právními systémy, kterými jsou:
   • Evropsko – kontinentální systém práva: existence systému písemných právních norem (zákony, vyhlášky, nařízení).
   • Anglosaský systém práva: podstatou práva je precedens, který je považován za pramen práva.
   • Islámské (muslimské) právo: založené na formulacích svaté knihy Korán. Někteří muslimové považují Korán za pramen práva vyššího stupně než jiné právní normy (a to někdy i mezinárodní právní normy).
  • Zápis budeme provádět v průběhu online hodiny.
  • Následující týden si na toto učivo napíšeme jednoduchý test.
 • Finanční gramotnost
 • Výtvarná výchova
 • Mediální výchova
  • Mediální obsahy a sdělení – cenzura
  • realizováno v hodině literatury v tématu Karel Havlíček Borovský