Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

admin

Vážení rodiče, 

po velmi náročném školním roce Vám vedení školy spolu se všemi pedagogy přeje příjemně prožitý čas letních prázdnin Vašich dětí, ve kterém si i Vy snad najdete chvilky odpočinku, prožijete nezapomenutelné okamžiky a načerpáte sílu a energii do dalších dní. 
V příloze si Vám dovolujeme předložit základní pravidla, která se týkají bezpečnosti Vašich dětí v průběhu letních prázdnin – ať už se jedná o způsob trávení jejich volného času, bezpečného sportování nebo koupání, až po čas strávený u počítače. 

Bezpečnost dětí o letních prázdninách

Od 24. 5. 2021 se provoz školy řídí následujícími pravidly:

 • je umožněna osobní přítomnost všech žáků 1. a 2. stupně bez rotací,
 • pro každou třídu platí běžný rozvrh (včetně odpoledního vyučování a výuky tělesné výchovy nultou hodinu – s výjimkou žáků 9. tříd, kterým v pondělí a ve středu nultá hodina odpadá).
 • homogenita tříd a skupin není povinná,
 • výuka tělesné výchovy je nadále možná pouze ve vnějších prostorách školy,
 • v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování a nošení ochrany dýchacích cest:
  • pro děti do 15 let nošení chirurgické roušky,
  • pro děti od 15 let platí povinnost nošení respirátoru.

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů, s účinností od 24. 5. 202, stanovuje frekvenci preventivního antigenního testování na jedenkrát týdně.

Od 17. 5. 2021 dochází k nástupu všech žáků 1. stupně do školy. Pro žáky 2. stupně platí stále rotační výuka v nastaveném režimu, tzn. v týdnu od 17. 5. do 21. 5. 2021:

 • prezenční výuka žáků 8. A, 8. B, 9. A, 9. B,
 • distanční výuka žáků 6. A, 6. B, 7. A, 7. B.

V posledních týdnech školního roku, které nás čekají, bude režim pro žáky 1. stupně následující:

 • platí rozvrh hodin tak, jak v průběhu normálního školního roku – tedy budou vyučovány všechny předměty, včetně Tv a Hv (jen stále platí zákaz zpěvu, v tělesné výchově je povoleno mít tělesné aktivity ve vnějších prostorách školy),
 • testování bude probíhat 1 x týdně v pondělí,
 • žáci s podpůrným opatřením mají v obvyklém čase předmět Pedagogické intervence nebo Speciálně pedagogické péče,
 • vzhledem k tomu, že byla od 17. května zrušena povinnost homogenních skupin, začíná rovněž běžný provoz školní družiny pro všechny žáky 1. až 5. tříd, kteří jsou ve školní družině zapsáni. Provoz odpolední družiny bude opět do 16 hod.

Od pondělí 10. 5. 2021 bude zahájena rotační výuka žáků 2. stupně. Výuka žáků 1. stupně probíhá i nadále v nastaveném režimu. Výuka 2. stupně bude probíhat následujícím způsobem:

V týdnu od 10. 5. do 14. 5. 2021:

 • prezenční výuka žáků 6. A, 6. B, 7. A, 7. B,
 • distanční výuka žáků 8. A, 8. B, 9. A, 9. B.

V týdnu od 17. 5. do 21. 5. 2021:

 • prezenční výuka žáků 8. A, 8. B, 9. A, 9. B,
 • distanční výuka žáků 6. A, 6. B, 7. A, 7. B.

Co 14 dnů bude tedy docházet k pravidelné rotaci žáků 6. a 7. tříd a 8 a 9. tříd (střídání prezenční a distanční výuky).

Více informací zde: rozvrh hodin, testování, …