Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře
Školní týden 14. – 16. 10. 2020
Školní týden 19. – 23. 10. 2020

Školní týden 2. – 6. 11. 2020

NOVÝ ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE

 • Matematika
 • Český jazyk a literatura 
 • Anglický jazyk
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Fyzika
 • Přírodopis 7. B
  • V minulé hodině jsme probrali paryby. V tomto online cvičení si získané vědomosti zopakujte: Cvičení
  • Další třídou obratlovců, na kterou se zaměříme, jsou Ryby.  Nejprve se podíváme na vnější i vnitřní stavbu těla. Učivo najdete na str. 9 – 10. Přečtěte si jej. V online hodině učivo probereme.
  • Zápis najdete zde, obrázky si pouze prohlédněte.
  • Zkuste popsat stavbu těla kapra v tomto cvičení:  Kapr obecný
  • Pro zájemce: Výukové video – Ryby
 • Přírodovědná praktika 7. B – 2. skupina
  • V tomto týdnu vypracujete laboratorní úkol, který nebude problém zvládnout v domácích podmínkách.
  • Téma je Stavba ptačího vejce. Laboratorní protokol najdete zde nebo na MS Teams.
  • Vypracujte jej na papír formátu A4 včetně nákresu a závěru. Protokol vyfoťte, tak aby byl čitelný (můžete vyfotit po částech) a vložte mi jej na MS Teams přes Zadání do 6.11. 2020
  • Po návratu do školy si protokol nalepíte do sešitu z praktik, takže jej neztraťte.
  • Pokud byste si nevěděli rady při vypracování závěru, můžete doplňující informace najít v učebnici na str. 25
 • Přírodopis 7. A
  • Učivo: Ptáci – Hrabaví, učebnice str. 23 – 25 – provést stručný zápis do sešitu
  • Samostaná práce  – Ryby – otázky budou zaslány v hodině on-line výuky – úterý 3.11. v 11.45 hodin
 • Občanská výchova
  • Online hodina -v online hodině budeme probírat nové téma „Komunikace a komunikace v rodině“. V učebnici str. 20 – 23.
  • Zopakujeme pojem komunikace a rozdělíme si ji na dva typy.
  • V učebnici na str. 20 si uděláme první cvičení označené otazníkem. Dále projedeme celou stránku 21. V poslední části si něco řekneme o komunikaci v rodině (str.23).
  • Pracovní list vložen na Teams.
 • Rodinná výchova
  • Nové téma „Ekonomika domácnosti“
  • Z prezentace „Rodinný rozpočetsi udělejte zápis. Prosím držte se popisků, které máte v prezentaci, ať neopisujete celou prezentaci. V prezentaci je i cvičení na opakování. Prosím o vyhotovení cvičení a vyfocené poslat na Teams.
 • Výtvarná výchova
  • namaluj si vlastní masku v africkém stylu (výrazná, barevná, originální) – ti, co už začali malovat africké masky a mají je ve škole, si je dodělají po návratu do školy – ti, co toto téma ještě nezačali si je mohou namalovat nyní doma – technika výrazné barevné malby (varianty: tempery, anilinky, fixy, voskové pastely) – formát A3 bílý papír (pokud doma nemáte formát A3, můžete použít menší formát A4) – po dokončení nemusíte malby fotit a zasílat, stačí, když mi je dodáte po návratu do školy
 • Pracovní činnosti