GLOBÁLNÍ PROBLÉMY VNÍMÁME ZODPOVĚDNĚ

Naše škola nezahálí ani na konci školního roku, a i přes letní počasí se stále snaží dětem přibližovat všechny problémy dnešního světa. Pro žáky 7., 8. a 9. tříd jsme připravili projektové vyučování spojené s komiksovou výstavou o globálních problémech lidstva společnosti ADRA. Děti si vystavené panely s palčivými globálními tématy související například se změnou klimatu, s úbytkem vody v krajině, odlesňováním, ztrátou ekosystémů vhodných pro život a dalšími znepokojujícími jevy ve skupinách prostudovaly a měly možnost se zamyslet nad příčinami, důsledky a možnými řešeními těchto nešvarů. Cílem je, abychom si uvědomili působení člověka na okolní prostředí a zamysleli se nad důležitostí přírody kolem nás.

Komiksovou výstavu společnosti ADRA jsme zapůjčili již na konci minulého roku 2021 a umístili ji v I. patře naší školy. Žáci mají možnost i během přestávek komiksy studovat a nad globálními problémy přemýšlet. Ostatně hned jak byla výstava nainstalována, tak mezi žáky vyvolávala značnou zvědavost. Není se čemu divit, protože autory komiksů jsou právě vrstevníci našich žáků z různých škol z celé republiky. Výstava byla totiž sestavena z vydařených prací několika ročníků komiksové soutěže ADRA, ve které se minulý rok na podzim skvěle umístila i naše žačka Sabina Csiba z 8. A. Výstava žáky nejen podněcuje k přemýšlení nad globální problematikou, ale zároveň výtvarně a esteticky působí na jejich kreativitu. Došlo tedy ke spojení závažných témat, líbivého komiksu a v našem pojetí projektové výuky, která v týmech vzbuzuje plamennou diskuzi a učí žáky argumentovat.

Ostatně naděje je právě v mladé generaci, která vnímá globální problémy daleko citlivěji. Nu a my starší musíme věřit, že se nenaplní ty nejčernější scénáře, jež leckdy líbivé barevné komiksy líčí. Mezipředmětové vyučování a diskuze snad děti přesvědčí, abychom se k naší planetě chovali uctivě.

učitelé Miriam Kludková a Radek Huška

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *