Výchovný poradce

Školní výchovný poradce

Pozice
Výchovnou poradkyní na naší škole je paní ředitelka Mgr. Martina Pelikánová
5/5

Konzultační hodiny:

Náplní výchovného poradce je: