Naše škola

Informace o naší škole

Historie naší školy sahá až do roku 1909, kdy v tomto roce došlo dne 20. září k jejímu slavnostnímu otevření. Jedná se tedy o školu s více než stoletou tradicí. Škola vyučuje dle vzdělávacího programu „Cesta za poznáním“. Cílem tohoto programu je úspěšně provést žáky na jejich cestě za poznáváním světa, poznáváním jejich schopností a dovedností, možností jejich rozvoje, na cestě získávání vědomostí, zkušeností a jejich uplatnění v praktickém životě.

Základní pilíře naší školy

Bezpečné prostředí

Bezpečným prostředím chápeme především pozitivní klima nejen školy jako celku, ale rovněž každé třídy. Důležitými kroky k jeho dosažení jsou u nás ve škole pravidelné třídnické hodiny a dobře nastavený preventivní program školy.

Podpora
Partnerství
Informační technologie
Jazyk a jazyková komunikace

Co vám můžeme nabídnout

Rozšířenou výuku angličtiny již od 1. třídy.

Výuka anglického jazyka probíhá již od 1. ročníku. Škola navázala velmi dobrou spolupráci s Jazykovou školou Hellou Ostrava a v rámci této spolupráce probíhají nejen semináře a školení pro učitele, ale zároveň také kroužky jazyka anglického pro žáky s rodilým mluvčím. Druhým jazykem, jenž škola vyučuje od osmého ročníku, je jazyk německý.

Možnost zapojení do mezinárodních platforem:
Odborné učebny:
Multimediální učebny s interaktivní tabulí:
Bohatě vybavenou žákovskou knihovnu:
Nabídku zájmových kroužků:
Akce pro žáky: