Aktuality

7Čvn2023

VI. třída strávila trochu neobvyklý Den dětí. Ve čtvrtek 1. 6. jsme se ráno vypravili do Archivu města Ostravy, který sídlí v Ostravě – Přívozu a právě letos slaví 100 let od svého založení.

V rámci exkurze jsme se seznámili nejen s dějinami archivu, ale především s tím, k čemu takový archiv slouží a co v něm můžeme najít. Prohlédli jsme si nejstarší listiny, pečeti, kroniky a další archiválie, navštívili jsme knihařskou a fotografickou dílnu a seznámili jsme se s náročnou prací těchto odborníků. U restaurátora knih jsme si mohli doslova osahat pergamen, o kterém se ve škole jen učíme, a paní fotografka dětem ukázala, co to jsou negativy a jak funguje temná komora. V digitální badatelně si děti samostatně mohly na počítačích vyhledat a prohlédnout digitalizované archiválie. Na závěr exkurze jsme nahlédli také do depozitáře, kam se běžná veřejnost jen tak nedostane.

Exkurze se velmi vydařila, paní archivářka děti pochválila za aktivní účast a zajímavé dotazy. Všichni jsme si odnesli řadu nových poznatků. Věděli jste například, že i vaše vysvědčení z 9. ročníku ZŠ bude jednou uloženo v archivu?

Po příjezdu do Vratimova už se všichni těšili na druhou část naší výpravy. Rovnou z nádraží jsme se přesunuli k řece, rozložili si deky, rozbalili si dobroty a mohl začít slíbený piknik ke Dni dětí. Někteří hráli badminton, jiní karty, další se brodili v řece Ostravici a někdo prostě jen odpočíval. Samozřejmě padla také otázka, kam a hlavně kdy vyrazíme na další exkurzi? No, uvidíme…

Irena Liptáková a Radek Huška

29Kvě2023

 

Ve středu 17.5.2023 se třída VI.A vypravila na akci „Deskohraní s Mindokem“, kterou uspořádala Městská knihovna Vratimov. Během hodiny a půl se naši žáci seznámili s deskovými hrami firmy Mindok, zástupkyně této firmy jim ochotně odpověděla na všechny otázky a samozřejmě si mohli také zahrát. Největší úspěch měly hry Duchové Carcassone, Krycí jména, Time´s up! Harry Potter nebo Houbařův ráj. Někteří žáci se ukázali jako velmi zkušení hráči a obratně pomáhali s pravidly ostatním spolužákům. Na chvíli se tedy ponořili do stavby středověkého města, některým se napěnila krev při hledání tajných agentů, rozmluvili se u roztodivných pojmů z kouzelnického světa nebo nasbírali ty nejlepší hřiby, lišky a bedly v lese. Mluvím tedy určitě za všechny, že jsme si dopoledne užili a někdy příště se do knihovny opět rádi vypravíme. 

Mgr. Irena Liptáková

21Kvě2023

Region Slezská brána

Dne 17.5.2023 se jako každý rok uskutečnil Branný závod v Raškovicích, kterého se naše škola vždy účastní. Letos se jednalo o 10. ročník závodu. Bohužel i letos na účastníky čekala opravdová zkouška ohněm, a to vytrvalý a nepříjemný déšť. Závod se totiž koná za každého počasí a stejně jako v minulém roce nám opět pršelo. Musím říct, že tímto počasím opravdu Branný závod nabírá ten správný rozměr. Nicméně účastnící závodu ihned po doběhnutí a totálně promočení na kost, stejného názoru nebyli. .

Jako každý rok se závod konal ve dvou kategoriích (6.+7. ročník a 8.+9. ročník). Týmy musely být v počtu pěti žáků a z toho v každé kategorii musely nastoupit dvě dívky. Cílem závodu je na trase (2,5 km) prověřit fyzickou zdatnost účastníků společně se znalostmi a dovednosti, které je potřeba mít pro zvládání krizových situací v oblasti topografie, zdravovědy a ochrany proti škodlivým látkám.

Naše oba týmy sice obdrželi nepopulární „bramborové medaile“, ale i tak jim patří velký obdiv a respekt, že závod v tak extrémních podmínkách zvládli, a navíc bez úrazu. Myslím si, že s odstupem času budou všichni účastnici závodu na akci vzpomínat jenom v dobrém a tím i na skvělé časy prožité na Základní škole. Vždyť všichni víme, že škola není jenom o získávání informací, ale také o zážitcích!

12Kvě2023

Na začátku května vyráběli žáci devátého ročníku v hodině anglické konverzace přání ke Dni matek. Design si ‚vypůjčili‘ ve webové aplikaci, ale texty jsou ryze osobní 🙂. Do přání pro své maminky promítli humor typický svému věku, ale hlavně cit a vztah, který se svou mámou mají. A angličtinu použili v praxi! Happy Mother’s Day 💑

1Kvě2023

      Od minulého školního roku si paní učitelka Ivana Bernatíková společně se svými žáky zavedla „zábavnou“ tradici na poslední aprílový den, a to projektový den s názvem „DEN NARUBY“. Cílem tohoto dne je poskytnou žákům pohled na školní vyučování z jiného úhlu pohledu – pohledu učitele.  Zkrátka paní učitelka si vymění role se svými žáky, tedy ona usedá do žákovské lavice a oni zase za katedru. A co o tom říká sama paní učitelka Bernatíková?

„Děti se předem domluvily a ve skupinkách si připravili hodinu JČ, M, ČT a HV, samozřejmě netradičně, zábavně, vtipně, prostě po vzoru J.A. Komenského: ŠKOLA HROU! Bylo zábavné je pozorovat, jak se mnohdy potí a neví si rady, jak ukočírovat klid ve třídě nebo zajistit pozornost dětí. 😊Já se při tom potutelně usmívala…
Všichni jsme si to užili, skvěle se bavili, ale mnohdy i zahřáli mozkové závity. Musím říct, že to měli všichni poctivě připravené, včetně nakopírovaných pracovních listů, prostě se toho ujali zodpovědně. Mnozí končili hodinu se slovy:“ Fakt to nemáte, paní učitelko, s námi jednoduché!“ 😊

      Co říct na závěr? Že chvílemi není vůbec špatné, ale naopak žádoucí, podívat se na svět očima druhého, zažít jeho pocity, chodit alespoň malou chvíli v „jeho botách“.  To vše napomáhá rozvoji pocitu sounáležitosti a empatie, což jsou dva základní kameny dobrých vztahů.

Fotky z akce v následujícím odkazu: Den naruby

Za své „páťáky“ třídní učitelka Ivana Bernatíková

1Kvě2023

Od září šk. r. 2022/2023 začal na naší škole pracovat v rámci projektu Cesta pro všechny III operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Klub ICT. Činnost klubu ICT je zaměřena na rozvoj informatického myšlení a digitální gramotnosti žáků, a to např. formou používání robotických stavebnic a robotů, základů programování, využívání zařízení typu Micro:bit, kybernetické bezpečnosti a prevence kyberšikany apod.

V rámci klubu dochází rovněž k exkurzím do firem a společností zabývající se informačními technologiemi, výměnám zkušeností a diskusím s odborníky. Aby mohli žáci porovnat své nabyté vědomosti s praxí, navštívili společně VŠB-TU – Ostrava, kde absolvovali poutavou přednášku v showroomu superpočítačového centra nebo se seznamovali s možnostmi umělé inteligence. Následně se po nezbytném focení se superpočítačem Karolina přesunuli do zdejší Smart Factory, což je model továrny budoucnosti. V ní zažili setkání s robotizovanou automatickou linkou a s průmyslovými roboty. A tak si na příkladech žáci měli možnost vyzkoušet, jak digitalizace a automatizace proniká nejen do průmyslu, ale také do našich domácností. Po návratu domů měli jistě co vyprávět svým rodičům, kteří umělou inteligenci ještě stále doma zastupují. A kdo ví? Možná se naši žáci opět na VŠB vrátí – možná opět na exkurzi, možná ale také jako její noví studenti.

Mgr. Miroslav Kaňok, vedoucí klubu ICT

Fotky z akce v následujícím odkazu:

1Kvě2023

V pátek 21. dubna se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže 4. a 5. třídy. Na 1. místě se umístili Viktorie Božiková a Martin Lukeštík z 5. A, 2. místo obsadili Eliška Brodová a Marie Dušková ze 4. A a 3. místo si zasloužili Matyáš Kmošťák z 5. A a Artur Kulštejn ze 4. A. Celkem se recitace zúčastnilo deset recitátorů a jedna recitační dvojice. Všichni soutěžící předvedli úctyhodné výkony a patří jim velký dík za statečnost, odhodlanost a za krásný přednes!

Za odbornou porotu

Mgr. Ivana Bernatíková, Mgr. Bohumila Čápová a Mgr. Radek Huška

Load More