Srpen

15Srp2023

V minulém roce se žáci šestých a sedmých ročníků již třetím rokem zúčastnili jako podavači míčků na mezinárodním turnaji pro postižené stolní tenisty Czech Para Open 2022. Ačkoli to byla akce velmi náročná, naši žáci se jí zhostili velmi dobře. Byli jsme jednak pochváleni organizačním výborem, jednak sami děti byly nakonec z této akce nadšené.  Proto jsme se rozhodli zúčastnit se turnaje Czech Para Open 2023, který se konal v termínu od 22. 6. 2023 do 24. 6. 2023, i v letošním školním roce.

Na základě naší žádosti schválil organizační výbor zásadní změnu – v tomto roce byli naši žáci rozděleni do dvou skupin. První skupina pracovala na turnaji od 9:00 hod. do 14:00. hod., druhá supina od 14:00 hod. do 20:00 hod. Akce se zúčastnilo celkem 60 žáků 6. až 9. ročníků. Každý žák obdržel turnajové tričko, stejně tak jako svačinu, oběd nebo večeři. S žáky se turnaje vždy zúčastnili vybraní učitelé naší školy.

Pro žáky aktivní účast ve hře přináší opravdu nezapomenutelný zážitek na osobní setkání se zahraničními sportovci, s paraolympioniky i medailisty, na jejich poděkování za pomoc ve hře. Ale hlavně jim tento turnaj opět ukázal jedinečný pohled na člověka s handicapem, který i přes své postižení dokáže žít plnohodnotný a často velmi intenzivní život. Zároveň si také všichni, a to nejen žáci, ale také učitelé, mohli uvědomit a připomenout, jaké benefity nám všem přináší život bez omezení.

Jelikož jsem se této akce, stejně jako v minulém roce, osobně zúčastnila, mohu opravdu říci, že tato akce měla pro všechny z nás hlubší smysl, propojila nás v jeden celek a mohli jsme společně zažívat chvíle, které jsou neopakovatelné.

Mgr. Martina Pelikánová

Poděkování

(poděkování organizačního výboru Czech Para Open 2023)